Klacht indienen

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker onbeleefd is? Dan kunt u een klacht indienen.

Melding, vraag of klacht?

Overlast of hinder van een evenement

Meld een klacht over een evenement in de gemeente Groningen.

Meldingen

Doe een melding als het gaat om bijvoorbeeld:

 • Overlast van buren
 • Parkeeroverlast
 • Zwerfvuil
 • Straatverlichting
 • Verstopte riolering
 • Losse stoeptegel
 • Omgewaaide boom

Vraag of opmerking

Stuur uw vraag, opmerking of idee naar ons. Als u niet tevreden bent over de afhandeling, dan kunt u alsnog een klacht indienen.

Klacht

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

Schriftelijk

Stuurt u de klacht liever per post? Vul dan het klachtenformulier (pdf 61 kB) in en stuur het op naar: Gemeente Groningen, Antwoordnummer 232, 9700 VB Groningen.

Telefonisch

U kunt ons ook bellen over uw klacht. Bel dan 14 050. Vraag naar de klachtenfunctionaris van de gemeente Groningen om uw klacht door te geven en toe te lichten.

Wat er gebeurt met uw klacht

 • De gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk.
 • Binnen enkele dagen krijgt u een telefoontje van de gemeentemedewerker die uw klacht behandelt.
 • De gemeente kan u uitnodigen voor een gesprek.
 • Binnen 6 weken krijgt u een brief met de beslissing over uw klacht.

Niet eens met beslissing over uw klacht

Schade verhalen

Schade aan uw bezit of lichamelijk letsel, ontstaan door toedoen van de gemeente, bijvoorbeeld een losliggende straattegel of een gat in de weg, kunt u mogelijk schade verhalen op de gemeente Groningen.