Klacht indienen

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

Let op!

Hebt u een klacht of tip over uw buurt? Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse stoeptegel? Een omgewaaide boom? Of hebt u overlast, bijvoorbeeld van uw buren of een evenement? Doe dan een melding aan de gemeente.

Online een klacht indienen:

Op andere manier indienen:

Schriftelijk

Dient u uw klacht liever per post in? Vul dan het klachtenformulier (pdf 61 kB) in en stuur het op naar: Gemeente Groningen, Antwoordnummer 232, 9700 VB Groningen.

Telefonisch

Dient u uw klacht liever telefonisch in? Bel dan 14 050. Vraag naar de klachtenfunctionaris van de gemeente Groningen om uw klacht door te geven en toe te lichten.

Hoe het werkt

Wat er met uw klacht gebeurt

  • De gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk.
  • Binnen enkele dagen krijgt u een telefoontje van de gemeentemedewerker die uw klacht behandelt.
  • De gemeente kan u uitnodigen voor een gesprek.
  • Binnen 6 weken krijgt u een brief met de beslissing over uw klacht.

Niet eens met beslissing over uw klacht

Deurbeleid horeca

Bent u geweigerd in de horeca? Denkt u dat u gediscrimineerd bent? Meld het bij het Panel Deurbeleid. Meer informatie? Lees ook de pagina Deurbeleid Horeca.

Schade verhalen

Schade aan uw bezit of lichamelijk letsel, ontstaan door toedoen van de gemeente, bijvoorbeeld een losliggende straattegel of een gat in de weg, kunt u mogelijk schade verhalen op de gemeente Groningen.

Bezwaar maken tegen een beslissing