default iconZero-emissiezone voor bedrijfs- en vrachtauto's

In de binnenstad van Groningen wordt vanaf 1 april 2025 een zero-emissiezone ingevoerd. Deze zone heeft dezelfde omtrek als het venstertijdengebied en geldt binnen de Diepenring, Westerhaven en de Sledemennerbuurt.
Bedrijfs- en vrachtauto’s die vanaf 1 januari 2025 nieuw worden aangeschaft, moeten schoon zijn en mogen geen CO2 uitstoten als ze de zero-emissiezone inrijden. De regels, overgangsregelingen en uitzonderingen gelden voor alle zero-emissiezones in Nederland.

Kentekencheck

Benieuwd of uw voertuig in 2025 nog in de zero-emissiezone mag rijden? Doe de kentekencheck.

Venstertijden

Omdat er in de zero-emissiezone venstertijden gelden, mogen bedrijfs- en vrachtauto’s het gebied alleen tussen 05:00 en 12:00 uur inrijden. Buiten deze tijden is een ontheffing nodig.

Omvang en voorzieningen

Op de kaart hieronder kunt u zien waar de zero-emissiezone ligt. Binnen de zero-emissiezone zijn allerlei voorzieningen gerealiseerd om de overgang naar duurzame bedrijfslogistiek zo makkelijk mogelijk te maken. Zo zijn er binnen de zone 18 laadpalen voor elektrische voertuigen en twee standplaatsen voor deelmobiliteitsvoertuigen.

Ook zijn er 2 smartzones van Coding the Curbs. Dit zijn reserveerbare plekken voor laden en lossen. Een stukje buiten de zone is een cityhub te vinden, waar goederen worden verzameld en vervoerd naar verschillende bestemmingen in de binnenstad.

Wat betekent het voor bedrijven en organisaties? 

De zero-emissiezone geldt voor alle zakelijk ingeschreven bedrijfs- en vrachtauto’s. Wilt u na 1 april 2025 met uw bedrijfsauto de zero-emissiezone in Groningen inrijden? Dan moet u voldoen aan de landelijke regels voor de zero-emissiezones.

Dit betekent dat alle bedrijfs- en vrachtauto’s die vanaf 1 januari 2025 nieuw worden aangeschaft, schoon moeten zijn en geen CO2 mogen uitstoten als ze de zero-emissiezone inrijden. De regels, overgangsregelingen en uitzonderingen gelden voor alle zero-emissiezones in Nederland.

In sommige gemeenten in Nederland wordt de zero-emissiezone al vanaf 1 januari 2025 ingevoerd. 

Overgangsregelingen

Voor een aantal voertuigcategorieën komen tot 2030 overgangsregelingen:

 • Euro 5 bestelbussen hebben tot en met 31 december 2026 toegang tot de zero-emissiezone.
 • Euro 6 bestelbussen hebben tot en met 31 december 2027 toegang tot de zero-emissiezone.
 • Bestaande Euro 6 bakwagens, die op 01-01-2025 maximaal 5 jaar oud zijn, hebben t/m 31 december 2029 toegang tot de zero-emissiezone.
 • Bestaande Euro 6 trekkers, die op 01-01-2025 maximaal 8 jaar oud zijn, hebben t/m 31 december 2029 toegang tot de zero-emissiezone.

Uitzonderingen

Voor bepaalde typen bedrijfsauto’s en vrachtauto’s worden uitzonderingen gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • Personenauto’s.
 • Oldtimers (40 jaar en ouder).
 • Rolstoeltoegankelijke voertuigen (met een vastgelegde bijzonderheidscode 70, 145, 146, 147, 149 of de aanduiding voor speciale doeleinden SH).
 • Bijzondere voertuigen jonger dan 13 jaar (vrachtauto’s, met vastgelegde carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 26, 27, 31, of de aanduiding voor speciale doeleinden SB en SF).

Vrijstellingen worden automatisch verleend op basis van een kenteken. Hiervoor hoeft u geen aanvraag te doen.

Ontheffingen

Er komen ontheffingen voor het inrijden van de zero-emissiezone. Een ontheffing moet u wel zelf aanvragen. Het beleid voor de ontheffingen is nog in ontwikkeling. Waarschijnlijk komen de volgende voertuigcategorieën in aanmerking voor een ontheffing:

 • Dagontheffingen (max. 12 per jaar) voor bestel- en vrachtauto's.
 • Ontheffing vanwege lange levertijd uitstootvrijvoertuig.
 • Ontheffing op basis van bijzondere financiële omstandigheden.
 • Ontheffing op basis van hardheidsclausule.
 • Ontheffing voor bijzondere voertuigen die jonger zijn dan 13 jaar (kermis- en circusvrachtauto’s, vrachtauto’s voor exceptioneel transport, verhuisauto’s en vrachtauto’s met een laadkraan met een hefvermogen van 35 tonmeter of meer).
 • Voertuigen van gehandicapten die zijn aangepast voor minimaal 500 euro.
 • Voertuigen waarvoor op het moment dat de zones van kracht worden geen uitstootvrije variant beschikbaar is.
 • Plug-in hybride vrachtauto.
 • Bestelvoertuigen en vrachtwagens van particulieren.

Krachten bundelen

De invoering van de zero-emissiezone is voor veel ondernemers een ingrijpende verandering. Daarom gaat de gemeente Groningen in de periode tot 1 april 2025 samen met ondernemers aan de slag om de overstap naar emissievrij rijden te maken.

Zo zijn er opties om samen met andere ondernemers de krachten te bundelen. Bijvoorbeeld door samen een elektrische vrachtfiets of bestelbus delen. Ook kunnen ondernemers gebruikmaken van cityhubs.

Wat betekent het voor bewoners?

De zero-emissiezone geldt alleen voor bedrijfs- en vrachtauto’s. Uw personenauto mag in 2025 dus nog gewoon de binnenstad in. Als u voor persoonlijke doeleinden met een bedrijfsauto het zero-emissiegebied inrijdt, heeft dit echter wel invloed op uw toegang tot de zone. Wij raden aan om bij twijfel de kentekencheck te doen. Deze vertelt u precies of uw auto nog in de zero-emissiezone mag komen.

Ook kan de invoering van de zero-emissiezone mogelijk invloed hebben op de bezorging van pakketjes of op klussen die aan huis worden gedaan. Zo worden pakketjes geleverd door een fietskoerier en komt de schilder met een emissievrije bus.

Gaat u van of naar de binnenstad verhuizen en huurt u daarvoor een verhuisbusje? Zorg er dan voor dat deze emissievrij is of dat de verhuurder van het busje een ontheffing heeft.

Hoe bereid ik mij voor?

Om u voor te bereiden om de invoering van de zero-emissiezone, kunt u de volgende stappen doorlopen:

1. Kijk of uw bedrijf te maken krijgt met de zero-emissiezone

Komt u regelmatig in de binnenstad van Groningen met een bedrijfs- of vrachtauto? Ligt uw bedrijf in de zero-emissiezone? Of voert u regelmatig (onderhouds)werkzaamheden uit in de zero-emissiezone? Dan krijgt u te maken met de invoering van de zero-emissiezone.

Doe de kentekencheck om te zien of en tot wanneer uw voertuig in de zero-emissiezone mag komen.

2. Bekijk wat de beste optie is voor uw bedrijf

Wilt u in 2025 de zero-emissiezone nog in kunnen rijden met uw bedrijfs- of vrachtauto? Dan kunt u denken aan de volgende opties: overstappen naar een uitstootvrij voertuig, krachten bundelen met andere ondernemers en een elektrische vrachtfiets of bestelbus delen of een cityhub gebruiken voor het vervoer van uw goederen.

3. Maak de overstap

Overstappen naar een uitstootvrij voertuig kost tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd te bedenken welke voertuigen u wilt gebruiken en of er veranderingen nodig zijn in de manier waarop u uw bedrijf runt.

Wilt u investeren in een uitstootvrij voertuig? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een subsidie. Ga voor meer informatie naar de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke ambitie

De zero-emissiezone is één van de vele maatregelen uit het nationale Klimaatakkoord van 2019.

Naast Groningen voeren ook deze gemeentes een zero-emissiezone in

Almere, Alphen aan de Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Delft, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Enschede, Gouda, Haarlem, Hilversum, ’s Hertogenbosch, Hoorn, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiphol, Tilburg, Utrecht, Zaanstad en Zwolle.

Meer informatie

Op de websites opwegnaarzes.nl en doehetzero.nl vindt u meer informatie over de andere zero-emissiezones in Nederland.

Veelgestelde vragen

Een zero-emissiezone is een gebied waarin bedrijfsauto’s en vrachtwagens geen schadelijke uitlaatgassen mogen uitstoten.

Vanaf 1 april 2025 moeten nieuwe bestel- en vrachtauto’s uitstootvrij zijn in de zero-emissiezone. Dit betekent geen diesel, benzine, LPG of biodiesel maar wel elektrisch, op waterstof of op de fiets. Voor sommige voertuigen geldt een overgangsregeling.

De zero-emissiezone geldt voor alle bedrijfs- en vrachtauto’s. De bedrijfs- en vrachtauto’s zijn bij de RDW bekend in de voertuigcategorieën N1, N2 en N3. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om voertuigen die: 

 • Gebruikt worden voor bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen.
 • Pakjes aan consumenten en bedrijven leveren.
 • Bedrijfsauto’s van service- en verhuisbedrijven.
 • Maar ook de lokale winkelier, cateraar en bloemist die hun klanten bevoorraden.  

De zero-emissiezone geldt niet voor personenauto’s en taxi’s. 

De Rijksoverheid bekijkt hoe particulieren die een bedrijfsauto bezitten voor privégebruik ontheven kunnen worden.

In de kamerbrief uitvoeringsagenda Stadslogistiek (pdf 410 kB) schrijft de staatssecretaris dat particulieren bij de gemeente een ontheffing kunnen aanvragen voor hun bestelauto, tenzij zij aan kunnen tonen dat het voertuig niet bedrijfsmatig gebruikt wordt.

Het Rijk onderzoekt op dit moment hoe deze groep ontheven kan worden.

Ja, dan geldt deze regel ook. Er wordt dan gekeken naar de eigenaar en niet naar de berijder.

Ja, ook voertuigen die maar 100, 200 of 500 meter de zone inrijden, moeten voldoen aan de regels.  

Het Rijk heeft subsidies beschikbaar voor de aanschaf van emissievrije bedrijfsauto’s en emissievrije vrachtauto’s. Deze regelingen heten respectievelijk SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s) en AanZET (Aanschafregeling Zero-Emissie Trucks).

Zie rvo.nl/seba en rvo.nl/aanzet voor meer informatie.

Deze zero-emissiezone is één van de vele maatregelen uit het nationale Klimaatakkoord van 2019. Fossiele brandstoffen zorgen voor klimaatverandering.  Daarnaast veroorzaken vracht- en bedrijfsauto’s luchtverontreiniging en geluidsoverlast.

Door middel van de zero-emissiezone willen we de luchtkwaliteit en leefbaarheid van de stad verbeteren.

Voordat de zero-emissiezone wordt ingevoerd, worden er een aantal momenten georganiseerd waarop u kunt meepraten. Bijvoorbeeld in de vorm van een informatiebijeenkomst of een spreekuur.

Op deze webpagina vindt u de meest actuele informatie over de data en tijdstippen waarop dit soort momenten plaatsvinden.

Venstertijden zijn tijdstippen waarop bedrijfs- en vrachtauto’s toegang krijgen tot (een gedeelte van) de stad om te laden en te lossen. Deze tijdstippen zijn in Groningen tussen 05:00 en 12:00 uur. 

Documenten

Vragen

Hebt u vragen over de invoering van de zero-emissiezone en wat dit voor u betekent? Neem dan gerust contact met ons op via stadslogistiek@groningen.nl.