Zero-emissiezone voor bedrijfs- en vrachtauto's

In de binnenstad van Groningen geldt vanaf 1 april 2025 een uitstootvrije zone. Lees meer op de website

Meer informatie

Nieuwe bedrijfs- en vrachtauto’s die de zero-emissiezone in willen, moeten vanaf 1 april 2025 uitstootvrij zijn. Voor bestaande bedrijfs- en vrachtauto’s geldt tot uiterlijk 2030 een overgangsregeling. 

Hiermee houden we de lucht schoon, beperken we de geluidsoverlast en zorgen we voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Voor personenauto's verandert er niets.