Ingang winkelcentrum Paddepoel

Wethouder en ontwikkelaar over hun rol en samenwerking

Afgelopen voorjaar heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met ontwikkelaar MWPO. Hierin staan onder andere afspraken over het samenwerken aan een stedenbouwkundige visie. Heel belangrijk hierbij is het onderzoeken van de (financiële) haalbaarheid. De stedenbouwkundige visie zal rond het voorjaar 2024 klaar zijn.

In de visie staat op hoofdlijnen hoe het winkelcentrum en het openbaar gebied eruit komt te zien. Belangrijk bij het maken van de visie is het gemeentelijk beleid, maar óók het Masterplan Kloppend Hart. Dit masterplan is in co-creatie gemaakt en in 2020 opgeleverd door het Lab Kloppend Hart Paddepoel.

Aan het woord wethouder Rik van Niejenhuis en Theodor Koenen van MWPO over de rolverdeling en samenwerking.  

Rik van Niejenhuis: De eigenaar van het winkelcentrum, de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren (CVvE), heeft MWPO gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden om het huidige winkelcentrum op te knappen. De gemeente is eigenaar van het openbaar gebied eromheen. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het stellen van kaders, zo vinden we het belangrijk dat het winkelcentrum straks beter aanhecht op de omgeving.

Theodor Koenen: Wij zijn inderdaad in 2021 al benaderd door de CVvE en hebben dat jaar een eerste planopzet gemaakt. In deze opzet is ook ruimte voor woningbouw, omdat geld moet vrijkomen voor investeringen in het winkelcentrum. De eigenaren hebben toen toestemming gegeven om het project op te pakken. Dit is vastgelegd in een intentieovereenkomst tussen ons en de CVvE.

Rik: De eigenaren hebben een belang: het goed draaien van de winkels in een mooie omgeving. Maar ook voor onze inwoners willen we een plan dat voor Paddepoel, maar ook de stad Groningen en de omliggende dorpen in de regio goed is.

Theodor: Het is een redelijk oud winkelcentrum, heel erg naar binnen toe gekeerd. De vraag is hoe we het centrum meer zichtbaar en aantrekkelijker kunnen maken, om ook de komende jaren een florerend winkelcentrum te hebben.

Openbare ruimte en winkelcentrum beter met elkaar verbinden

Rik: We willen de openbare ruimte zo inrichten dat iedereen er gebruik van maakt. Daarbij is een betere verbinding van de wijk met het winkelcentrum belangrijk. In een grote stad is ruimte nodig om elkaar te ontmoeten en leuke dingen te doen. In die openbare ruimte kan je vaak ook iets doen aan de problemen van deze tijd. Bijvoorbeeld hitte stress tegengaan door groen toe te voegen.

Theodor: De huidige buitenkant van het centrum is niet erg open. Het is vooral de bedoeling om dit aan te pakken. Bijvoorbeeld door aan de zuidkant een sportschool toe te voegen die ook open is als de winkels gesloten zijn. Als we dan veel glas gebruiken, krijgt zo’n sportschool een transparant karakter en een levendige uitstraling. Belangrijk is ook om te kijken welk aanbod mist in het centrum.

Zo mist het centrum een tweede supermarkt en misschien is er zelfs ruimte voor een derde discounter supermarkt. We onderzoeken nu of deze plannen goed passen. Ook missen gezellige plekjes, zoals koffietentjes of winkels waar je eten kunt kopen. Het is belangrijk om het winkelcentrum meer met elkaar én met de omliggende omgeving te verbinden.

Haalbaarheid is belangrijk

Rik: We kijken naar verschillende mogelijkheden om het centrum aantrekkelijker te maken.  Met veel meer ruimte voor ontmoeting en een betere verbinding met de omgeving. Je gaat naar een functiemix waar we meer wonen aan toevoegen.

Ook als de winkels dicht zijn gebeurt er nog van alles op straat, omdat mensen van en naar huis gaan bijvoorbeeld. Je krijgt een plek die allemaal vormen van afleiding biedt waardoor het fijn is om daar te zijn. Op dit moment kijken we naar alle mogelijkheden, waarbij haalbaarheid een belangrijk uitgangspunt. Dat zijn we nu aan het onderzoeken.  

Theodor: Voor het opknappen van het centrum kijken we ook waar en hoe we woningen kunnen toevoegen.  Dit staat straks allemaal in de stedenbouwkundige visie. Het is de bedoeling om in ieder geval 400 wooneenheden toe te voegen met verschillende prijsopbouw in koop en huur. Een goede mix die je overal in Groningen in de wijken wilt hebben.

Op dit moment heeft het centrum 2 of 3 kleine fietsenstallingen. De vraag is of dit voor het nieuwe aantrekkelijke centrum voldoende is. We weten ook dat ongeveer 1/3 van de bezoekers van buiten de stad komt. Daarom is het belangrijk om ook goede parkeervoorzieningen te hebben.

Samenwerking omgeving

Rik: Voor het maken van de visie hebben we samen met Rijnboutt, het architectenbureau dat betrokken is bij dit project, verschillende werksessies. Op verschillende momenten sluiten hier ook leden van het Lab Kloppend Hart bij aan. Het Lab is een samenwerking tussen de gemeente, bewoners, ondernemers en partijen in en rondom het winkelcentrum.

Je kunt als gemeente een heleboel zelf verzinnen. We hebben hele goede stedenbouwkundigen in dienst. Maar uiteindelijk hebben winkeliers veel verstand van hoe je een winkel moet draaien.

En als je de omwonenden niet betrekt, dan kun je ook niet zeggen welke kwaliteit je bijvoorbeeld in de openbare ruimte moet maken. De bewoners maken daar gebruik van en die hebben daar iets over te zeggen. Als je dan vanuit al die verschillende hoeken de kennis in het proces brengt en mensen kunnen meepraten, dan kom je uiteindelijk tot het beste plan. Zelf vind ik dat het beste argument om de omgeving en bezoekers goed te betrekken bij het maken van plannen.

Het is de bedoeling in januari een concept stedenbouwkundige visie klaar te hebben waar bijvoorbeeld ook de gebruikers en andere geïnteresseerden en betrokkenen over kunnen meedenken.

Theodor: In januari hopen we vanuit 3 modellen waaraan we nu werken met de gemeente, het Lab en Rijnboutt een concept stedenbouwkundige visie te kunnen presenteren. In januari gaan we ook de buurt en het centrum in om te kijken wat bewoners en winkelend publiek van de plannen vinden.

Daarna gaan we alle informatie die we hebben gekregen zoveel mogelijk verwerken in het plan. Dit plan presenteren we nog één keer aan iedereen die geïnteresseerd is. Het streven is dan een haalbaar plan te hebben die we kunnen voorleggen aan de CVvE.

Als het plan haalbaar is en de eigenaren zijn akkoord, dan kunnen we afspraken maken met de gemeente en rond de zomer een vervolgovereenkomst sluiten. Zodra die er ligt willen we de stedenbouwkundige visie voorleggen aan de gemeenteraad. We willen daarna de visie uitwerken tot een stedenbouwkundig plan en bouwplannen.

Op basis daarvan wordt een nieuw omgevingsplan gemaakt. Het is een mooie uitdaging, vooral omdat je met zoveel verschillende partijen te maken hebt. Stap voor stap komen we hopelijk tot een haalbaar plan: dat is een hele mooie opgave!

Volgende keer aan het woord

Derk den Boer over het meedenken door onder andere bewoners van Paddepoel. Derk is een betrokken bewoner van Paddepoel en medeoprichter van Lab Kloppend Hart.

< Terug naar projectpagina