Westpoort

In en rondom het gebied Westpoort gebeurt veel. Zo kunnen omwonenden bijvoorbeeld meedenken over de inrichting van het gebied Matsloot-Westpoort.

Naast de huidige ontwikkelingen in het gebied Matsloot-Westpoort, zijn er wensen voor de toekomst. Er zijn plannen voor natuur, recreatie, duurzame energie en investeringen in waterberging. Veranderingen die kansen bieden, maar ook uitdagingen. Zonder visie dreigt visuele aantasting van het landschap, ofwel verrommeling. We nodigen u uit om hierover mee te denken.

2 provincies (Groningen en Drenthe) en 3 gemeenten (Groningen, Noordenveld en Westerkwartier) werken samen om dit te realiseren.

Inloopmomenten

Bent u omwonende en voelt u zich betrokken bij het gebied Matsloot-Westpoort? Dan nodigen wij u van harte uit om met ons van gedachten te wisselen. Hiervoor organiseren wij inloopmomenten in Oostwold en Roderwolde. U krijgt meer informatie over ideeën die er zijn en we luisteren graag naar uw ideeën over de inrichting van het gebied. Samen kijken we over provinciale en gemeentegrenzen heen, op zoek naar de beste inrichting.

  • Donderdag 7 juli 16.30-20.30 uur, Oostwold: de Gaveborg, Boomgaard 1
  • Dinsdag 6 september 16.30-20.30 uur, Roderwolde: Dorpshuis, Hoofdstraat 21-A

Reageren en meer informatie

U kunt uw reactie op verschillende manieren geven. U kunt naar een van de inloopmomenten komen en/of uw reactie e-mailen naar Janet Oldeman: J.Oldeman@provinciegroningen.nl.

Meer informatie vindt u op de website van de Provincie Groningen.