Warmtenet en warmtenetwijken

De gemeente heeft Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren aangewezen om als eerste van het aardgas af te gaan.

Warmtenet in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren

Het doel is om deze wijken voor 2030 al aardgasvrij te maken. In deze wijken staan veel woningen die gebouwd zijn in de jaren ‘60 en ‘70. Die zijn vaak niet zo goed geïsoleerd. Veel huizen en flats staan dicht bij elkaar. Een warmtenet werkt voor deze wijken goed. Het is een betrouwbaar systeem en de meest betaalbare keuze om van het aardgas af te stappen.

Groningen zonder aardgas

In de gemeente Groningen willen we voor 2035 van het aardgas. Juist in Groningen snappen we hoe belangrijk het is zo snel mogelijk van het aardgas te gaan. We willen op een andere, duurzame manier onze woning verwarmen en ook koken zonder gas. Hiervoor hebben we verschillende redenen: 

  • Niet meer afhankelijk: We willen geen gas meer uit Groningen, en minder afhankelijk zijn van andere landen voor ons gas. Als we energie in eigen hand hebben, dan betalen we een eerlijke prijs. 
  • Duurzame energie: Brandstoffen zoals gas en olie zijn fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen raken uiteindelijk uitgeput. Duurzame energie is energie die wordt opgewekt uit bijvoorbeeld zon, restwarmte en wind. Die energie zal altijd blijven. 
  • Beter voor de aarde: Daarnaast veroorzaakt de verbranding van fossiele brandstoffen CO2. Dat zorgt voor opwarming van de aarde. Als we stoppen met aardgas, voorkomen we verdere opwarming van de aarde.

Drie alternatieven voor aardgas

Als er geen aardgas meer is, hoe verwarmen we onze huizen dan? En hoe zit het met koken? De gemeente heeft voor elke wijk in Groningen gekeken welke andere manier geschikt is:

  • Elektrisch: met een warmtepomp en extra isolatie
  • Hybride: met een (hybride) warmtepomp en groen gas
  • Een warmtenet: met duurzame warmte uit eigen omgeving

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet bestaat uit een leidingnetwerk onder de grond. Daar doorheen stroomt warm water naar woningen en andere gebouwen. Uw cv-ketel wordt vervangen voor een warmte-afleverset. Zo verwarmt u straks uw woning of ander gebouw op een duurzame manier zonder aardgas. Uw radiatoren kunnen blijven hangen.

Duurzame warmte uit eigen omgeving

Het duurzame warmtenet in Groningen wordt aangelegd door WarmteStad. WarmteStad is het warmtebedrijf van de gemeente en het Waterbedrijf Groningen. Ze haalt duurzame warmte uit zon, water en lucht. Zo benut ze warmte die anders wordt verspild. Dat doet ze op een manier die goed is voor het klimaat en onze eigen omgeving.

Bewezen in de praktijk

In Nederland zijn al meer dan 500.000 woningen aangesloten op een warmtenet. In de wijken Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen zijn al 8.000 huishoudens aangesloten. De eerste ervaringen van bewoners zijn positief. Het warmtenet is dus al bewezen in de praktijk.

Informatieavond Kostverloren

Op dinsdag 16 mei 2023 vond er een informatiebijeenkomst plaats over het warmtenet in Kostverloren. 

De presentatie en een overzicht van de gestelde vragen met onze antwoorden daarop vindt u hier:

Heeft u naar aanleiding van de bijeenkomst of een van beide documenten nog vragen? Deel deze dan gerust via dit reactieformulierexterne-link-icoon.