Vluchtelingen Oekraïne: Onderwijs en taalles

Aanmelding van kinderen voor school en basiscursus Nederlands.

Onderwijs

Kinderen van 4 tot 18 jaar die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Zij kunnen zich aanmelden voor een school in Groningen.

Vul per kind een apart formulier in.

Aanmeldformulier voor onderwijs >externe-link-icoon

De gemeente en schoolbesturen zoeken samen een geschikte school. Voor kinderen tot 12 jaar proberen we een school in de buurt te vinden. Kinderen van 12 jaar en ouder kunnen terecht bij de Internationale Schakelklasexterne-link-icoon (ISK).

Algemene informatie over het onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne vindt u op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Voor vragen over het onderwijs aan Oekraïense kinderen kunt u mailen met onderwijsoekraine@groningen.nl

Middelbaar beroepsonderwijs

Voor informatie over of het aanmelden voor een opleiding op MBO-niveau:

Hoger beroepsonderwijs (HBO) en universitair onderwijs

Studenten uit Oekraïne kunnen zoveel mogelijk doorstuderen in Nederland. Het Universiteit Asiel Fonds (UAF) adviseert om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande Nederlandse opleidingsprogramma’s. Kijk hiervoor op www.studyinholland.nlexterne-link-icoon

Voor studenten die willen (door)studeren aan de Hanzehogeschool Groningen: kijk op International Officeexterne-link-icoon

Voor studenten die willen (door)studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Collegegeld en studiefinanciering

Informatie over collegegeld en studiefinanciering is te vinden op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Ook op de volgende sites is informatie te vinden:

Gratis taallessen Nederlands

De Rijksuniversiteit Groningen biedt online een gratis basiscursus Nederlandsexterne-link-icoon aan.

Op Dutch Survival Kitexterne-link-icoon staat een document met standaardzinnen voor het eerste contact in het Nederlands.