U bent hier

Let op: tijdelijk geen verhuizing doorgeven

Van maandag 24 december 2018 t/m woensdag 2 januari 2019 kunt u geen verhuizing doorgeven. Meer informatie >

Verhuizen naar Nederland (immigratie)

Komt u vanuit het buitenland en blijft u het komende half jaar tenminste 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aanvang van het verblijf laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP).

Let op: Verblijft u het komende half jaar korter dan 4 maanden in Nederland, dan moet u waarschijnlijk worden ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Aanvragen

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Registratieformulier (pdf 168 kB) graag ingevuld meenemen.
 • Een huur-, of koopcontract of schriftelijke toestemming (pdf 193 kB) van inwoning met kopie legitimatiebewijs eigenaar/hoofdbewoner van de woning.
 • Een geboorteakte als deze nog niet eerder is geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP).

Meenemen als het van toepassing is

 • Eventuele kinderen moeten persoonlijk mee.
 • Geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd (sticker of brief IND).
 • Buitenlandse huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte of –vonnis, overlijdensakte partner als deze nog niet eerder is geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP).
 • Bewijs van uitschrijving uit de PIVA als u zich vanuit Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba in Nederland vestigt.

Adres en openingstijden

U kunt ook zonder afspraak langskomen bij het loket Centrum. Dit kan niet op alle tijden. Ga naar bezoekadres en openingstijden.

Wat u moet weten

Om u in te schrijven in Nederland vanuit het buitenland moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U hebt een adres in Groningen en blijft binnen een periode van een half jaar minimaal 4 maanden in Nederland.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland of,
 • U hebt een andere nationaliteit en bent in het bezit van een verblijfsvergunning of u heeft deze reeds aangevraagd. De verblijfsvergunning of het bewijs dat deze is aangevraagd (sticker of brief IND) moet u meenemen of,
 • U hebt een andere nationaliteit en moet nog een verblijfsvergunning aanvragen. De inschrijving is dan voorwaardelijk. U krijgt een Bewijs van Bekendmaking (BvB) mee voor de IND. Nadat u een verblijfsvergunning heeft aangevraagd en de gemeente de BvB van de IND heeft ontvangen, wordt u ingeschreven.

Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven.

Legaliseren documenten

In bepaalde gevallen moeten uw buitenlandse documenten gelegaliseerd zijn. Legalisatie is de vaststelling dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegd persoon en dat de handtekening op het document inderdaad tot de ondertekenaar behoort.

Op de website nederlandwereldwijd.nl leest u welke legalisaties op buitenlandse documenten moeten staan. Sommige landen kennen internationale afschriften. Alle documenten die niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn gesteld, moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. We controleren uw documenten op echtheid.

Studenten

Studenten van buiten de EU/EER kunnen alleen schriftelijk via hun onderwijsinstelling een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND. Zij kunnen zich pas inschrijven als zij een verblijfsvergunning tonen of een brief van de IND dat deze is aangevraagd. Een Bewijs van Bekendmaking (BvB) wordt dus niet afgegeven.

Kennismigranten

Kennismigranten vragen eerst een verblijfsvergunning aan bij de IND. U ontvangt dan een sticker in uw paspoort. Daarna maakt u een afspraak bij het loket voor inschrijving in de basisregistratie personen (BRP).

Persoonslijst

Nadat u bent ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP), ontvangt u binnen 4 weken een overzicht met uw persoonsgegevens. Dit noemen we een persoonslijst. We vragen u de gegevens te controleren en te reageren als iets niet klopt.

Burgerservicenummer

Uw burgerservicenummer ontvangt u samen met uw persoonslijst. Het is uw eigen persoonsnummer dat u nodig hebt om bijvoorbeeld een bankrekening te openen, om salaris te ontvangen, een ziektekostenverzekering te regelen en contact op te nemen met de overheid.

Kosten

Geen

Termijn

U moet binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland naar de gemeente gaan. Als u zich niet houdt aan de aangiftetermijn, kan de gemeente u een boete opleggen.

Meer informatie