U bent hier

Verhuizen naar Nederland (immigratie)

Komt u vanuit het buitenland en blijft u het komende half jaar tenminste 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aanvang van het verblijf laten inschrijven in de basisregistratie personen (BRP).

Let op: Verblijft u het komende half jaar korter dan 4 maanden in Nederland, dan moet u waarschijnlijk worden ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Aanvragen

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een geboorteakte als deze nog niet eerder is geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP).

Afspraak

Komt u met meerdere personen? Dan kunt u het aantal personen aangeven bij het maken van de afspraak.

Meenemen als het van toepassing is

 • Hebt u een partner en/of kinderen die zich ook inschrijven in Groningen? Dan komen zij ook mee naar de balie als u een afspraak hebt gemaakt.
 • Geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd (sticker of brief IND).
 • Buitenlandse huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte of –vonnis, overlijdensakte partner als deze nog niet eerder is geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP).
 • Bewijs van uitschrijving uit de PIVA (Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen) als u zich vanuit Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba in Nederland vestigt.

Adres en openingstijden

U kunt alleen op afspraak langskomen bij het loket Groningen Centrum.

Voorwaarden

Om u in te schrijven in Nederland vanuit het buitenland moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U moet persoonlijk aan het loket komen.
 • U hebt een adres in Groningen en blijft binnen een periode van een half jaar minimaal 4 maanden in Nederland.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland of,
 • U hebt een andere nationaliteit en bent in het bezit van een verblijfsvergunning of u heeft deze reeds aangevraagd. De verblijfsvergunning of het bewijs dat deze is aangevraagd (sticker of brief IND) moet u meenemen of,
 • U hebt een andere nationaliteit en moet nog een verblijfsvergunning aanvragen. De inschrijving is dan voorwaardelijk. U krijgt een Bewijs van Bekendmaking (BvB) mee voor de IND. Nadat u een verblijfsvergunning heeft aangevraagd en de gemeente de BvB van de IND heeft ontvangen, wordt u ingeschreven.

Burgerservicenummer

Uw burgerservicenummer ontvangt u direct aan het loket. Het is uw eigen persoonsnummer dat u nodig hebt om bijvoorbeeld een bankrekening te openen, om salaris te ontvangen, een ziektekostenverzekering te regelen en contact op te nemen met de overheid. Het burgerservicenummer blijft voor de rest van uw leven bij u, ga hier dus zorgvuldig mee om.

Legaliseren documenten

In bepaalde gevallen moeten uw buitenlandse documenten gelegaliseerd zijn. Legalisatie is de vaststelling dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegd persoon en dat de handtekening op het document inderdaad tot de ondertekenaar behoort.

Op de website nederlandwereldwijd.nl leest u welke legalisaties op buitenlandse documenten moeten staan. Sommige landen kennen internationale afschriften. Alle documenten die niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn gesteld, moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. We controleren uw documenten op echtheid.

Studenten

Studenten van buiten de EU/EER kunnen alleen schriftelijk via hun onderwijsinstelling een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND. Zij kunnen zich pas inschrijven als zij een verblijfsvergunning tonen of een brief van de IND dat deze is aangevraagd. Een Bewijs van Bekendmaking (BvB) wordt dus niet afgegeven.

Kennismigranten

Kennismigranten vragen eerst een verblijfsvergunning aan bij de IND. U ontvangt dan een sticker in uw paspoort. Daarna maakt u een afspraak bij het loket voor inschrijving in de basisregistratie personen (BRP).

Persoonslijst

Nadat u bent ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP), ontvangt u binnen 4 weken een overzicht met uw persoonsgegevens. Dit noemen we een persoonslijst. Er wordt van u verwacht dat u de persoonslijst controleert en reageert als iets niet klopt.

Termijn

Binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland moet u zich inschrijven bij de gemeente gaan waar u woont. Als u zich niet houdt aan de aangiftetermijn, kan de gemeente u een boete opleggen.

Kosten

Geen

Meer informatie