Verhuizen naar Nederland (immigratie)

Komt u vanuit het buitenland en blijft u het komende halfjaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u dit binnen 5 dagen na aankomt aan ons doorgeven.
Blijft u het komende halfjaar korter dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u waarschijnlijk worden ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Voorwaarden

Om u in te schrijven in Nederland vanuit het buitenland moet u aan een paar voorwaarden voldoen:

 • U hebt een adres in Groningen en blijft binnen een periode van een half jaar minimaal 4 maanden in Nederland.
 • Nationaliteit:
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.
  • Of u hebt een andere nationaliteit en bent in het bezit van een verblijfsvergunning of u hebt deze al aangevraagd. De verblijfsvergunning of het bewijs dat deze is aangevraagd (sticker of brief IND) moet u meenemen.

Specifieke voorwaarden

Studenten van buiten de EU/EER kunnen alleen schriftelijk via hun school een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND. Zij kunnen zich pas inschrijven als zij een verblijfsvergunning hebben. Een brief van de IND dat deze is aangevraagd is ook goed.

Kennismigranten vragen eerst een verblijfsvergunning aan bij de IND. U ontvangt dan een sticker in uw paspoort. Daarna maakt u een afspraak bij het loket voor inschrijving in de basisregistratie personen (BRP).

Als u eerder ingeschreven hebt gestaan in Nederland, dan hebt u een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer blijft uw hele leven geldig. U kunt zich met dit nummer opnieuw laten inschrijven in de gemeente waar u woont. Hiervoor moet u persoonlijk langskomen met een geldig identiteitsbewijs.

Is er tijdens uw uitschrijving in Nederlands iets veranderd in bijvoorbeeld uw burgerlijke staat, nationaliteit of hebt u een kindje gekregen? Dan is het verplicht dat u hiervan akten inlevert, zodat dit op uw persoonslijst kan worden geregistreerd.

Meenemen

U neemt de volgende documenten mee naar uw afspraak:

 • Geldig paspoort of identiteitskaart.
 • Geboorteakte (als deze nog niet eerder is geregistreerd).
 • Huur- of koopcontract.

In sommige gevallen moet u uw buitenlandse documenten laten vertalen en legaliseren. U leest op Legaliseren van buitenlandse documentenexterne-link-icoon of dit ook voor u geldt.

Meenemen waar nodig

Neem dan de ingevulde verklaring bewoning op uw adres  (pdf 100 kB) mee en een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft.

Geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd (sticker of brief IND).

Alleen als u eerder in Nederland hebt gewoond.

Buitenlandse huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte of -vonnis, overlijdensakte partner, geboorteakte kind, andere nationaliteit; als deze nog niet eerder zijn geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). 

Als u vanuit Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba in Nederland gaat wonen, dan hebt u een bewijs van uitschrijving uit de PIVA nodig (Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen).

Afspraak maken

Hebt u uw documenten verzameld? U kunt zich laten inschrijven. Maak hiervoor een afspraak. Houd rekening met het volgende:

 • U moet persoonlijk langskomen. Dit geldt ook voor kinderen.
 • U kunt alleen op afspraak langskomen bij loket Kreupelstraat 1, Groningen.
 • Komt u met meerdere personen? Dan kunt u dit laten weten in de afspraak. 

Afspraak maken >externe-link-icoon

Meer informatie

Binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u woont. Doet u dit niet? Dan kan de gemeente u een boete geven.

U ontvangt uw burgerservicenummer aan het loket. U hebt dit persoonlijke nummer nodig voor:

 • Bankrekening openen.
 • Salaris ontvangen.
 • Afsluiten zorgverzekering.
 • Contacten met de overheid.

Het burgerservicenummer blijft voor de rest van uw leven geldig. Berg het dus goed op!