U bent hier

Verhuizen naar Nederland (immigratie)

Komt u vanuit het buitenland en blijft u het komende halfjaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u dit binnen 5 dagen na aankomst aan ons doorgeven.

Wat u moet weten

Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Blijft u het komende halfjaar korter dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u waarschijnlijk worden ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Voorwaarden

Om u in te schrijven in Nederland vanuit het buitenland moet u aan een paar voorwaarden voldoen:

 • U hebt een adres in Groningen en blijft binnen een periode van een half jaar minimaal 4 maanden in Nederland.
 • Nationaliteit:
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland of,
  • U hebt een andere nationaliteit en bent in het bezit van een verblijfsvergunning of u hebt deze al aangevraagd. De verblijfsvergunning of het bewijs dat deze is aangevraagd (sticker of brief IND) moet u meenemen.

Legaliseren en vertalen documenten

In sommige gevallen moet u uw buitenlandse documenten laten legaliseren en vertalen.

Studenten

Studenten van buiten de EU/EER kunnen alleen schriftelijk via hun school een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND. Zij kunnen zich pas inschrijven als zij een verblijfsvergunning hebben. Een brief van de IND dat deze is aangevraagd is ook goed. Een Bewijs van Bekendmaking (BvB) wordt dus niet afgegeven.

Kennismigranten

Kennismigranten vragen eerst een verblijfsvergunning aan bij de IND. U ontvangt dan een sticker in uw paspoort. Daarna maakt u een afspraak bij het loket voor inschrijving in de basisregistratie personen (BRP).

Hebt u eerder in Nederland gewoond?

Als u eerder ingeschreven hebt gestaan in Nederland, dan hebt u een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer blijft uw hele leven geldig. U kunt zich met dit nummer opnieuw laten inschrijven in de gemeente waar u woont. Hiervoor moet u persoonlijk langskomen met een geldig identiteitsbewijs.

Is er tijdens uw uitschrijving in Nederlands iets veranderd in bijvoorbeeld uw burgerlijke staat, nationaliteit of hebt u een kindje gekregen? Dan is het verplicht dat u hiervan akten inlevert, zodat dit op uw persoonslijst kan worden geregistreerd.

Aanvragen

U moet persoonlijk langskomen. Dit geldt ook voor kinderen.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Een geboorteakte; als deze nog niet eerder is geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP).
 • Huur- of koopcontract.

Meenemen als het nodig is

 • Hebt u geen huur- of koopcontract? Neem dan het ingevulde toestemmingsformulier (pdf 238 kB) en een kopie van het identiteitsbewijs van de toestemminggever mee.
 • Geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd (sticker of brief IND).
 • Als u eerder in Nederland hebt gewoond: Burgerservicenummer (BSN).
 • Buitenlandse huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte of -vonnis, overlijdensakte partner, geboorteakte kind, andere nationaliteit; als deze nog niet eerder zijn geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). Let op! In sommige gevallen moet u buitenlandse documenten laten legaliseren en vertalen.
 • Bewijs van uitschrijving uit de PIVA (Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen) als u vanuit Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba in Nederland gaat wonen.

Afspraak maken

 • U kunt alleen op afspraak langskomen bij loket Kreupelstraat 1, Groningen.
 • Komt u met meerdere personen? Dan kunt u dit laten weten in de afspraak. 

Burgerservicenummer (BSN)

U ontvangt uw burgerservicenummer aan het loket. U hebt dit persoonlijke nummer nodig om:

 • een ​​bankrekening te openen,
 • een salaris te ontvangen,
 • een ziektekostenverzekering af te sluiten,
 • en in contacten met de overheid.

Het burgerservicenummer blijft voor de rest van uw leven geldig. Berg het dus goed op!

Termijn

Binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u woont. Doet u dit niet? Dan kan de gemeente u een boete geven.

Kosten

Geen

Meer informatie

Persoonslijst

Nadat u bent ingeschreven, ontvangt u binnen 4 weken uw persoonsgegevens. Dit noemen we een persoonslijst. Controleer deze persoonslijst en reageer als er een fout in staat.

Overige websites