Verhuizen binnen Nederland

Geef uw verhuizing naar of binnen Groningen aan ons door. Doe dit tussen 4 weken vóór en 5 dagen na uw verhuisdatum.
Uw nieuwe adresgegevens worden pas verwerkt vanaf uw verhuisdatum.

Verhuizing melden

 • Meld uw verhuizing tussen 4 weken vóór en 5 dagen na uw verhuisdatum (verhuisdatum = 1e dag slapen/wonen nieuwe huis).
 • Een datum in het verleden opgeven is niet mogelijk.
 • Geeft u de verhuizing te laat door, dan kunnen wij uw verhuisdatum daarna niet meer aanpassen.
 • U hoeft uw verhuizing alleen door te geven aan de nieuwe gemeente. Uitschrijven bij uw oude gemeente gebeurt dan automatisch.
 • U kunt alleen voor uzelf en inwonende gezinsleden een verhuizing doorgeven. 

Verhuizing doorgevenexterne-link-icoon (met DigiD)

Formulier zonder DigiD

Dit formulier alleen invullen als u geen DigiD hebt en ook geen DigiD kunt aanvragen.

Verhuizing doorgevenexterne-link-icoon

Naar het loket

U kunt ook naar het loket komen. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak makenexterne-link-icoon

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs).
 • Huurovereenkomst of koopovereenkomst.
 • Als u geen huurcontract hebt: verklaring bewoning op uw adres (pdf 100 kB) van de eigenaar of één van de meerderjarige bewoners + kopie identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft.

U kunt eventueel ook een brief sturen naar:

Gemeente Groningen
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Stuur het volgende mee:

 • Huurovereenkomst of koopovereenkomst. 
 • Als u geen huurcontract hebt: verklaring bewoning op uw adres (pdf 100 kB) van de eigenaar of één van de meerderjarige bewoners.
 • Kopie identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft.
 • Uw persoonsgegevens.
 • Datum van uw verhuizing.
 • Uw oude en nieuwe adres.
 • Uw telefoonnummer.
 • Namen van personen die meeverhuizen.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van alle personen die verhuizen (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • Uw handtekening.

Inwonen bij iemand anders

Om u op dat adres in te kunnen schrijven, hebt u toestemming nodig van de eigenaar of van één van de meerderjarige bewoners van het adres. Deze toestemming is ook nodig bij:

 • Inwonen bij uw ouders.
 • Samenwonen met uw partner op zijn/haar huuradres (ook als u met uw partner getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt).

U geeft samen met de eigenaar of één van de meerderjarige bewoners van het adres online uw adreswijziging doorexterne-link-icoon. U moet beiden inloggen met DigiD.

U geeft alleen onlineexterne-link-icoon (DigiD) de adreswijziging door en voegt als bijlage toe:

 • Een scan van het formulier verklaring bewoning op uw adres (pdf 100 kB) dat is ingevuld door de eigenaar of één van de meerderjarige bewoners van het adres.
 • Een foto of kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft.

Huurwoning

Wij verzoeken u uw verhuizing door te geven via het contactformulierexterne-link-icoon. Zodra wij uw verhuisaangifte ontvangen, zetten wij uw verhuizing klaar. Vervolgens ontvangt u van ons een mail waarin wij u verzoeken uw huurcontract aan te leveren. Hebt u nog geen huurcontract? Geen probleem. Stuur deze zodra u het document wel hebt. 

Wij vragen u de volgende gegevens te vermelden in het contactformulier:

 • Uw voornaam
 • Uw achternaam 
 • Uw geboortedatum
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw oude adres
 • Uw nieuwe adres
 • Uw verhuisdatum
 • Kopie van uw identiteitsbewijs

Verhuist er iemand met u mee? Stuur ook de gegevens en een kopie van het identiteitsbewijs van deze persoon.

Termijnen

Na de verhuisdatum wordt uw adreswijziging binnen 5 werkdagen verwerkt. Als er bijzonderheden zijn kan dit langer duren.

Na de verhuisdatum wordt uw adreswijziging vaak al binnen 24 uur verwerkt.

Na de verhuisdatum ontvangt u binnen 2 weken een bevestiging op uw nieuwe woonadres.

Op mijnoverheid.nlexterne-link-icoon kunt u ook zien of u al bent ingeschreven op uw nieuwe adres.