migrate iconVerhuizen binnen Nederland

Geef uw verhuizing naar of binnen Groningen aan ons door. Doe dit tussen 4 weken vóór en 5 dagen na uw verhuisdatum.
Uw nieuwe adresgegevens worden pas verwerkt vanaf uw verhuisdatum.

Verhuizing melden

 • Meld uw verhuizing tussen 4 weken vóór en 5 dagen na uw verhuisdatum (verhuisdatum = 1e dag slapen/wonen nieuwe huis).
 • Een datum in het verleden opgeven is niet mogelijk.
 • Geeft u de verhuizing te laat door, dan kunnen wij uw verhuisdatum daarna niet meer aanpassen.
 • U hoeft uw verhuizing alleen door te geven aan de nieuwe gemeente. Uitschrijven bij uw oude gemeente gebeurt dan automatisch.
 • U kunt alleen voor uzelf en inwonende gezinsleden een verhuizing doorgeven. 

Verhuizing doorgeven > (met DigiD)

Formulier zonder DigiD

Heb u geen DigiD? En kunt u ook geen DigiD aanvragen? Gebruik het verhuisformulier zonder DigiD.

Naar het loket

U kunt ook naar het loket komen. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken > 

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs).
 • Huur- of koopovereenkomst. Als u al een akte van levering heeft getekend, dan ontvangen wij deze graag.
 • Als u geen huurcontract hebt: schriftelijke toestemming (pdf 409 kB) van de eigenaar of één van de meerderjarige bewoners + kopie identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft.

U kunt eventueel ook een brief sturen naar:

Gemeente Groningen
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Stuur het volgende mee:

 • Huur- of koopovereenkomst. Als u al een akte van levering heeft getekend, dan ontvangen wij deze graag.
 • Als u geen huurcontract hebt: schriftelijke toestemming (pdf 409 kB) van de eigenaar of één van de meerderjarige bewoners.
 • Kopie identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft.
 • Uw persoonsgegevens.
 • Datum van uw verhuizing.
 • Uw oude en nieuwe adres.
 • Uw telefoonnummer.
 • Namen van personen die meeverhuizen.
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van alle personen die verhuizen (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • Uw handtekening.

Inwonen bij iemand anders

Om u op dat adres in te kunnen schrijven, hebt u toestemming nodig van de eigenaar of van één van de meerderjarige bewoners van het adres. Deze toestemming is ook nodig bij:

 • Inwonen bij uw ouders.
 • Samenwonen met uw partner op zijn/haar huuradres (ook als u met uw partner getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt).

U geeft samen met de eigenaar of één van de meerderjarige bewoners van het adres online uw adreswijziging door. U moet beiden inloggen met DigiD.

U geeft alleen online (DigiD) de adreswijziging door en voegt als bijlage toe:

 • Een scan van het formulier toestemming bewoning adres (pdf 409 kB) dat is ingevuld door de eigenaar of één van de meerderjarige bewoners van het adres.
 • Een foto of kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft.

Termijnen

Na de verhuisdatum wordt uw adreswijziging binnen 5 werkdagen verwerkt. Als er bijzonderheden zijn kan dit langer duren.

Na de verhuisdatum wordt uw adreswijziging vaak al binnen 24 uur verwerkt.

Na de verhuisdatum ontvangt u binnen 2 weken een bevestiging op uw nieuwe woonadres.

Op mijnoverheid.nl kunt u ook zien of u al bent ingeschreven op uw nieuwe adres.