Uitvoeringsprogramma brede aanpak armoede en schulden

Uitvoeringsprogramma voor de aanpak van armoede en schulden

29 februari 2024
Nieuws

De gemeente Groningen wil er alles aan doen om inwoners de financiële zekerheid te geven waar ze recht op hebben. Waardoor bij inwoners meer rust, ruimte en eigen regie ontstaat. Dit en meer staat in het Uitvoeringsplan voor de aanpak van armoede en schulden, vastgesteld door het college van B&W. Wethouder Eelco Eikenaar: ‘Wij moeten als overheid begrijpen wat armoede met je doet en dichterbij de leefwereld van inwoners staan, zodat mensen ook een andere overheid ervaren: een betrouwbare overheid die naast je staat en ondersteunt.’

Goede financiële basis zonder schulden

Armoede is allereerst een tekort aan geld maar het raakt veel terreinen. Een tekort aan geld levert financiële onzekerheid en stress op, tast je zelfvertrouwen aan en daarmee ook je ontwikkeling. Door een brede en stevige aanpak wil het college inwoners die niet of nauwelijks kunnen rondkomen, beter ondersteunen en perspectief bieden. Dit begint met het wegnemen van onzekerheid door te zorgen voor een goede financiële basis zonder schulden. 

Inspelen op situatie inwoners 

Eikenaar: ‘Door beter en gelijkwaardiger met elkaar om te gaan, werken we aan meer vertrouwen in de overheid en aan een duurzaam perspectief voor al onze inwoners.’ Voor onze medewerkers betekent dit, dat zij de ruimte krijgen om maatwerk te bieden als de situatie daarom vraagt. We kiezen om te investeren in een nog betere samenhang in onze ondersteuning zodat inwoners krijgen waar ze recht op hebben. Dit doen we door regelingen te vereenvoudigen, de communicatie te verbeteren en door in te spelen op specifieke situaties van inwoners.

Doorbreken van langdurige armoede

Om langdurige armoede te kunnen doorbreken is een intensieve ondersteuning nodig vanuit de leefwereld van mensen, het versterken van maatwerk en inzet op de Doorbraakmethode. Medewerkers worden getraind om te werken vanuit vertrouwen met daarbij meer mogelijkheden om te doen wat nodig is voor een inwoner. Het college richt hiervoor een perspectieffonds in om maatwerkondersteuning te financieren via de Doorbraakmethode. Ook wordt geëxperimenteerd met het zogeheten Bouwdepot. Een aanpak waarin jongeren een vast inkomen krijgen in combinatie met begeleiding.  Door het bouwdepot krijgen deze jongeren (financiële) rust en de mogelijkheid om aan hun toekomst te werken en regie op hun leven te krijgen.

Kansrijk Groningen, gezinnen en inzet buddy

In de Noordelijke wijken van Groningen wordt ingezet op een vernieuwende gezinsaanpak. Met hierbij de hulp van buddy’s die inwoners ondersteunen vanuit hun eigen leefwereld. We bieden deze specifieke gezinnen voor langere tijd intensieve ondersteuning, waarbij alle betrokken instanties gezamenlijk optrekken. Pas als het gezin uit de problemen is en er sprake is van rust, stabiliteit en grip op het leven dan wordt een stapje terug gezet. Eikenaar: ‘Hoe lang dit ook mag duren, we zijn er als ze ons nodig hebben.’

Uitvoeringsprogramma brede aanpak armoede en schulden