Uitkering stopzetten

Ontvangt u een uitkering van de gemeente Groningen? Het kan zijn dat u die niet meer nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat u een betaalde baan hebt gevonden.

Uitkering stoppen

Geef dit zo snel mogelijk, maar binnen 5 dagen aan ons door. Hiermee voorkomt u dat u onnodig geld aan ons terug moet betalen. Soms kunt u uw uitkering houden als u werk hebt gevonden. Kijk bij de uitzonderingen.

Uitkering stopzetten >externe-link-icoon (via DigiD)

Mijn Groningen

U kunt uw aanvraag volgen via Mijn Groningen. Ook kunt u daar later nog documenten toevoegen.

Wat u moet weten

In de volgende gevallen moet u de uitkering altijd laten stoppen:

  • Als u vertrekt uit de gemeente.
  • Als u gaat samenwonen met een partner, en samen voldoende inkomsten hebt. Soms kunt u uw uitkering houden als u werk hebt gevonden.
  • Als u, of uw partner, werk hebt gevonden en voldoende inkomsten hebt. Soms kunt u uw uitkering houden als u werk hebt gevonden.

Hebt u een onverwacht financiële meevaller? Ontvangt u bijvoorbeeld een erfenis of geldprijs? Dit moet u doorgeven, want het kan zijn dat u dan minder of geen uitkering meer ontvangt.

Als u werk hebt gevonden hebt u misschien ook recht op een uitstroompremie van maximaal € 1.200.

Uitzondering

Soms kunt u uw uitkering houden als u werk hebt gevonden. Ook als u meer verdient dat uw uitkering. Dat kan als u gebruik kunt maken van een van de regelingen hieronder. Voor alle regelingen geldt dat u 27 jaar of ouder moet zijn en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Regeling 1

U mag zes maanden 25% van uw inkomsten houden. Deze 25% mag niet meer zijn dan € 248,00 per maand. Hier valt u onder als u:

  • niet eerder zes maanden van deze regeling gebruikmaakte.
  • uw inkomen min deze vrijlating lager is dan uw bijstandsuitkering.

Hebt u eerder al gebruik gemaakt van deze regeling? Maar nog niet de volledige zes maanden? Dan kunt u nog van deze regeling gebruikmaken voor de maanden die u nog tegoed hebt.

Regeling 2

U mag 30 maanden lang,  12,5% van uw inkomsten houden. Deze 12,5% mag niet meer zijn dan € 155,74 per maand. Hier valt u onder als u:

  • alleenstaande ouder bent.
  • de volledige zorg hebt voor een kind dat nog geen 12 jaar is.
  • al gebruik hebt gemaakt van Regeling 1.

U kunt van deze regeling geen gebruikmaken als uw inkomsten min deze vrijlating, groter is dan uw bijstandsuitkering.

Deze regeling kan niet tegelijk met regeling 1. Die gaat voor als u daar recht op hebt.

Regeling 3

U mag 15% van uw inkomsten houden. Deze 15% mag niet meer zijn dan € 157,96 per maand. Deze regeling geldt zolang u een bijstandsuitkering hebt.

Deze regeling kan niet tegelijk met de regeling 1 en 2. Die gaan voor als u daar recht op hebt.

Regeling 3 is er voor u als:

  • u door een medische reden alleen in deeltijd kunt werken en dit door het UWV is vastgesteld. Een medische reden kan ziekte of een handicap zijn.
  • u geen gebruik meer kunt maken van regeling 1 en 2.

U kunt van deze regeling geen gebruikmaken als uw inkomsten min deze vrijlating groter is dan uw bijstandsuitkering

Valt u onder regeling 1 of 2?

U geeft uw inkomsten aan de gemeente door. Daarna zorgen wij ervoor dat we uw uitkering berekenen volgens de juiste regeling.

Valt u onder regeling 3?

Dan moet u een bewijs van het UWV hebben. Daarin moet staan dat u door een medische reden alleen in deeltijd kunt werken. Dat bewijs van het UWV moet u bij ons uploaden via de website.

Bewijsstukken

Zorgt u in alle gevallen voor bewijsstukken met de hoogte van het bedrag en de datum van betaling. We hebben dit nodig om de juiste datum te kunnen bepalen waarop uw uitkering stopt of verlaagt.

Contact

Vindt u het lastig om uw uitkering via internet te stoppen? Of hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op.