Het uitzicht van Dietie

"Twee graden warmer aan de voetjes"

20 maart 2024
Nieuws

Sinds juli 2023 is de Subsidieregeling Energieneutraal Ten Post geopend. Woningeigenaren in Ten Post, Wittewierum en Kröddeburen die niet binnen de sloop-/nieuwbouwregeling van de NCG vallen, kunnen deze subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun huis. Inmiddels zijn er 80 aanvragen gedaan. 60 eigenaren zijn al gestart met verduurzamen. Een van hen is Dietie Traas. We namen een kijkje bij haar thuis, en spraken met een delegatie van de thematafel. Zij leggen uit waarom ze de regeling een succes vinden.  

“Ik woon hier straks 52 jaar.” Dietie staat voor het raam in haar slaapkamer. “Dit uitzicht is mijn alles.” Ze kijkt uit over het Damsterdiep. Daarachter de weilanden. In de verte staan bomen in de mist. “Ik moet er niet aan denken om in een flatje te zitten.” 

Isolatie

Het huis van Dietie staat tussen twee provinciale wegen in. Toch is het muisstil. “Dat komt door de nieuwe isolatie, die houdt niet alleen de warmte binnen, maar ook het geluid buiten. Een voordeel waar ik geen rekening mee had gehouden.” Dietie was een van de eersten die gebruikmaakte van de subsidieregeling, en ondanks dat het een flinke klus is, heeft ze nog geen moment spijt gehad. Behalve de muren heeft ze ook de vloer laten isoleren. “Het is twee graden warmer in huis. En dat merk je meteen aan de voetjes.” 

Thematafel

De thematafel Duurzaamheid bestaat uit een groep inwoners uit Ten Post. Zij waren al met de gemeente in gesprek over verduurzaming toen vorig jaar bekend werd dat er een subsidie zou komen. De thematafel werd uitgebreid zodat meer mensen konden meedenken over de uitvoering van de subsidie. Twee van die leden zijn Klaas Mulder en Jaap Buwalda. In Dorpshuis ’t Holt in Ten Post hadden zij wekelijks overleg met Harald Hilbrants,projectmanager Energieneutraal Ten Post (Versterken en Vernieuwen) van gemeente Groningen. Klaas woont sinds ’86 in Ten Post: “En ik heb links en rechts nog steeds dezelfde buren.” Jaap woont hier sinds 2005. Beiden voelen ze zich betrokken bij hun dorp. “De thematafel is een kans om iets te betekenen voor de gemeenschap”, zegt Jaap.

Subsidie

Klaas: “In eerste instantie gingen we uit van 50 woningen die subsidie konden krijgen, maar uiteindelijk is het gelukt voor het hele dorp. Daar had ik eerlijk gezegd helemaal niet op gerekend, maar het is toch gelukt.” Harald: “We hebben de subsidieregeling als gemeente zelf ingericht, in een nauwe samenwerking met de thematafel. In werkgroepen bedachten we onder andere de spelregels, de opzet van de subsidie en de communicatie in het dorp. En daar zit ook het succes van dit project, de gemeente en de bewoners hebben dit samen op poten gezet.” 

Tweedeling tegengaan

De subsidie is bedoeld voor mensen met een woning die niet binnen de sloop-/nieuwbouwregeling van de NCG valt. Dat gaat om 227 adressen, voor elk adres kan 28.000 euro worden aangevraagd. Klaas: “Met deze regeling gaan we de tweedeling in het dorp tegen wat betreft huizen die worden gesloopt en worden behouden. Dat verschil zal blijven, maar het gaat om meer. Nieuwe woningen hebben straks een heel laag stroom- en gasverbruik, dat scheelt enorm in de maandelijkse kosten. Door deze subsidie kunnen ook inwoners die hun woning behouden hun energierekening omlaag brengen.” 

Energiescan

Wie de subsidie wil aanvragen begint met het laten maken van een energiescan, vertelt Harald. “Verduurzamen kan ingewikkeld zijn. Daarom vragen we aan de bewoner ‘Wat wil je graag?’ en denken we mee door te kijken wat de meest effectieve maatregelen zijn per woning. Isoleren bijvoorbeeld, of zonnepanelen, inductie of een warmtepomp. We geven ook richtprijzen, waar de bewoners mee naar de aannemer kunnen gaan. Zo komen ze goed beslagen ten ijs. De factuur van de aannemer kan naar ons worden gestuurd.”. Daarnaast kunnen bewoners hulp krijgen van Energieadviseurs, zij kunnen meekijken met offertes en adviseren bij het maken van keuzes voor verduurzamen. 

Succes

Wat heeft deze regeling tot een succes gemaakt? Jaap, overtuigd: “Gedrevenheid. De passie om wat te gaan doen. Dat bijna zestig mensen op de eerste bijeenkomst afkwamen gaf al duidelijk aan: de mensen willen verduurzamen.” Harald vult aan: “We hebben meerdere keren 3-op-1 gesprekken georganiseerd. Bewoners konden op een avond in gesprek met iemand van de NCG, een energieadviseur en iemand van de gemeente. Zo konden ze al hun vragen tegelijk stellen. Een hele persoonlijk benadering voor zo’n zestig mensen.” Klaas lacht: “We hebben nog nooit met zoveel dorpsbewoners tegelijk pizza gegeten.”