Sociale activering

Sociale activering is een traject waarbij u uw eerste stappen zet richting werk. Samen met een werkbegeleider kunt u werken aan uw eigen (ontwikkel)doelen.

Over sociale activering

Meedoen aan sociale activering is vrijwillig. U bepaalt zelf waar u aan wilt werken. Dit doet u in overleg met een coach Meedoen. U kijkt samen met de coach wat uw persoonlijke doelen zijn om een stap dichter naar werk te kunnen zetten. De activiteiten nemen minimaal 5 uur per week in beslag.

Voor wie is sociale activering

U komt in aanmerking voor sociale activering als u:

  • Een bijstandsuitkering ontvangt en 27 jaar of ouder bent.
  • Een eerste stap naar werk wil zetten en daar begeleiding bij nodig heeft.
  • Niet in aanmerking komt voor een indicatie ‘dagbesteding’.
  • Geen ander re-integratietraject volgt.

Wat gebeurt er na de aanmelding

De coach Meedoen brengt u in contact met een aanbieder in uw buurt. Deze aanbieder kijkt naar uw doelen en zoekt daar een organisatie bij die u de begeleiding geeft die u nodig hebt. De aanbieder maakt een uitvoeringsplan en bespreekt deze met u. Als u het eens bent met dit plan, start de gemeente de activiteiten en krijgt u begeleiding van een werkbegeleider.

Hoe lang de activiteiten duren is voor iedereen verschillend. Dat heeft te maken met uw persoonlijke doelen. In ieder geval krijgt u altijd eens per jaar een evaluatiegesprek met de werkbegeleider en de coach Meedoen. Samen kijkt u of uw doelen zijn gehaald en wat een goed vervolg voor u zou kunnen zijn. Soms is dat een verlenging van uw traject maar soms is een andere vervolgstap voor uw ontwikkeling beter. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een participatiebaan.

Aanmelden

Lijkt het u leuk om aan de slag te gaan met uw persoonlijke doelen richting werk, dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier.

Wilt u meer weten over sociale activering? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 050.