Reparatie en onderhoud Visserbrug

De Visserbrug, tussen de Visserstraat/Hoge der A en Verlengde Visserstraat/Lage der A, is kapot en moet worden hersteld. Dat combineren we met groot onderhoud. De werkzaamheden duren tot in 2026.

Herstel en renovatie Visserbrug

De Visserbrug is kapot. Uit technische controle bleek dat één van de ‘scharnieren’ van de brug stuk is. Hierdoor ging de brug scheef omhoog en was hij instabiel. Het kapotte scharnierpunt zit op een lastige plek. Daardoor is reparatie of vervanging op locatie niet mogelijk. Om de scheepvaart door te laten gaan, wordt het brugdek verwijderd. 

Het herstel van het scharnier is een lastige klus. Daarom kiezen we er voor deze vervanging te combineren met groot onderhoud van de Visserbrug. 

Tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers komt er een tijdelijke brug. We verwachten dat deze brug eind juli wordt geplaatst. Tijdens het plaatsen is de vaarweg opnieuw een aantal dagen gesloten. De tijdelijke brug is beweegbaar. Schepen met staande mast kunnen er daarna weer langs. Totdat de tijdelijke brug er ligt, komt er een omleidingsroute voor fietsers en voetgangers.

Omleidingen voor autoverkeer

Auto’s kunnen er voor langere tijd niet langs. Voor een goede doorstroming zijn de rijrichtingen aangepast: De Noorderhaven z.z. is gedeeltelijk twee richtingen. Op het deel van de Noorderhaven z.z. tussen Visserbrug en de bocht is de rijrichting omgedraaid.

Er zijn 2 omleidingsroutes: 

  • via de Westelijke en Noordelijke Ringweg en Bedumerweg. Deze omleidingsroute communiceren wij met navigatie-apps. 
  • via de Stationsweg. Deze omleidingsroute wordt aangegeven met gele borden.

Uitbreiding Venstertijdengebied

Het weghalen van de Visserbrug heeft ook gevolgen voor het venstertijdengebiedexterne-link-icoon van de binnenstad. Dit is het gebied waarin de bevoorrading van winkels en horeca binnen bepaalde tijden plaats moet vinden. De Noorderhaven z.z. wordt tijdelijk onderdeel van het gebied. Dit geldt zolang de Visserbrug niet beschikbaar is voor auto’s en vrachtauto’s. 

Zero-emissiezone

In de binnenstad van Groningen geldt vanaf 1 april 2025 een zero-emissiezoneexterne-link-icoon. In dit gebied mogen alleen bedrijfsvoertuigen rijden die geen uitlaatgassen uitstoten. Met het weghalen van de Visserbrug komt de Noorderhaven z.z. in dit gebied te liggen. We onderzoeken welke gevolgen dit heeft.

Planning

  • Week 1 juli: stremming Visserbrug en verwijdering brugdek.
  • Midden juli: voorbereidingen aanleg tijdelijke voetgangers- en fietsbrug.
  • Eind juli: tijdelijke voetgangers en fietsbrug in gebruik.