permits iconPlanschadevergoeding aanvragen

Is uw woning of bedrijfspand door een planologisch (ruimtelijk) besluit van de gemeente minder waard geworden, hebt u minder woongenot of minder inkomsten? Dan kunt u een vergoeding van planschade aanvragen.

Hoe het werkt

Aanvragen

Stuur een brief met daarin de locatie, het ruimtelijke plan waar het om gaat en het bedrag van de schade, volgens u. De brief stuurt u naar:

SSC Juridische Zaken
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Na uw aanvraag

Meestal vraagt de gemeente advies aan een onafhankelijke planschadecommissie. De procedure duurt ongeveer een half jaar:

 • De commissie nodigt u uit om uw aanvraag toe te lichten.
 • De commissie stelt eerst een conceptadvies op. U krijgt hierover een brief.
 • U kunt een reactie geven op het conceptadvies.
 • De commissie stelt een definitief advies op voor de gemeente.
 • De gemeente neemt een besluit, en houdt hierbij rekening met het advies.
  U krijgt een brief met het besluit.

Wat u moet weten

Waar u aan moet voldoen - de voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een planschadevergoeding moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt schade geleden aan uw eigendom. U bent dus eigenaar, geen huurder.
 • U kon deze schade niet voorzien op het moment dat u de woning, het bedrijfspand of de grond kocht.
 • U hebt niet op een andere manier een vergoeding gekregen, bijvoorbeeld door onteigening of door een uitkering van een verzekering.
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het planologische besluit definitief is geworden.

Tegemoetkoming in planschade

Planschade is schade als gevolg van een planologisch (ruimtelijk) besluit van de gemeente. De schade wordt nooit helemaal vergoed. Daarom spreekt de wet over een "tegemoetkoming in planschade". In ieder geval behoort 2% van het schadebedrag tot het maatschappelijk risico. Dit komt voor rekening van de aanvrager. In de praktijk kan dit percentage hoger zijn.

Waardebepaling

De bepaling van planschade gebeurt via een planologische vergelijking. En dus niet via een vergelijking van de feitelijke situatie. Dit betekent dat gekeken wordt naar de oude maximale planologische mogelijkheden en naar de nieuwe maximale planologische mogelijkheden.

Niet eens met besluit

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

Let op! U betaalt eerst voor de aanvraag. Als de gemeente de schadevergoeding toekent, krijgt u de kosten van de aanvraag weer terug.

Beschrijving

Prijs

Aanvraag vergoeding planschade € 300,00