Ingang winkelcentrum Paddepoel

Plannen in de maak voor Winkelcentrum Paddepoel

In Winkelcentrum Paddepoel heeft wijkwethouder Eelco Eikenaar afgelopen dinsdag samen met vertegenwoordigers van vastgoedontwikkelaar MWPO, de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren (CVvE) en Lab Kloppend Hart Paddepoel de handtekeningen gezet voor verdere samenwerking om ideeën voor dit winkelcentrum uit te werken.

Naast het opknappen van het winkelcentrum, zien alle partijen ook andere kansen. Zo moet er meer ruimte voor ontmoeting ontstaan en moet de omgeving van het winkelcentrum prettiger worden, op het gebied van verkeer en groen. Ook moeten er meer woningen komen, net als betere verbindingen met de omliggende wijken, de regio en de binnenstad.

Terug naar projectpagina