Overlijden aangeven

Een overlijden wordt meestal door de uitvaartondernemer aangegeven bij de gemeente. Maar als nabestaande (familie of bekende) kunt u ook zelf aangifte doen. Dat doet u bij Loket Begraven voor een persoon die in de gemeente Groningen is overleden.

Aangifte doen als uitvaartondernemer

U kunt online aangifte doen als uitvaartondernemer. U hebt hiervoor eHerkenning nodig met minimaal machtigingsniveau 2+.

eHerkenning

Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Ga voor meer informatie naar eHerkenning.nl

Aangifte doen als nabestaande

Als nabestaande (familie of bekende) kunt u aangifte doen bij het Loket Begraven.

Meenemen

 • Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
 • Verklaring van overlijden.
 • Doodsoorzaakverklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (B-envelop).
 • Bankpas voor betaling, contant betalen is niet mogelijk.
 • Als u dat hebt: trouwboekje.
 • Als de overledene niet-natuurlijk is overleden: neem dan contact op met het Loket Begraven. Vraag of het loket al een 'Verklaring geen bezwaar' heeft gekregen van de officier van justitie.
 • Als uitstel van de begrafenis of crematie noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar door een geneeskundige.
 • Als de overledene zich ter beschikking heeft gesteld van de wetenschap: de juiste documenten.
 • Bij vervoer naar het buitenland: een Medical Statement / geneeskundige verklaring.

Contact

Loket Begraven

Iepenlaan 204 (route)
9741 GH Groningen
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 12:00 en 12:30 - 16:00 uur
Telefoon 050 367 46 00
Contactformulier

Na uw aangifte

 • U krijgt een uittreksel van de akte van overlijden.
 • U krijgt toestemming om de overledene te begraven of cremeren (verlof tot begraven of cremeren).
 • De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) aan.

Termijn

Online (uitvaartverzorger)

 • Na de online aangifte, ontvangt u per e-mail het uittreksel van de Akte van overlijden en het Verlof tot begraven of cremeren.
 • De originele B-envelop(pen) ontvangen wij graag binnen 1 week na het overlijden bij Loket Begraven. U kunt het per post sturen of inleveren bij het loket.

Loket

 • Als u aangifte doet, worden het uittreksel van de Akte van overlijden en het Verlof tot begraven of cremeren direct voor u aangemaakt. U kunt hierop wachten.
 • De wachttijd bij Loket Begraven is kort en er is voldoende parkeergelegenheid.

Kosten

Kosten akte van overlijden
Beschrijving Prijs
Uittreksel Akte van overlijden € 13,80