Overlijden aangeven

Wanneer iemand is overleden, geeft meestal de begrafenisondernemer dat aan bij de gemeente. Maar als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. Dat doet u bij het Team Begraafplaatsen als diegene in Groningen is overleden.

Naar het loket

Aangifte van overlijden kunt u doen bij Team Begraafplaatsen.

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
 • Verklaring van overlijden.
 • Doodsoorzaakverklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (B-envelop).
 • Als u dat hebt: trouwboekje.
 • Als de overledene niet-natuurlijk is overleden: verklaring van geen bezwaar door de officier van justitie of de gemeentelijke lijkschouwer.
 • Als uitstel van de begrafenis of crematie noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar door een geneeskundige.
 • Als de overledene zich ter beschikking van de wetenschap heeft gesteld: de juiste documenten.
 • Bij vervoer naar het buitenland: een Medical Statement / geneeskundige verklaring.
 • Bankpas voor betaling.

Team Begraafplaatsen

Iepenlaan 204 | 9741 GH Groningen
Telefoon 050 367 46 00
E-mail begraven@groningen.nl
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 16:00 uur

Hoe het werkt

Na uw aangifte

 • U krijgt een akte van overlijden.
 • U krijgt toestemming om de overledene te begraven of cremeren (verlof tot begraven of cremeren).
 • De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) aan.

Wat u moet weten

 • Wanneer u een overlijden 's ochtends vóór 10:00 uur doorgeeft via e-mail, ligt de akte van overlijden dezelfde middag na 14:00 uur voor u klaar.
 • De wachttijd bij het Team Begraafplaatsen is kort en er is voldoende parkeergelegenheid.

Kosten

Kosten akte van overlijden
Beschrijving Prijs
Akte van overlijden € 13,20