U bent hier

Overlijden aangeven

Een overlijden wordt meestal door de uitvaartondernemer aangegeven bij de gemeente. Maar als nabestaande (familie of bekende) kunt u ook zelf aangifte doen. Dat doet u bij Loket Begraven voor een persoon die in de gemeente Groningen is overleden.

Aangifte doen als uitvaartondernemer

U kunt online aangifte doen als uitvaartondernemer. U hebt hiervoor eHerkenning nodig met minimaal machtigingsniveau 2+.

Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Ga voor meer informatie naar eHerkenning.nl

Aangifte doen als nabestaande

Als nabestaande (familie of bekende) kunt u aangifte doen bij het Loket Begraven.

Meenemen

 • Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
 • Verklaring van overlijden.
 • Doodsoorzaakverklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (B-envelop).
 • Bankpas.
 • Als u dat hebt: Trouwboekje.
 • Als de overledene niet-natuurlijk is overleden: Neem dan contact op met het Loket Begraven. Vraag of het loket al een 'Verklaring van geen bezwaar' heeft gekregen van de officier van justitie.
 • Als uitstel van de begrafenis of crematie noodzakelijk is: 'Verklaring van geen bezwaar' door een geneeskundige.
 • Als de overledene zich ter beschikking heeft gesteld van de wetenschap: De juiste documenten.
 • Bij vervoer naar het buitenland (met uitzondering van Duitsland): Een Medical Statement / geneeskundige verklaring.

Contact

Loket Begraven

Kreupelstraat 1
Openingstijden
Telefoon 14 050
Contactformulier

Na uw aangifte

 • U krijgt een uittreksel van de akte van overlijden.
 • U krijgt toestemming om de overledene te begraven of cremeren (verlof tot begraven of cremeren).
 • De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) aan.

Termijn

Online (uitvaartverzorger)

 • Na de online aangifte ontvangt u per e-mail het 'verlof tot begraven' en het uittreksel van de 'akte van overlijden'.
 • De originele B-envelop ontvangen wij graag per post binnen 1 week na het overlijden: Gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Loket

 • Als u aangifte doet, worden het uittreksel van de 'Akte van overlijden' en het 'Verlof tot begraven of cremeren' direct voor u aangemaakt. U kunt hierop wachten.
 • De wachttijd bij Loket Begraven is kort en er is voldoende parkeergelegenheid.

Kosten

Kosten akte van overlijden
Beschrijving 2022
Uittreksel Akte van overlijden € 14,30