Overlijden aangeven

Een overlijden wordt meestal door de uitvaartondernemer aangegeven bij de gemeente. Maar als nabestaande (familie of bekende) kunt u ook zelf aangifte doen. Dat doet u bij Loket Begraven voor een persoon die in de gemeente Groningen is overleden.

Coronavirus en uitvaarten

Lees de regels op rijksoverheid.nl.

  Aangifte doen als uitvaartondernemer

  U kunt online aangifte doen als uitvaartondernemer. U hebt hiervoor eHerkenning nodig met minimaal machtigingsniveau 2+.

  Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Ga voor meer informatie naar eHerkenning.nl

  Aangifte doen als nabestaande

  Als nabestaande (familie of bekende) kunt u aangifte doen bij het Loket Begraven.

  Meenemen

  • Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
  • Verklaring van overlijden.
  • Doodsoorzaakverklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (B-envelop).
  • Bankpas voor betaling, contant betalen is niet mogelijk.
  • Als u dat hebt: trouwboekje.
  • Als de overledene niet-natuurlijk is overleden: neem dan contact op met het Loket Begraven. Vraag of het loket al een 'Verklaring geen bezwaar' heeft gekregen van de officier van justitie.
  • Als uitstel van de begrafenis of crematie noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar door een geneeskundige.
  • Als de overledene zich ter beschikking heeft gesteld van de wetenschap: de juiste documenten.
  • Bij vervoer naar het buitenland (met uitzondering van Duitsland): een Medical Statement / geneeskundige verklaring.

  Contact

  Loket Begraven

  Kreupelstraat 1
  Openingstijden
  Telefoon 14 050
  Contactformulier

  Na uw aangifte

  • U krijgt een uittreksel van de akte van overlijden.
  • U krijgt toestemming om de overledene te begraven of cremeren (verlof tot begraven of cremeren).
  • De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) aan.

  Termijn

  Online (uitvaartverzorger).

  • Na de online aangifte ontvangt u per e-mail het verlof tot begraven en het uittreksel van de akte van overlijden.
  • De originele B-envelop ontvangen wij graag per post binnen 1 week na het overlijden: Gemeente Groningen, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

  Loket

  • Als u aangifte doet, worden het uittreksel van de Akte van overlijden en het Verlof tot begraven of cremeren direct voor u aangemaakt. U kunt hierop wachten.
  • De wachttijd bij Loket Begraven is kort en er is voldoende parkeergelegenheid.

  Kosten

  Kosten akte van overlijden
  Beschrijving Prijs
  Uittreksel Akte van overlijden € 14,00