Overlijden aangeven

Een overlijden wordt meestal door de uitvaartondernemer aangegeven bij de gemeente. Maar als nabestaande (familie of bekende) kunt u ook zelf aangifte doen.

Aangifte doen

Als uitvaartondernemer hebt u eHerkenning nodig met minimaal machtigingsniveau 2+. Als nabestaande moet u een afspraak maken om langs te komen.

Aangifte overlijden (eHerkenning)externe-link-icoon

Is het onduidelijk waar en/of wanneer iemand is overleden? Doe dan  aangifte lijkvinding (eHerkenning)externe-link-icoon.

Als nabestaande (familie of bekende) kunt u aangifte doen bij de gemeente, loket Kreupelstraat 1.

Maak afspraak >externe-link-icoon

Meenemen

  • Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
  • Verklaring van overlijden.

Na uw aangifte

  • U krijgt een uittreksel van de akte van overlijden.
  • U krijgt toestemming om de overledene te begraven of cremeren (verlof tot begraven of cremeren).
  • De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) aan.

Kosten

Beschrijving2024
Uittreksel Akte van overlijden€ 16,60