Akte inleveren en laten registreren

Wilt u een akte inleveren bij de gemeente en deze laten registreren in de basisregistratie personen (BRP)? Maak hiervoor een afspraak.

Wat u moet u weten

Welke buitenlandse aktes kunt u laten registreren in de BRP?

  • Geboorteakte
  • Huwelijksakte
  • Geregistreerd partnerschapsakte
  • Echtscheidingsakte
  • Overlijdensakte

Aanvragen

Meenemen

Adres en openingstijden

U kunt ook zonder afspraak langskomen bij het loket Centrum. Ga naar bezoekadressen en openingstijden.

Voorwaarden

Legaliseren

Via de website nederlandwereldwijd.nl kunt u zien of uw akte gelegaliseerd moet worden. Onderaan de pagina kunt u het land invullen.

Vertalen

  • Uw akte moet in de Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse taal zijn.
  • U kunt uw akte laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Kosten

Geen