Akte inleveren en laten registreren

Wilt u een akte inleveren bij de gemeente en deze laten registreren in de basisregistratie personen (BRP)? Maak hiervoor een afspraak.

Soorten akten

Welke buitenlandse akten kunt u laten registreren in de BRP?

  • Geboorteakte
  • Akte huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • Echtscheidingsakte
  • Overlijdensakte

Voorwaarden

Legaliseren

Via de website nederlandwereldwijd.nlexterne-link-icoon kunt u zien of uw akte gelegaliseerd moet worden.

Vertalen

  • Uw akte moet in de Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse taal zijn.
  • U kunt uw akte laten vertalen door een officiële vertaler.

Aanvragen

U kunt alleen langskomen op afspraak. De afspraak is bij het loket Centrum, Kreupelstraat 1.

Afspraak maken >externe-link-icoon

Meenemen

  • Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
  • Originele documenten.

Kosten

Geen kosten.