Overlast door grondwater

Hebt u last van grondwater in uw kruipruimte of kelder? Lees meer over de verantwoordelijkheden en maatregelen. Lees ook hoe u een melding kunt maken van grondwateroverlast.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

 • Als bewoner bent u zelf verantwoordelijk voor de waterhuishouding op uw eigen perceel. Hieronder valt ook het grondwater. 
 • In dorpen en steden is de gemeente verantwoordelijk voor het grondwater op openbaar terrein. 
 • Het waterschap is verantwoordelijk voor het grondwater buiten het stedelijk gebied. Daarnaast reguleert het waterschap in samenwerking met Rijkswaterstaat de waterstanden van de hoofdwatergangen.

Grondwater houdt zich niet aan grenzen; ingrepen in het openbaar terrein hebben invloed op het perceel van bewoners. Omgekeerd is dit ook het geval. Bij grondwateroverlast geeft de gemeente daarom advies over mogelijke maatregelen. Bij structurele overlast neemt de gemeente maatregelen in het openbaar terrein. Deze maatregelen worden vaak gecombineerd met geplande werkzaamheden in de wijk of straat. Meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden over grondwater kunt u vinden in het Groninger water- en rioleringsplan.

Maatregelen tegen grondwateroverlast

Bouwtechnische maatregelen

 • Het impregneren van muren waardoor ze waterdicht worden. Het grondwater kan niet meer door de muren optrekken waardoor de overlast wordt verholpen.
 • Gaten en kieren in de begane grondvloer afdichten en het kruipluik vochtdicht maken waardoor wordt voorkomen dat vochtige lucht vanuit de kruipruimte naar de woonruimte stroomt (vaak wordt hiervoor PUR-schuim gebruikt).
 • Het verbeteren van de ventilatie van de woonruimte en/of kruipruimte (ventilatieroosters of mechanische ventilatie) en ventileren op de juiste tijdstippen (niet ’s winters).
 • Folie op de bodem van de kruipruimte leggen zodat verdamping van het grondwater wordt tegengegaan.
 • Bij diepe kruipruimtes kan er gekozen worden voor het opvullen van de kruipruimte. Dit kan door middel van het aanbrengen van bijvoorbeeld korrels, zand of hardschuim.

Waterbeheer maatregelen

 • Aanleg of herstel van een drainagestelsel. Dit werkt het beste als deze rondom de woning wordt aangelegd.
 • Het wegpompen van het grondwater als tijdelijke maatregel.
 • Verbeteren mogelijkheden voor waterafvoer vanaf uw grond. Bijvoorbeeld na de bouw de ondergrond open ploegen, waardoor het water in de ondergrond kan zakken.  

Meer informatie

Contact

Vraag of melding over grondwateroverlast? Vul het digitale formulierexterne-link-icoon in.