adult iconOverlast door grondwater

Hebt u last van grondwater in uw kruipruimte of kelder? Lees wat u kunt doen!

Wat kan ik doen

Bouwtechnische maatregelen

  • Het impregneren van muren waardoor ze waterdicht worden. Het grondwater kan niet meer door de muren optrekken waardoor de overlast wordt verholpen.
  • Gaten en kieren in de begane grondvloer afdichten en het kruipluik vochtdicht maken waardoor wordt voorkomen dat vochtige lucht vanuit de kruipruimte naar de woonruimte stroomt (vaak wordt hiervoor PUR-schuim gebruikt).
  • Het verbeteren van de ventilatie van de woonruimte en/of kruipruimte (ventilatieroosters of mechanische ventilatie) en ventileren op de juiste tijdstippen (niet ’s winters).
  • Folie op de bodem van de kruipruimte leggen zodat verdamping van het grondwater wordt tegengegaan.
  • Bij diepe kruipruimtes kan er gekozen worden voor het opvullen van de kruipruimte. Dit kan door middel van het aanbrengen van bijvoorbeeld korrels, zand of hardschuim.

Waterbeheer maatregelen

  • Aanleg of herstel van een drainagestelsel. Dit werkt het beste als deze rondom de woning wordt aangelegd.
  • Het wegpompen van het grondwater als tijdelijke maatregel.
  • Verbeteren mogelijkheden voor waterafvoer vanaf uw grond. Bijvoorbeeld na de bouw de ondergrond open ploegen, waardoor het water in de ondergrond kan zakken.  

Meer informatie

Contact

Vraag of melding over grondwateroverlast? Bel 14 050 en vraag naar het Grondwaterloket van de gemeente Groningen.