Opvanglocatie Kastanjelaan

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vangt de gemeente Groningen vluchtelingen uit Oekraïne op. Zolang de vluchtelingen uit Oekraïne hier moeten blijven, willen we geschikte woonruimte bieden.

Tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne

In Groningen zijn vijf locaties waar we vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Sommige van deze opvanglocaties zijn tijdelijk beschikbaar, en sommige locaties zijn minder geschikt voor langdurige bewoning of de opvang van kinderen. 

We willen vluchtelingen die nu op een boot in het Eemskanaal wonen, graag een betere accommodatie aanbieden op de locatie kastanjelaan 2 (voormalige ambulancepost). Het gaat hierbij om ongeveer 80 vluchtelingen uit Oekraïne, die al een langere periode in Groningen verblijven. Het plan is om deze locatie voor een periode van maximaal 3 jaar te gebruiken als tijdelijke opvanglocatie.

Er is sprake van een voorlopig besluit van de gemeente. We willen eerst in gesprek met omwonenden voordat er een definitief besluit komt. Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden op donderdag 18 juli 2024 van 18.30 tot 20.30 uur aan de Kastanjelaan 2.

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de communicatie tussen de gemeente en omwonenden over de tijdelijke bestemming van de Kastanjelaan 2.

Communicatie

Veelgestelde vragen

Op de locatie was nieuwbouw gepland. Vorig jaar is duidelijk geworden dat deze nieuwbouwplannen niet doorgaan. Het pand staat momenteel leeg in afwachting van nieuwe ontwikkelingen. Een Oekraïne-opvang op deze plek gaat leegstand tegen en geeft de eigenaar de tijd om nieuwe plannen voor de toekomst in te dienen. 

Daarnaast heeft deze locatie alle voorzieningen op loopafstand. Dat maakt het een aantrekkelijke plek om ook mindervaliden en gezinnen met kinderen te huisvesten. 

In het pand is na een interne verbouwing ruimte voor ongeveer 80 vluchtelingen. Hoewel wij ons best doen om deze plekken zo goed mogelijk te benutten zal het totaal aantal vluchtelingen op de locatie Kastanjelaan 2 mogelijk iets lager zijn. 

Dat is op dit moment nog niet bekend. Allereerst moet er nog een definitief besluit genomen worden. Pas daarna kan gestart worden met de vergunningsaanvraag en de interne verbouwing. Wij streven ernaar om voor het einde van het jaar de vluchtelingen te verhuizen vanuit de boot in het Eemskanaal naar de Kastanjelaan 2.

Dit besluit is nog niet definitief. Voordat het college besluit om de Kastanjelaan 2 als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan te wijzen willen wij eerst met u als omwonende in gesprek. Daarvoor is een inloopbijeenkomst gepland met omwonenden op 18 juli 2024. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden meegewogen in het definitief besluit. 

Wanneer het college van B&W een besluit heeft genomen, kan de gemeente vervolgens een vergunningsaanvraag indienen. Tegen het besluit op de vergunning kunt u bezwaar maken. 

Na de opening van de opvanglocatie wordt er een periodiek ‘omgevingsoverleg’ ingesteld. Dit is een overleg tussen het locatiemanagement en omwonenden en belanghebbenden. 

Onze inschatting is dat het traject van vergunningverlening en verbouwing circa 6 maanden in beslag neemt. Er is alleen sprake van een interne verbouwing van het pand, zodat het pand geschikt is voor de bewoning van gezinnen met kinderen en mindervaliden. 

Ruim de helft van de Oekraïense vluchtelingen heeft betaald werk. 

Wanneer Oekraïense vluchtelingen in Nederland aankomen, starten zij met taalonderwijs in de zogenoemde taalklassen. Daarna stromen de kinderen door naar het reguliere onderwijs. De kinderen die mogelijk naar de Kastanjelaan verhuizen zijn over het algemeen al wat langer in Nederland. Het is dus mogelijk dat enkele van hen overstappen naar een school dichter bij de opvanglocatie.

De gemeente verzorgt op de verschillende locaties inloopspreekuren om Oekraïense vluchtelingen aan werk te helpen. Daarnaast worden er op de locaties met regelmaat activiteiten georganiseerd. Dit willen we ook op de locatie Kastanjelaan gaan doen.

Om aan de slag te kunnen, is het belangrijk dat de vluchteling ingeschreven staat in het BRP, een BSN (burgerservicenummer) heeft, en een geldig bewijs van verblijf. Als werkgever is het belangrijk om bij het UWVexterne-link-icoon melding te maken van het dienst nemen van een vluchteling uit Oekraïne. Dat hoeft de Oekraïner niet zelf te doen.