Opvanglocatie De Nieuwe Held

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft de gemeente Groningen gekozen om een tijdelijke vluchtelingenopvanglocatie te bouwen aan de rand van Gravenburg, ter hoogte van de rotonde van de Maresiusstraat. De woonunits zullen voor de duur van 5 jaar blijven staan.

Werkzaamheden

De omgevingsvergunning hiervoor is verleend op 25 juli 2022. Op 23 november 2022 is de ontheffing Wet Natuurbescherming onherroepelijk geworden. Hierdoor kon gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in De Nieuwe Held.

De bouw van de woonunits op de locatie heeft een paar keer vertraging opgelopen. Vanwege een uitgestelde levering van woonunits, zeer natte weersomstandigheden en een complex vergunningstraject is het niet gelukt om de locatie in 2023 op te leveren. Begin 2024 werden de woonunits alsnog ingericht en het grondwerk afgemaakt.

BouwApp

Wilt u op de hoogte blijven van de verdere bouwwerkzaamheden? Dan kunt u zich aanmelden via de BouwApp. De uitvoerder van het werk zal u via deze app op de hoogte houden van de werkzaamheden en de bijzonderheden die er spelen.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  1. Ga naar de App Storeexterne-link-icoon om de app gratis te downloaden via de naam ‘de BouwApp’.
  2. Zoek in de app naar ‘De Nieuwe Held Oekraïne’.
  3. Open het project en klik op ‘volgen’.
  4. Kies de betreffende doelgroep.

Verhuizing Oekraïense vluchtelingen De Nieuwe Held

Tussen 11 en 15 maart 2024 verhuizen de Oekraïense vluchtelingen groepsgewijs naar de locatie aan de Maresiusstraat. De vluchtelingen verhuizen vanuit de locaties in Onnen en de Avondsterlaan in Groningen. In eerste instantie vangen we 120 vluchtelingen op aan de Maresiusstraat. In de loop van 2024 wordt dit aangevuld tot een totaal van 200 personen. Dit zijn met name moeders met kinderen, die over het algemeen al 2 jaar in Groningen wonen.

Contact

Wij hebben de afgelopen periode regelmatig contact gehad met de wijkraden om hen op de hoogte te houden over de stand van zaken.

U kunt vragen en/of opmerkingen doorgeven aan de wijkraden of via het contactformulierexterne-link-icoon en vul bij onderwerp 'Opvanglocatie De Nieuwe Held' in.