build-reside iconOpvanglocatie De Held 3

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft de gemeente Groningen gekozen om een tijdelijke vluchtelingenopvanglocatie te bouwen aan de rand van Gravenburg, ter hoogte van de rotonde van de Maresiusstraat. De woonunits zullen voor de duur van 5 jaar blijven staan.

Werkzaamheden

De omgevingsvergunning hiervoor is verleend op 25 juli 2022. Op 23 november 2022 is de ontheffing Wet Natuurbescherming onherroepelijk geworden. Hierdoor kon gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in De Held III.

De bouw van de woonunits op de locatie heeft een paar keer vertraging opgelopen. Vanwege een uitgestelde levering van woonunits, zeer natte weersomstandigheden en een complex vergunningstraject is het niet gelukt om de locatie in 2023 op te leveren. Begin 2024 worden de woonunits alsnog ingericht en het grondwerk afgemaakt.

BouwApp

Wilt u op de hoogte blijven van de verdere bouwwerkzaamheden? Dan kunt u zich aanmelden via de BouwApp. De uitvoerder van het werk zal u via deze app op de hoogte houden van de werkzaamheden en de bijzonderheden die er spelen.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  1. Ga naar de App Store om de app gratis te downloaden via de naam ‘de BouwApp’.
  2. Zoek in de app naar ‘De Held III Oekraïne’.
  3. Open het project en klik op ‘volgen’.
  4. Kies de betreffende doelgroep.

Uitstel verhuizing Oekraïense vluchtelingen De Held III

De verhuizing van Oekraïense vluchtelingen naar De Held III is uitgesteld. De bewoners zouden in de tweede helft van februari 2024 naar de Maresiusstraat 22a verhuizen, maar dit gaat wegens problemen met de stroomvoorziening niet door. De gemeente werkt momenteel hard aan een oplossing. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners hun intrek kunnen nemen. Tot die tijd kunnen de vluchtelingen gebruik blijven maken van de huidige opvanglocaties in Onnen en aan de Avondsterlaan.

Contact

Wij hebben de afgelopen periode regelmatig contact gehad met de wijkraden om hen op de hoogte te houden over de stand van zaken.

U kunt vragen en/of opmerkingen doorgeven aan de wijkraden of via het contactformulier en vul bij onderwerp 'Opvanglocatie De Held' in.