Opkoopbescherming

Als u in de gemeente Groningen vanaf 1 maart 2022 een woning koopt met een WOZ-waarde tot € 305.500, dan mag u die woning niet meer verhuren zonder vergunning.

Wat is opkoopbescherming

Het college van B&W wil graag dat iedereen in onze gemeente een goede plek heeft om te wonen. Het vinden van een betaalbare plek is niet vanzelfsprekend. De woningmarkt in Groningen is een van de krapste van ons land. Dit maakt het voor beleggers aantrekkelijk om woningen te kopen en voor veel geld te verhuren.

In januari is de Huisvestingswet gewijzigd, waardoor het college de opkoopbescherming kan invoeren voor een groot deel van de koopwoningen. Voor die woningen geldt dan een zelfbewoningsplicht en kunnen niet meer opgekocht worden door beleggers. Hierdoor blijft de woningmarkt betaalbaar en krijgen starters meer kansen op de woningmarkt.

Vanaf welke waarde?

Om het tekort aan goedkope- en middeldure koopwoningen in de gemeente tegen te gaan, geldt de opkoopbescherming in de hele gemeente Groningen (behalve in Ten Boer). De opkoopbescherming geldt voor woningen met een WOZ-waarde tot € 305.500. Deze prijsgrens wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Voorwaarden verhuren woning

De opkoopbescherming geldt voor woningen die vanaf 1 maart 2022 worden gekocht. Het gaat daarbij om de datum van overdracht.

Een woning verhuren mag alleen nog onder één van deze voorwaarden: 

  1. Verhuur aan 1e en 2e graads familie. Meer informatie op rijksoverheid.nl.
  2. Tijdelijk gebruik (tot 12 maanden).
  3. Woningen die verbonden zijn aan een winkel- of bedrijfspand.


Voor het verhuren is dan wel een vergunning nodig. Alleen de eigenaar van de woning kan zo'n vergunning aanvragen. Het verbod om de woning te verhuren geldt tot 4 jaar na aankoop. 

Aanvragen vergunning

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u een vergunning aanvragen voor het verhuren van uw woning.

Aanvraagformulier Vergunning Opkoopbescherming (pdf 101 kB)

Kosten

In 2022 is de aanvraag gratis. Vanaf 2023 moet u betalen voor het aanvragen van een vergunning.

Veel gestelde vragen

+ Waarom wordt opkoopbescherming ingevoerd in Groningen?

De hele woningmarkt is overspannen. De vraagprijzen zijn sinds 2017 met 20 tot 30% gestegen, terwijl het aanbod van woningen met 50 tot 75% is gedaald. Hierdoor kunnen woningzoekenden (voornamelijk starters en gezinnen) bijna geen (betaalbare) woning meer vinden. 

+ Waarom is er gekozen voor deze prijsgrens?

We hebben onderzoek gedaan naar wat middeninkomens kunnen lenen. Hun inkomen is vastgesteld op € 60.036,- (prijspeil 2021). Daarmee kunnen zij maximaal een hypotheek krijgen van € 305.500. Deze prijsgrens wordt jaarlijks geïndexeerd. 

+ Wanneer is de opkoopbescherming van toepassing?

De opkoopbescherming geldt voor woningen die vanaf 1 maart 2022 worden gekocht met een akte van levering.

+ Wat zijn de gevolgen voor bestaand eigendom? 

De opkoopbescherming geldt niet voor woningen die vóór 1 maart 2022 zijn gekocht met een akte van levering. 

+ Wat zijn de gevolgen voor bestaande verhuur?

De opkoopbescherming geldt ook niet als een woning al 6 maanden of langer werd verhuurd vóór de verkoop. Beleggers die woningen al legaal verhuren, kunnen dat dus blijven doen.

+ Hoe gaat de gemeente handhaven?

We gaan werken met data gestuurde controles en meldingen van inwoners. Nadat overtredingen worden opgemerkt, volgt handhaving. 

+ Wat zijn de gevolgen voor woningen met een omzettingsvergunning voor kamerverhuur?

Woningen met een omzettingsvergunning die actief gebruikt wordt, vallen niet onder de opkoopbescherming. Deze vorm van verhuur kan doorgaan onder de nieuwe eigenaar.

+ Geldt de opkoopbescherming ook voor nieuwbouw?

Nee, de opkoopbescherming geldt alleen voor bestaande woningen. 

+ Wanneer ik een woning aankoop om deze op te knappen en daarna weer te verkopen, valt deze dan ook onder de opkoopbescherming?

Nee, de opkoopbescherming is een verhuurverbod en geen zelfbewoningsplicht. Wel mag de woning tijdens het verbouwen niet worden verhuurd.