Opkoopbescherming

Als u in de gemeente Groningen een woning koopt met een WOZ-waarde tot € 355.000 (tot 1 januari 2024: € 305.500), dan mag u die woning niet meer verhuren zonder vergunning. Deze regeling geldt sinds 1 maart 2022.

Wat is opkoopbescherming

Het college van B&W wil graag dat iedereen in onze gemeente een goede plek heeft om te wonen. Het vinden van een betaalbare plek is niet vanzelfsprekend. De woningmarkt in Groningen is een van de krapste van ons land. Dit maakt het voor beleggers aantrekkelijk om woningen te kopen en voor veel geld te verhuren.

In januari is de Huisvestingswet gewijzigd, waardoor het college de opkoopbescherming kan invoeren voor een groot deel van de koopwoningen. Voor die woningen geldt dat deze de eerste 4 jaar na aankoop niet mogen worden verhuurd. Hierdoor blijft de woningmarkt betaalbaar en krijgen starters meer kansen op de woningmarkt.

De opkoopbescherming geldt alleen voor bestaande woningen. Voor nieuwbouw geldt wel al enkele jaren een zelfbewoningsplicht als de gemeente eigenaar is van de grond.

Vanaf welke waarde

Om het tekort aan goedkope- en middeldure koopwoningen in de gemeente tegen te gaan, geldt de opkoopbescherming in de hele gemeente Groningen (behalve in Ten Boer). De opkoopbescherming geldt voor woningen met een WOZ-waarde tot € 305.500. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit bedrag verhoogd naar € 355.000. Er is door de overheid in 2023 opnieuw gekeken naar het hypotheekbedrag dat mensen met een middeninkomen kunnen lenen.

Voorwaarden verhuren woning

De opkoopbescherming geldt voor woningen die vanaf 1 maart 2022 worden gekocht. Het gaat daarbij om de datum van overdracht.

Een woning verhuren mag alleen nog onder één van deze voorwaarden: 

  1. Verhuur aan 1e en 2e graads familie. Meer informatie op rijksoverheid.nlexterne-link-icoon.
  2. Tijdelijk gebruik (tot 12 maanden).
  3. Woningen die verbonden zijn aan een winkel- of bedrijfspand.

Voor het verhuren is dan wel een vergunning nodig. Alleen de eigenaar van de woning kan zo'n vergunning aanvragen. Het verbod om de woning te verhuren geldt tot 4 jaar na aankoop. 

Aanvragen vergunning

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u een vergunning aanvragen voor het verhuren van uw woning.

Kosten

Het aanvragen van een vergunning kost € 411,83.

Doe uw aanvraag binnen 1 maand na de aankoopdatum. Bent u te laat? Dan zijn de kosten dubbel. 

Veelgestelde vragen

De hele woningmarkt is overspannen. De vraagprijzen zijn sinds 2017 met 20 tot 30% gestegen, terwijl het aanbod van woningen met 50 tot 75% is gedaald. Hierdoor kunnen woningzoekenden (voornamelijk starters en gezinnen) bijna geen (betaalbare) woning meer vinden. 

Er is aangesloten bij de landelijke betaalbaarheidsgrens (prijspeil 2023) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De opkoopbescherming geldt voor panden die vanaf 1 maart 2022 worden gekocht met een akte van levering.

De opkoopbescherming geldt niet voor woningen die vóór 1 maart 2022 zijn gekocht met een akte van levering.

De opkoopbescherming geldt niet voor woningen die op de dag van de overdracht langer dan zes maanden verhuurd zijn en in verhuurde staat worden overgedragen.

We gaan werken met data gestuurde controles en meldingen van inwoners. Nadat overtredingen worden opgemerkt, volgt handhaving. 

Panden met een omzettingsvergunning die actief gebruikt wordt, vallen niet onder de opkoopbescherming. Deze vorm van verhuur kan doorgaan onder de nieuwe eigenaar.

Een woning verhuren mag alleen nog onder één van deze voorwaarden: 

  • Verhuur aan 1e en 2e graads familie. Meer informatie op rijksoverheid.nlexterne-link-icoon.
  • Tijdelijk gebruik (tot 12 maanden).
  • Woningen die verbonden zijn aan een winkel- of bedrijfspand.

Aan de voorwaarde ‘tijdelijk gebruik’ wordt voldaan indien de eigenaar de woning minimaal 1 jaar zelf heeft bewoond en kan aantonen dat de verhuur slechts voor maximaal 12 maanden is.

Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de eigenaar tijdelijk in het buitenland moet verblijven. De vergunning die hiervoor moet worden aangevraagd kan niet worden gebruikt voor toeristische verhuur.

Het gaat hier om gebouwen waarin de woonruimte een onlosmakelijk deel vormt van de winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte. Daarvan is in elk geval sprake als de winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte een kadastrale eenheid vormt met de woonruimte.