duurzaam_groningen_zonnepanelen_groen_dak

Ministerie en gemeenten maken afspraken over het verduurzamen van VvE’s

19 juni 2024
Nieuws

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de G4 en enkele andere grote gemeenten gaan nauwer samenwerken om Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te helpen bij het verduurzamen van hun woningen.

In grotere steden zijn veel koop- en huurwoningen onderdeel van een VvE. In de G4 is dat zelfs de helft van alle woningen. Bij de verduurzaming van hun woning lopen woningeigenaren binnen een VvE tegen allerlei specifieke problemen aan. Dit maakt het verduurzamen van VvE’s één van de belangrijkste opgaven in deze grote steden.

Samen

Met deze samenwerkingsafspraken erkennen het Rijk, de G4 (de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht), het stedennetwerk G40 en de gemeenten Alkmaar, Almere, Breda, Delft, Dordrecht, Eindhoven, Gouda, Groningen, Leiden en Schiedam dat ze elkaar nodig hebben om voor deze doelgroep de juiste ondersteuning te bieden. Het Rijk met financiering en wet- en regelgeving en gemeenten voor de kennis van de wijken, het laagdrempelig aanbieden van advies- en ondersteuning, koppeling met andere opgaven in de wijken en eventueel maatwerk van maatregelen per wijk of buurt. De partijen zetten gezamenlijk in op het verbeteren van de volgende punten:

  • Betere financieringsmogelijkheden, ook voor individuele eigenaren met beperkte financiële middelen;
  • Vereenvoudigen van besluitvorming en verbeteren positie VvE-bestuur;
  • Onafhankelijk en deskundig advies over verduurzaming van woningen;
  • Betere mogelijkheden voor natuurvriendelijk isoleren van appartementsgebouwen

Rentekorting

Wethouder Energietransitie Philip Broeksma: ”In onze gemeente is 40% van de huishoudens onderdeel van een VvE. Regelmatig gaat het daarbij over kleine, kwetsbare VvE’s, met een achterstand in onderhoud. Omdat iedereen mee moet kunnen doen met de energietransitie is het belangrijk dat we Groningers in een VvE helpen te verduurzamen door goed advies, ondersteuning en goede leenmogelijkheden te bieden. Tot voor kort betaalden VvE’s flink meer rente voor een lening bij het Nationaal Warmtefonds dan eigenaren van eengezinswoningen. Dit is vorig jaar door de minister verlaagd, door een rentekorting in te voeren. Hier zijn we erg blij mee, omdat gemeenten dit nu niet meer apart hoeven te organiseren en financieren.”

Kennis en kunde

Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Ongeveer 20 procent van de woningen in Nederland is onderdeel van een VvE. Deze gemeenten hebben veel ervaring met de begeleiding en ondersteuning van VvE’s bij verduurzaming. Dit is precies de kennis en kunde die we breed willen delen met andere gemeenten, zodat alle VvE’s in Nederland hiervan kunnen profiteren. We gaan vanuit het Rijk ondersteunen bij deze kennisdeling via het nieuw op te zetten kennis- en expertisecentrum, naast de bestaande inzet via de Versnellingsagenda VvE’s.”

Duurzaam Groningen

VvE’s in de gemeente Groningen kunnen meer informatie vinden op duurzaamgroningen.nlexterne-link-icoon. Daar staan ook de contactmogelijkheden voor VvE-besturen die vragen hebben of advies willen.