Melden fraude met uitkering

De gemeente Groningen wil dat het geld voor uitkeringen bij de mensen komt die het echt nodig hebben en er recht op hebben. Als u een vermoeden hebt dat iemand fraudeert met een uitkering, kunt u dit melden.

Fraude met uitkering

Onderzoek naar fraude met uitkeringen is dus belangrijk voor ons allemaal. En u kunt helpen dit misbruik tegen te gaan. Als u een vermoeden hebt dat iemand fraudeert, kunt u dit melden. Het gaat namelijk over misbruik van overheidsgeld. De gemeente Groningen en haar inwoners betalen daar allemaal aan mee. En dat geld is van ons allemaal..

Vertrouwelijk

Soms durven mensen geen melding te doen omdat ze bang zijn voor de gevolgen. U kunt de melding anoniem doen. De gemeente Groningen gaat altijd zorgvuldig om met de melding.

Melding doen

U kunt een vermoeden van fraude telefonisch of schriftelijk aan ons doorgeven. U kunt hierbij denken aan dat iemand  (zwart) werkt, dat iemand samen woont, of dat iemand vermogen heeft waar de gemeente niets vanaf weet.

Melden vermoeden van fraude >externe-link-icoon

Als u zich zorgen maakt over een kwetsbare burger die ondersteuning krijgt vanuit de Wmo of Jeugdwet, dan kunt u dat via overlast en zorg melden.

Telefonisch

U kunt bellen met 14 050 of 050 367 51 11.  

Schriftelijk

Schriftelijk kunt u een vermoeden van fraude sturen naar:

Werk en Inkomen
Postbus 1125
9701 BC Groningen

Contact