Markt op de Vismarkt

Marktondernemers krijgen meer tijd in voorbereiding op zero-emissiezone

24 april 2024
Nieuws

Vanaf 1 april 2025 geldt er een zero-emissiezone in de binnenstad van Groningen. Binnen die zone mogen alleen bedrijf en –vrachtauto's rijden die uitstootvrij zijn. Dit brengt een grote verandering mee voor ondernemers. Zo ook voor de markt. Uit een inventarisatieonderzoek naar de voertuigen van de marktondernemers, blijkt dat het voor een groot deel van de markt lastig is om in 2025 al de overstap naar zero emissie te maken. Daarom is in overleg met een vertegenwoordiging van marktondernemers gezocht naar een oplossing. Deze is nu gevonden in de vorm van een voorstel voor een jaarlijkse ontheffing tot 2030. 

Alle marktkooplieden, vaste standplaatshouders en seizoensplaatshouders kunnen de ontheffing tot 2030 jaarlijks aanvragen. De kosten voor deze ontheffing moeten nog worden vastgelegd. De ontheffing wordt verleend vanwege het gebrek aan geschikte uitstootvrije voertuigen en de lange afschrijftermijnen van de huidige voertuigen. Bovendien is de markt een belangrijke economische trekker in de binnenstad, die geen of weinig alternatieven heeft dan het verkopen van hun waar binnen de zero-emissiezone. Met het voorstel voor een ontheffing krijgt de markt meer tijd om de overstap naar zero emissie te maken. De komende periode blijft de gemeente met de markt in gesprek om de overgang naar zero emissie in 2030 alsnog mogelijk te maken. 

De zero-emissiezone wordt ingevoerd om de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren, de geluidsoverlast te beperken en om meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers. Waarschijnlijk publiceert het college medio juni 2024 het concept verkeerbesluit voor de invoering van de zero-emissiezone. Onderdeel van dit verkeerbesluit is het concept ontheffingenbeleid. De ontheffing van de markt is daar onderdeel van. Gedurende een periode van zes weken kan iedereen op het verkeerbesluit reageren. Eind dit jaar volgt het definitieve verkeersbesluit. 

Meer informatie over de zero-emissiezone is te vinden op groningendoethetzero.nlexterne-link-icoon