Maaien

Het maaibeleid van de gemeente Groningen.

Grasveldjes, groenstroken en sportvelden

Grasveldjes en groenstroken in de woonbuurten worden voornamelijk gemaaid door wijkonderhoud van Stadsbeheer en op sommige plaatsen door een aannemer. Dit gebeurt eens in de 1 a 2 weken, afhankelijk van het weer. Hierbij wordt er bewust voor gekozen om het gras rond de bomen te laten staan.

Er komen steeds meer gazons met bloembollen of kruiden. Deze gazons worden pas vanaf begin juni gemaaid.

Gemeentelijke sportvelden kennen weer een ander maairegime. Daar wordt de grasmat korter gehouden zodat het bespeelbaar blijft.

Bermen

De gemeente maait 3 keer per jaar de bermen. De 1e ronde is vanaf half mei en de 2e ronde vanaf september.

Maai Mei Niet

De gemeente Groningen doet in 2022 voor het eerst mee aan het initiatief Maai Mei Niet. Dit houdt in dat een deel van de gemeentelijke grasvelden in de maand mei niet gemaaid wordt. Veldjes die als recreatief gras worden gebruikt, worden wel gemaaid. Ook kleinere stukken lenen zich niet altijd voor hoog gras. Langs de randen is maaien zo nu en dan nodig, omdat overhangend gras op de stoep ongewenst is. Op een klein veldje blijft er middenin dan te weinig gras over om niet te maaien. Grote velden en bredere bermen lenen zich beter voor lang gras. Voor het maaien van lang gras zijn andere machines nodig. Die zijn niet overal inzetbaar.

Het effect van het niet maaien is dat tussen het gras planten tot bloei kunnen komen.  Het stuifmeel en nectar van de bloemen is voedsel voor insecten zoals bijen, kevers, vlinders en hommels. Langer gras is bovendien beter bestand tegen droogte en hitte waar we steeds vaker mee te maken krijgen. De kort gemaaide gazons zijn niet goed voor de biodiversiteit. Insecten vinden er geen voedsel en water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is.

De gemeente Groningen heeft woningbouwverenigingen een brief gestuurd met de oproep om ook mee te doen aan het Maai Mei Niet initiatief. Ook inwoners kunnen meedoen. Als ze het gras slechts om de vier weken maaien, komen er al tot tien keer meer bijen in de tuin.

Er zijn al meerdere gemeentes in Nederland die meedoen aan Maai Mei Niet. In Groot-Brittannië is het initiatief gestart en is er al een No-Mow-May beweging ontstaan. Voor meer informatie: bijenstichting.nl/maai-mei-niet

Ecologisch beheerde gebieden

Ecologisch beheerde bermen worden ongeveer 2- 3 keer per jaar gemaaid. Het gras blijft tijdelijk liggen zodat insecten uit het maaisel kunnen ontsnappen voordat het maaisel wordt afgevoerd. Ook blijft soms een deel van de vegetatie staan, zodat de begroeiing meer variatie krijgt. Op plekken waar de verkeersveiligheid een rol speelt, bijvoorbeeld bij kruisingen, wordt het gras korter gehouden.

Verruigingsgebieden

Sommige gebieden laat de gemeente verruigen. Hier wordt het gras 2 of 3 keer per jaar geklepeld. Het maaisel blijft liggen.

Onkruid verwijderen

De straten en stoepen, die vallen onder de openbare ruimte, worden twee keer per jaar geborsteld. Toegangspaden naar de woningen vallen onder de verantwoording van de bewoner/eigenaar van de woning. In oude wijken moet het onkruid vanaf de gevel tot één tegel uit de gevel door de bewoner/eigenaar van de woning zelf worden verwijderd. Dit om schade aan de woningen te voorkomen. In het centrum wordt het onkruid tegen de gevel verwijderd.

Meer informatie