U bent hier

Maaien

Het maaibeleid van de gemeente Groningen.

Grasveldjes, groenstroken en sportvelden

Grasveldjes en groenstroken in de woonbuurten worden voornamelijk gemaaid door wijkonderhoud van Stadsbeheer en op sommige plaatsen door een aannemer. Dit gebeurt eens in de 2 weken afhankelijk van het weer. Hierbij wordt er bewust voor gekozen om het gras rond de bomen te laten staan.
Er komen steeds meer gazons met bloembollen of kruiden. Deze gazons worden pas vanaf begin juni gemaaid.
Gemeentelijke sportvelden kennen weer een ander maairegime. Daar wordt de grasmat korter gehouden zodat het bespeelbaar blijft.

Bermen

De gemeente maait twee keer per jaar de bermen. De 1e ronde is vanaf half mei en de 2e ronde vanaf september.

Ecologisch beheerde gebieden en verruigingsgebieden

Ecologisch beheerde gebieden worden ongeveer 2- 3 keer per jaar gemaaid. Het gras blijft tijdelijk liggen zodat insecten uit het maaisel kunnen ontsnappen. Ook worden er banen in het gras gemaaid  zodat de begroeiing meer variatie krijgt. Op plekken waar de verkeersveiligheid een rol speelt, bijvoorbeeld bij kruisingen, wordt het gras korter gehouden.

Verruigingsgebieden

Sommige gebieden laat de gemeente verruigen. Hier wordt het gras 2 of 3 keer per jaar geklepeld.

Onkruid verwijderen

De straten en stoepen, die vallen onder de openbare ruimte, worden twee keer per jaar geborsteld. Toegangspaden naar de woningen vallen onder de verantwoording van de bewoner/eigenaar van de woning. In oude wijken moet het onkruid vanaf de gevel tot één tegel uit de gevel door de bewoner/eigenaar van de woning zelf worden verwijderd. Dit om schade aan de woningen te voorkomen. In het centrum wordt het onkruid tegen de gevel verwijderd.