Maaien

Wanneer maait de gemeente het gras? En hoe vaak? Ons uitgangspunt is: kort maaien is netjes, maar de natuur is belangrijker. We maaien daarom niet overal heel vaak.

Drie vormen

De gemeente Groningen heeft 3 verschillende vormen van beheer voor gras en bermen. De vormen variëren van traditioneel beheer tot ecologisch beheer. In ecologisch beheerde gebieden staat het bevorderen van biodiversiteit voorop. In overige gebieden proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de natuur, maar kan ook gekozen worden voor beheermaatregelen voor bijvoorbeeld verkeersveiligheid. Bij een aantal geselecteerde gebieden beginnen we in juni pas met maaien.

a. Bermen (100 hectare): hier maaien we ongeveer 3 x per jaar. Het maaisel blijft liggen waardoor de bodem verrijkt; grassen krijgen de overhand en er komt weinig tot bloei. 
b. /recreatief gras (360 hectare): hier maaien we meestal wekelijks, met een strak gemaaid eindbeeld. We maaien tijdig zodat het gemaaide gras niet separaat hoeft te worden afgevoerd. Daarmee besparen we kosten. Een voorbeeld is het Noorderplantsoen.

Deze gebieden hebben we ingezaaid met een door de gemeente zelf ontwikkeld kruidenmengsel met lage bloemen die ondanks frequent maaien toch tot bloei komen. We maaien deze gebieden ongeveer 1 x per maand.

a. Hier hebben we kruidenmengsels ingezaaid en maaien we in stroken / stapsgewijs 2 x per jaar. Het maaisel voeren we af. De afvoer van maaisel zorgt ervoor dat voedingsstoffen worden onttrokken uit de bodem en er een meer gevarieerde en bloemrijke vegetatie ontstaat.
b. Ook begrazing met schapen valt onder ecologisch beheer. Dit zetten we vooral in op locaties die met machines niet of slecht zijn te beheren.

In deze gebieden doen we zo min mogelijk onderhoud en maaien we zo weinig mogelijk. Het eindbeeld is verruigd hoog gras met houtopstanden. De kwaliteit van het groen neemt hier met de jaren af. Een voorbeeld hiervan vindt u aan de Florakade.

Sportvelden

Gemeentelijke sportvelden kennen een ander maaibeleid. Daar wordt de grasmat korter gehouden zodat het bespeelbaar blijft.

Maai Mei Niet

De gemeente Groningen doet mee aan het initiatief Maai Mei Niet. Dit houdt in dat we geselecteerde grasvelden vanaf juni beginnen te maaien. Veldjes die als recreatief gras (trapvelden en rondom speeltoestellen) worden gebruikt, worden wel gemaaid. Ook kleinere stukken lenen zich niet altijd voor hoog gras. Langs de randen is maaien zo nu en dan nodig, omdat overhangend gras op de stoep ongewenst is. Voor het maaien van lang gras vanaf juni zijn andere machines nodig. Die zijn niet overal inzetbaar. Daarom beginnen we in juni stapsgewijs te maaien.

Het effect van niet maaien is dat tussen het gras planten tot bloei kunnen komen. Het stuifmeel en nectar van de bloemen is voedsel voor insecten zoals bijen, kevers, vlinders en hommels. Langer gras is bovendien beter bestand tegen droogte en hitte waar we steeds vaker mee te maken krijgen. De kort gemaaide velden zijn niet goed voor de biodiversiteit. Insecten vinden er geen voedsel en water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is.

Meerdere gemeentes in Nederland doen mee aan Maai Mei Niet. In Groot-Brittannië is het initiatief ontstaan en is er een No-Mow-May beweging. Kijk voor meer informatie op bijenstichting.nl/maai-mei-nietexterne-link-icoon. U kunt ook zelf meedoen. Als u gras hebt en het slechts om de 4 weken maait, komen er al tot tien keer meer bijen in de tuin.

Kaart

De gemeente heeft alle grasvelden en bermen in kaart gebracht. Op deze kaartexterne-link-icoon kunt u per gebied zien hoe de gemeente maait.

Ongewenst groen

De straten en stoepen, die vallen onder de openbare ruimte, worden zeker 2 x per jaar geborsteld. Toegangspaden naar de woningen vallen onder de verantwoording van de bewoner/eigenaar van de woning. In oude wijken moet de bewoner vanaf de gevel tot één tegel uit de gevel de stoep zelf onderhouden. Dit om schade aan de woningen te voorkomen. In het centrum wordt ongewenst groen tegen de gevel verwijderd.

Veelgestelde vragen

Kort gras oogt inderdaad netjes, maar de gemeente zet liever in op natuurwaarden. Kort gras verdroogt sneller doordat het water vlugger verdampt. En kort gras is niet goed voor de biodiversiteit. Insecten vinden er dan geen voedsel. Het stuifmeel en nectar van de bloemen tussen het gras is juist voedsel voor insecten zoals bijen, kevers, vlinders en hommels.

Niet alle plekken zijn geschikt om pas vanaf juni te maaien. De gemeente houdt rekening met meerdere aspecten. We vinden het ook belangrijk dat er plaatsen zijn om buiten te spelen, we houden rekening met verkeersveiligheid en sommige plekken zijn te klein om mee te nemen. Alle plekken die meedoen aan Maai Mei Niet hebben we in kaart gebrachtexterne-link-icoon.

Nee, u mag niet zelf het gras maaien. Dat is vernieling van gemeentelijke eigendommen. Hiervoor kunt u een boete krijgen.

In alle gebieden zijn en blijven er plekken waar gespeeld kan worden. Mogelijk niet op het veld waar de kinderen altijd spelen, maar wel op een plek in de buurt.

Nee, de gemeente maakt geen uitzonderingen. We vinden het echt belangrijk dat de biodiversiteit toeneemt. Dat kan alleen als we daarvoor plekken aanwijzen en daar de maatregelen treffen die hiervoor nodig zijn.

U kunt het beste de plek vermijden waar u vermoedt dat er teken zitten. We snappen dat teken hinderlijk zijn, maar dat is voor ons geen reden om eerder of extra te maaien. Maatregelen om de biodiversiteit te verhogen, vinden wij belangrijker en er zijn alternatieven om teken te voorkomen.

Als uw hond last heeft van grasaren, kunt u het beste het hoge gras vermijden. Maatregelen om de biodiversiteit te verhogen, vinden wij belangrijker en er zijn alternatieven voorhanden met lager gras.

We snappen dat het hoge gras hinderlijk kan zijn in combinatie met hooikoorts. Maar dat is voor de gemeente geen reden om het gras eerder of extra te maaien. We streven naar meer biodiversiteit. Dat vinden we belangrijk voor nu en in de toekomst.

De gemeente streeft naar biodiversiteit. We doen dat door het gras minder vaak te maaien. Het effect van minder maaien is dat tussen het gras planten tot bloei kunnen komen. Het stuifmeel en nectar van de bloemen is voedsel voor insecten zoals bijen, kevers, vlinders en hommels. Langer gras is bovendien beter bestand tegen droogte en hitte waar we steeds vaker mee te maken krijgen.

Op sommige plekken laten we bewust het gras hoger tijdens het maaien. Door in fases te maaien, ontstaat veel variatie. Zo is er makkelijker eten te vinden voor vlinders, bijen en vogels en zijn er schuilplekken voor andere dieren.

Meer informatie