Jaarverslag klachten

In het Jaarverslag Klachten van de gemeente staat welke klachten er zijn binnengekomen en wat de gemeente heeft geantwoord.

Naast alle cijfers in het Jaarverslag krijgt u een toelichting te lezen. En een overzicht van de acties die zijn gedaan om voor verbetering te zorgen, naar aanleiding van een klacht. Bijvoorbeeld verbeteringen in de dienstverlening.

Intern klachtenprotocol

Hoe de gemeente Groningen de klachten behandelt, wie er intern aan werkt en hoe u antwoord krijgt op een klacht leest u in het Protocol Klachtenregeling (pdf 63 kB).