Jaarverslag klachten

In het Jaarverslag Klachten staat hoeveel en welk soort klachten er zijn binnengekomen en afgedaan.

Naast alle cijfers krijgt u een toelichting te lezen, evenals een overzicht van de ondernomen verbeteractiviteiten. Ook wordt vermeld welke verbeteringen in de dienstverlening zijn aangebracht.

Intern klachtenprotocol

Hoe de gemeente Groningen de klachten behandelt leest u in de interne klachtenregeling (pdf 63 kB).