Jaarverslag klachten

In het Jaarverslag Klachten van de gemeente staat welke klachten er zijn binnengekomen en wat de gemeente heeft geantwoord.

Jaarverslagen

Naast alle cijfers in het Jaarverslag krijgt u uitleg. U krijgt ook een overzicht wat er is gedaan met de klacht. Bijvoorbeeld verbeteringen in de service.

Intern klachtenprotocol

Hoe behandelt de gemeente Groningen de klachten? Wie is ermee bezig? En hoe krijgt u antwoord op een klacht? U leest het in het Protocol Klachtenregeling