adult iconHuisbezoek ID-kaart aanvragen

Door uw gezondheid kunt u niet naar het loket. Iemand van de gemeente kan dan bij u langskomen. Dit kost wel extra geld. Voor een paspoort kunt u geen huisbezoek aanvragen. Dat kan alleen voor een ID-kaart.

Voorwaarden

  • In het telefoongesprek of contactformulier legt u uit waarom u niet naar het loket kunt komen. Bij twijfel kan de gemeente vragen om een doktersverklaring.
  • U staat ingeschreven bij de gemeente Groningen.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit.

Aanvragen

Bel 14 050 of stuur een bericht via het contactformulier.

Klaarleggen

  • Alle paspoorten en ID-kaarten die u hebt, ook als ze verlopen zijn.
  • Pasfoto die voldoet aan de eisen en niet ouder is dan 6 maanden.
  • Pinpas of contant geld.

Schoolvakanties

Er zijn geen huisbezoeken tijdens schoolvakanties.

Kwijt of gestolen

Is uw ID-kaart kwijt of gestolen? Vraag dan zo snel mogelijk een huisbezoek aan. U kunt dan ook direct een nieuwe ID-kaart aanvragen.

Kosten

Zie overzicht kosten.

Misschien kunt u de extra kosten van het huisbezoek terugkrijgen. U kunt de ambtenaar die u bezoekt vragen om een kwijtscheldingsformulier. Stuur het ingevulde formulier binnen 3 maanden naar de gemeente.