Huisbezoek ID-kaart aanvragen

Door uw gezondheid kunt u niet naar het loket. Iemand van de gemeente kan dan bij u langskomen. Dit kost wel extra geld. Voor een paspoort kunt u geen huisbezoek aanvragen. Dat kan alleen voor een ID-kaart.

Aanvragen

Bel 14 050 of stuur een bericht via het contactformulier.

Schoolvakanties

Er zijn geen huisbezoeken tijdens schoolvakanties.

Voorwaarden

  • In het telefoongesprek of contactformulier legt u uit waarom u niet naar het loket kunt komen. Bij twijfel kan de gemeente vragen om een doktersverklaring.
  • U staat ingeschreven bij de gemeente Groningen.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit.

Klaarleggen

  • Alle paspoorten en ID-kaarten die u hebt, ook als ze verlopen zijn.
  • Pasfoto die voldoet aan de eisen.
  • Contant geld.

Kwijt of gestolen

Is uw ID-kaart kwijt of gestolen? Vraag dan zo snel mogelijk een huisbezoek aan. U kunt dan ook direct een nieuwe ID-kaart aanvragen.

Kosten

Voor inwoners van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer zijn hier nog geen kosten aan verbonden.

Let op! Tarieven en regels kunnen in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer afwijken van de tarieven en regels in de stad Groningen. De gemeenteraad gaat hierover nog besluiten nemen.

Kosten ID-kaart (met huisbezoek)
Beschrijving Prijs
ID-kaart vanaf 18 jaar € 56,80
ID-kaart vanaf 18 jaar met huisbezoek (€ 38,80) € 95,60
ID-kaart tot 18 jaar € 29,95
ID-kaart tot 18 jaar met huisbezoek (€ 38,80) € 68,75

Vergoeding

Mogelijk kunt u de extra kosten van het huisbezoek terugkrijgen. U kunt de bezoekende ambtenaar vragen om een kwijtscheldingsformulier. U stuurt het ingevulde formulier binnen 3 maanden na het bezoek naar de gemeente.