Huisbezoek ID-kaart aanvragen

Door uw gezondheid kunt u niet naar het loket. Iemand van de gemeente kan dan bij u langskomen. Dit kost wel extra geld. Voor een paspoort kunt u geen huisbezoek aanvragen.

Aanvragen

Bel 14 050 of stuur een bericht via het contactformulier.

Let op: Tijdens schoolvakanties zijn er geen huisbezoeken.

Voorwaarden

  • In het telefoongesprek of contactformulier legt u uit waarom u niet naar het loket kunt komen.
  • U staat ingeschreven bij de gemeente Groningen.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit.

Klaarleggen

  • Alle paspoorten en ID-kaarten die u hebt, ook als ze verlopen zijn.
  • Pasfoto die voldoet aan de eisen.
  • Contant geld.

Kwijt of gestolen

Is uw ID-kaart kwijt of gestolen? Vraag dan zo snel mogelijk een huisbezoek aan. U kunt dan ook direct een nieuwe ID-kaart aanvragen.

Kosten

Kosten ID-kaart (met huisbezoek)
Beschrijving Prijs
ID-kaart vanaf 18 jaar € 51,05
ID-kaart vanaf 18 jaar met huisbezoek (€ 37,85) € 88,90
ID-kaart tot 18 jaar € 29,05
ID-kaart tot 18 jaar met huisbezoek (€ 37,85) € 66,90

Vergoeding

Mogelijk kunt u de extra kosten van het huisbezoek terugkrijgen. U kunt de bezoekende ambtenaar vragen om een kwijtscheldingsformulier. U stuurt het ingevulde formulier binnen 3 maanden na het bezoek naar de gemeente.