Groningen CO2-neutraal 2035

De Gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn.

Wat u moet weten

Begin 2015 heeft de gemeente besloten om het energieprogramma te versnellen. Dat gebeurt vanwege de problemen met aardbevingen als gevolg van gaswinning. Daarnaast worden nut en noodzaak van de overgang op duurzame energie steeds breder gezien. In de Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035 staan de aangescherpte ambities en strategische keuzes van het gemeentebestuur.

Platform Groningen Energieneutraal

Bedrijven en instellingen zijn verantwoordelijk voor 51% van het totale energiegebruik in de stad Groningen. Het platform Groningen Energieneutraal 2035externe-link-icoon biedt hen de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan - de versnelling van – de energietransitie. Ondernemers, maatschappelijke instellingen, kennisinstellingen en beleidsmakers praten samen over deelonderwerpen en laten hun eigen vorderingen zien op de energiemonitorexterne-link-icoon.

Groninger Ambitieweb

De gemeente Groningen heeft veel duurzame ambities. Die ambities zijn vertaald in beleid. Zo is er onder andere beleid op het gebied van klimaat en groen, bouwen en wonen, vervoer en mobiliteit, de groene leefomgeving en voor energiebesparing en CO2-reductie. 

De duurzame ambities wil de gemeente zelf ook nastreven wanneer zij aan het werk gaat met gebiedsontwikkelingen en de aanleg van wegen, bruggen, viaducten, water en groen. Het is in een project belangrijk om zo vroeg mogelijk de kansen voor verduurzaming en de haalbaarheid daarvan in kaart te brengen. Daarom heeft de gemeente een instrument ontwikkeld: het Groninger Ambitieweb. 

Meer informatie