default iconGroningen CO2-neutraal 2035

De Gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn.

Wat u moet weten

Begin 2015 heeft de gemeente besloten om het energieprogramma te versnellen. Dat gebeurt vanwege de problemen met aardbevingen als gevolg van gaswinning. Daarnaast worden nut en noodzaak van de overgang op duurzame energie steeds breder gezien. In de Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035 staan de aangescherpte ambities en strategische keuzes van het gemeentebestuur.

Platform Groningen Energieneutraal

Bedrijven en instellingen zijn verantwoordelijk voor 51% van het totale energiegebruik in de stad Groningen. Het platform Groningen Energieneutraal 2035 biedt hen de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan - de versnelling van – de energietransitie. Ondernemers, maatschappelijke instellingen, kennisinstellingen en beleidsmakers praten samen over deelonderwerpen en laten hun eigen vorderingen zien op de energiemonitor.

Meer informatie