Groenplan

Het groenplan geeft invulling aan de ambitie uit het coalitieakkoord om de gemeente te vergroenen en klimaatbestendig te maken.

Groenplan Vitamine G

In het groenplan 'Vitamine G' staan voorstellen hoe we meer, beter en bereikbaar groen gaan realiseren. De invulling doen we in twee stappen.

  • De koers stippelen we uit via het groenplan. Dit is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad.
  • De koers is uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Daarin wordt een nadere uitwerking gegeven van projecten passend binnen de koers. Deze projecten zijn op tijd en geld gezet. Het uitvoeringsplan is inmiddels ook gereed.

Samen maken we méér, beter en bereikbaar groen

Een groenere gemeente is belangrijk. Het is de ambitie om jaarlijks 30.000 m2 groen toe te voegen en 1.000 bomen aan te planten op diverse gronden en terreinen in onze gemeente. Zo stimuleren we ook particulieren om bomen te planten. Het bestaande groen willen we aantrekkelijker, klimaatadaptiever, meer divers en beter bereikbaar maken.

Het Groenplan en uw inbreng

Het Groenplan Vitamine G (pdf 18 MB) is op 24 juni 2020 vastgesteld. Tot en met vrijdag 24 april 2020 kon iedereen die wilde, een reactie indienen. Alle reacties staan in een inspraaknota (pdf 7,5 MB). Zie ook de toevoegingen en verbeteringen Groenplan Vitamine G (pdf 1,7 MB).

Uitvoeringsplan Groen 2021-2025

In het uitvoeringsplan (pdf 4,1 MB) staat hoe we de ambities uit het Groenplan Vitamine G in de praktijk brengen. Voor de periode 2021-2025 zijn projecten geselecteerd die we gaan uitvoeren. Ook staat in het uitvoeringsplan hoeveel geld we voor de projecten reserveren.

Projectenboek

In het projectenboek (pdf 3,5 MB) zijn alle projecten gebundeld. Hier wordt een toelichting gegeven op de verschillende projecten. In het projectenboek staan ook projecten die we pas na 2025 gaan oppakken.

Projectenkaart

Alle locatie-gebonden projecten die we tussen 2021 en 2025 gaan oppakken, staan op de projectenkaart.

Ideeën voor groene uitvoeringsprojecten

Nu het uitvoeringsplan gereed is, gaan we onder andere inzetten op de uitwerking van de ideeën die zijn ingediend. Dit doen we samen met de indieners van de ideeën.