Groenplan

Het groenplan geeft invulling aan de ambitie uit het coalitieakkoord om de gemeente te vergroenen en klimaatbestendig te maken.

Groenplan Vitamine G

In het groenplan 'Vitamine G' worden voorstellen gedaan hoe we meer, beter en bereikbaar groen gaan realiseren. De invulling doen we in twee stappen. De koers stippelen we uit via het groenplan. Aan de hand van die koers en de inspraak maken we een uitvoeringsplan, waarin we alle projecten passend binnen de koers nader hebben uitgewerkt en op tijd en geld zijn gezet. Het geheel zullen wij u voor de zomer van dit jaar ter besluitvorming voorleggen.

Samen maken we méér, beter en bereikbaar groen

Een groenere gemeente is belangrijk. Het is de ambitie om jaarlijks 30.000 m2 groen toevoegen en 1.000 bomen aan te planten op diverse gronden en terreinen in onze gemeente. Zo stimuleren we ook particulieren om bomen te planten. Het bestaande groen willen we aantrekkelijker, klimaatadaptiever, meer divers en beter bereikbaar maken.

Het Groenplan en uw inbreng

Het Groenplan Vitamine G (pdf 18 MB) is op 24 juni 2020 vastgesteld. Tot en met vrijdag 24 april 2020 kon iedereen die wilde, een reactie indienen. Alle reacties staan in een inspraaknota (pdf 7,5 MB). Zie ook het Addendum en Erratum Inspraaknota Groenplan Vitamine G (pdf 1,7 MB).

Ideeën voor groene uitvoeringsprojecten

We stellen ook een uitvoeringsplan op. Hierin staan alle groene uitvoeringsprojecten die we de komende jaren gaan uitvoeren. Tot en met vrijdag 24 april 2020 kon iedereen die wilde, een idee indienen.