Groenplan

Het groenplan geeft invulling aan de ambitie uit het coalitieakkoord om de gemeente te vergroenen en klimaatbestendig te maken.

Groenplan Vitamine G

In het groenplan 'Vitamine G' staan voorstellen hoe we meer, beter en bereikbaar groen gaan realiseren. De invulling doen we in twee stappen.

 • De koers stippelen we uit via het groenplan. Dit is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad.
 • De koers is uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Daarin wordt een nadere uitwerking gegeven van projecten passend binnen de koers. Deze projecten zijn op tijd en geld gezet. Het uitvoeringsplan is inmiddels ook gereed.

Samen maken we méér, beter en bereikbaar groen

Een groenere gemeente is belangrijk. Het is de ambitie om jaarlijks 30.000 m2 groen toe te voegen en 1.000 bomen aan te planten op diverse gronden en terreinen in onze gemeente. Zo stimuleren we ook particulieren om bomen te planten. Het bestaande groen willen we aantrekkelijker, klimaatadaptiever, meer divers en beter bereikbaar maken.

Het Groenplan en uw inbreng

Het Groenplan Vitamine G (pdf 18 MB) is op 24 juni 2020 vastgesteld. Tot en met vrijdag 24 april 2020 kon iedereen die wilde, een reactie indienen. Alle reacties staan in een inspraaknota (pdf 7,5 MB). Zie ook de toevoegingen en verbeteringen Groenplan Vitamine G (pdf 1,7 MB).

Uitvoeringsplan Groen 2021-2025

In het uitvoeringsplan (pdf 4,1 MB) staat hoe we de ambities uit het Groenplan Vitamine G in de praktijk brengen. Voor de periode 2021-2025 zijn projecten geselecteerd die we gaan uitvoeren. Ook staat in het uitvoeringsplan hoeveel geld we voor de projecten reserveren.

In 2021 gaan we onder andere:

 • het CasPoMor-Park in Paddepoel aanleggen;
 • extra bomen planten in het Europapark / De Linie;
 • beginnen met de aanleg van een groene fietsstraat aan de Helperzoom;
 • tiny forests aanleggen;
 • tal van landschapsherstelprojecten uitvoeren.

In 2022:

 • staat vergroening van de Grote Markt en het Damsterplein op de agenda;
 • wordt begonnen met de aanleg van Dudok aan het Diep;
 • worden bomen geplant in de binnenstad in onder andere de Oude Boteringestraat, de Gelkingestraat en de Oosterstraat;
 • gaan we aan de slag in Vinkhuizen om de hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Er zijn ook projecten die jaarlijks terugkeren. Zo gaan we:

 • schoolpleinen vergroenen;
 • extra bomen planten;
 • overbodige verharding vervangen voor groen;
 • inwoners betrekken bij de vergroening via Groene Daken-subsidie, Operatie Steenbreek en Nieuwe Dag, Nieuwe Boom.

Projectenboek

In het projectenboek (pdf 3,5 MB) zijn alle projecten gebundeld. Hier wordt een toelichting gegeven op de verschillende projecten. In het projectenboek staan ook projecten die we pas na 2025 gaan oppakken.

Projectenkaart

Alle locatie-gebonden projecten die we tussen 2021 en 2025 gaan oppakken, staan op de projectenkaart. 

 

afbeelding

Ideeën voor groene uitvoeringsprojecten

Nu het uitvoeringsplan gereed is, gaan we onder andere inzetten op de uitwerking van de ideeën die zijn ingediend. Dit doen we samen met de indieners van de ideeën. Voor de uitvoering van de ideeën hebben we in 2021 en 2022 geld gereserveerd.