Gresco

Projectbureau Gresco van de gemeente Groningen richt zich op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Dit vastgoed bestaat onder andere uit gymlokalen, sporthallen kantoorgebouwen, wijkposten en een stadhuis. Ook het energiemanagement van het vastgoed is een taak van Gresco.

Gresco

Gresco staat voor: Groningse Energie Service Compagnie. De doelstellingen van Gresco passen bij het streven van de gemeente Groningen om in 2035 CO2-neutraal te zijn. De activiteiten van Gresco zijn opgenomen in de Monitor Groningen Energieneutraal 2035externe-link-icoon.

Investeren door lagere energielasten

Gresco is verantwoordelijk voor het integraal energiemanagement van het gemeentelijke vastgoed en beheert het totale energiebudget. Dit geld wordt gebruikt voor twee doelen: de betaling van de energierekening en de financiering van duurzame, energiebesparende investeringen in gemeentelijk vastgoed. Gresco zorgt voor de kennis, de business case en de financiering. De partners voeren de werkzaamheden uit. Gresco werkt samen met de diverse interne afdelingen en met externe partners. De kosten voor de projecten worden terugverdiend door de lagere energielasten en besparingen op het onderhoud.

Groningen Geeft Energie

Gresco valt inhoudelijk onder het gemeentelijk energieprogramma ‘Groningen geeft energie’ en is organisatorisch gepositioneerd is bij afdeling Vastgoed. Gresco functioneert als een zelfstandig projectbureau, dwars door de gehele gemeentelijke organisatie.

Toekomst

Gresco richt zich op dit moment vooral op het eigen vastgoed van de gemeente Groningen. Maar we kijken ook verder de toekomst in. Gresco experimenteert met duurzame innovaties. Hiermee zet de gemeente Groningen in op een nieuwe manier van werken, aansturen, financieren, verantwoorden en samenwerken.