U bent hier

Gresco

Projectbureau Gresco van de gemeente Groningen richt zich op het energieneutraal maken van de ongeveer 250 gebouwen van de gemeente. Gresco staat voor: Groningse Energie Service Compagnie.

Dit past binnen het streven van de gemeente Groningen om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gresco is verantwoordelijk voor het integraal energiemanagement van het gemeentelijke vastgoed en beheert het totale energiebudget. Dit geld gebruiken we voor twee doelen: de energierekening betalen en het financieren van duurzame, energiebesparende investeringen in gemeentelijk vastgoed.

Lagere energielasten

De Gresco zorgt voor de kennis, de business case en de financiering. Gresco werkt samen met diverse interne afdelingen en met externe partners. De partners voeren de werkzaamheden uit. De kosten voor de projecten verdienen we op termijn terug door de lagere energielasten en besparingen op het onderhoud.

Groningen Geeft Energie

Wat de inhoud betreft, valt de Gresco onder het programma ‘Groningen geeft energie’. Binnen de organisatie hoort de Gresco bij de afdeling Vastgoed. De Gresco functioneert als een zelfstandig projectbureau, dwars door de gehele gemeentelijke organisatie.

Toekomst

Op dit moment richt de Gresco zich vooral op het eigen vastgoed van de gemeente Groningen. Maar we kijken ook verder de toekomst in. De Gresco experimenteert met duurzame innovaties. Het projectbureau wil in haar projecten op zoek naar andere manieren van samenwerking en cofinanciering dan we nu gewend zijn als gemeentelijke organisatie. Dat past bij het beleid van het coalitieakkoord dat door het gemeentebestuur is opgesteld. Hiermee zet de gemeente Groningen in op een nieuwe manier van werken, samenwerken, aansturen van projecten, financieren, verantwoorden.