Grafrechten

Wanneer iemand wordt begraven dan worden er grafrechten uitgegeven. Met deze grafrechten huurt u als rechthebbende een stukje grond van de gemeente.

Wat u moet weten

De persoon die deze grafrechten krijgt heet officieel de rechthebbende (de huurder). U mag voor een belangrijk deel bepalen wat er met dit plekje gebeurt. U bepaalt bijvoorbeeld wie er in het graf begraven mogen worden en hoelang. Ook bepaalt u wat er òp het graf komt te staan.

De begraafplaatsbeheerder luistert naar de huurder en niet naar andere personen. Er zijn wél uitzonderingen: uw wensen moeten binnen de regels van de wet én binnen de aanvullende regels van de verordening/reglement van de begraafplaats vallen. Als er kosten zijn bent u daar ook verantwoordelijk voor. U hebt dus de rechten én de plichten.

De familie moet zorgen dat er altijd een huurder is die nog leeft.

Bepaalde tijd

Als u een graf voor bepaalde tijd huurt, krijgt u de grafrechten eerst voor 30 jaar. Deze rechten kunt u steeds met 10 jaar verlengen. Hierover krijgt u bericht een jaar voordat de rechten aflopen. Verlengt u de grafrechten niet, dan krijgt de gemeente de rechten. De gemeente mag het graf dan ruimen.

Onbepaalde tijd

Als u een graf voor onbepaalde tijd huurt, krijgt u de grafrechten zolang de begraafplaats bestaat en er een levende huurder van het graf staat ingeschreven.

U kunt de grafrechten overschrijven op naam van de echtgenoot/levenspartner of een bloed- of aanverwant t/m de 3e graad. 

Als de huurder is overleden, moet de familie binnen 1 jaar na de datum van overlijden een nieuwe huurder inschrijven. Als er geen nieuwe huurder is, dan krijgt de gemeente de grafrechten. De gemeente mag het graf dan ruimen. Dit geldt ook voor graven voor onbepaalde tijd.

Bent u huurder en bent u verhuisd? Zodra u op uw nieuwe adres in Nederland staat ingeschreven, wordt dit automatisch aangepast in de administratie van de gemeente.

Als u naar het buitenland bent verhuisd, moet u dit zelf doorgeven aan de gemeente.

Overschrijven

U kunt de grafrechten overdragen aan een familielid of deze overnemen.

Aanvraag overschrijven grafrecht >externe-link-icoon

Huurperiode wijzigen

Op een gemeentelijk begraafplaats huurt u tijdelijk een graf. U kunt deze graven verlengen met 10 jaar. Urnengraven kunt u verlengen met 5 en 10 jaar.

Vraag om verlenging voordat de huur afloopt. Dit kan niet eerder dan 2 jaar voordat de huur afloopt.

Huurperiode verlengen >externe-link-icoon

Als u ervoor kiest om de huur niet te verlengen, dan loopt deze af aan het einde van de termijn. U heeft dan geen zeggenschap meer over het graf.

Huurperiode niet verlengen >externe-link-icoon

Wil u afstand doen van uw grafrecht terwijl de huurperiode nog niet afgelopen is? Dat kan.

Op uw verzoek kan de huur direct stoppen. We verwijderen het monument en mogen het graf ruimen. U kunt geen geld terugkrijgen, maar u hoeft niet meer te betalen voor het onderhoud.

Afstand doen van grafrecht >externe-link-icoon

Kosten

Op de pagina begraven staat een overzicht met alle kosten.