Geveltuin aanvragen of boomtuin adopteren

Wilt u bijdragen aan een groene straat? Vraag dan een geveltuin aan of adopteer een boomtuin, bijvoorbeeld samen met uw buren.

Geveltuinen en boomtuinen zijn goed voor het klimaat in de stad. En ze zijn een mooie toevoeging aan de leefomgeving. Kortom: geveltuinen en boomtuinen zijn een aanwinst voor onze gemeente.

Hoe het werkt

Geveltuin

Een geveltuin is een strookje grond voor uw gevel. Aanleg van een geveltuin is mogelijk als er voldoende loopruimte overblijft op de stoep. Ook moet de eigenaar en/of (ver)huurder van de gevel het goed vinden.

De gemeente Groningen legt de geveltuin aan. Hiervoor wordt eerst een strook tegels voor uw huis weggehaald. Daarna wordt het zand verwijderd en wordt er een opsluitband geplaatst. Tenslotte wordt het gat gevuld met goede aarde. De geveltuin wordt zo maximaal 45 cm. breed.

Boomtuin

De ruimte rond bomen in de straten wordt vaak niet verhard. Dit noemen we boomspiegels. Boomspiegels zijn meestal niet beplant. Soms is het mogelijk om beplanting aan te brengen. Zo maak je een boomtuin.

De groeiomstandigheden in een boomtuin zijn niet ideaal. Een goede voorbereiding is daarom belangrijk. De gemeente Groningen onderzoekt eerst of een boomtuin mogelijk is. Als blijkt dat het kan, legt de gemeente de boomtuin aan. Ook krijgt u advies voor de beplanting in de boomtuin.

Kosten

Aan deze werkzaamheden zijn geen kosten verbonden. Het enige dat u hoeft te doen is de planten aanbrengen en uw geveltuin of boomtuin onderhouden.

Aanvragen

Hebt u interesse in een geveltuin of boomtuin? Stuur dan een mailbericht naar de groencoördinator. Deze zal daarna de mogelijkheden voor het aanleggen van een geveltuin of boomtuin met u doornemen.