Geslacht op geboorteakte wijzigen

Transgenders kunnen het geslacht op hun geboorteakte laten aanpassen. Doe dit bij de gemeente waar u bent geboren. U kunt hierbij ook direct uw voornamen laten wijzigen.

Voorwaarden

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of u woont minimaal 1 jaar in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.
 • U hebt een verklaring van een deskundige. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Geboren in het buitenland?

Dan moet u de aanvraag bij de gemeente Den Haagexterne-link-icoon doen.

 • Alle artsen en psychologen die verbonden zijn aan de transgenderteams van het:
  • Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC)
  • Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
  • Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
 • Alle artsen en psychologen die verbonden zijn aan:
  • het Expertisecentrum Geslacht & Gender van het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen (Radboud UMC).
 • Artsen en psychologen die door de minister van Justitie en Veiligheid zijn aangewezen om verklaringen aan transgender personen af te geven.

Aanvragen

Meenemen

 • Geldig paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.
 • Verklaring deskundige (niet ouder dan 6 maanden).

Afspraak maken >externe-link-icoon

Na de wijziging

 • Krijgen alle organisaties met toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP) bericht.
 • Krijgt iedereen op uw persoonslijst bericht van de aanpassing. Dit zijn uw ouders, eventuele (ex-)partner en kinderen.
 • Zijn uw reisdocumenten en rijbewijs niet meer geldig. U moet zelf een nieuw paspoortID-kaart en/of nieuw rijbewijs aanvragen.

Kosten

Het aanpassen van geslacht op uw geboorteakte is gratis.

Vergoeden kosten

Vanaf 1 januari 2023 kunnen inwoners van de gemeente Groningen de kosten voor het aanpassen van een geslachtsregistratie vergoed krijgen.

Het gaat om de kosten van vervanging van een paspoort, ID-kaart en/of rijbewijs die u al hebt. Daarnaast kunt u ook de kosten van een deskundigenverklaring en het gesprek met een deskundige vergoed krijgen. U moet hiervan een betalingsbewijs meenemen.

U moet de kosten van een nieuw identiteitsdocument eerst zelf betalen via de PIN. Na het invullen van het declaratieformulier storten wij dit bedrag direct weer terug op uw rekening.

Op dit moment kan het vergoeden van de kosten van een geslachtsregistratie alleen bij loket Centrum, Kreupelstraat 1.