Gemeente pleit voor publieke regie bij schuldhulpverlening en beschermingsbewind

10 april 2024
Nieuws

De gemeente Groningen wil de regie houden op de aanpak van financiële problemen bij inwoners, ook als het om beschermingsbewind gaat. Dit om inwoners zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen en weer perspectief te geven.

Streep door beleid

Door een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland is onlangs een streep gezet door het beleid voor bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind.

De mogelijkheden van hoger beroep zijn onderzocht maar het college van B&W acht de kans van slagen klein. Dit houdt in dat het hoger beroep wordt ingetrokken. Juridisch gezien zijn er nu geen mogelijkheden om het gevoerde beleid voort te zetten.

Dit betekent dat we niet meer in alle gevallen in een vroeg stadium een breed aanbod van schuldhulpverlening kunnen aanbieden. Inwoners kunnen zich nu ook bij commerciële bewindvoerders melden en hiervoor bijzondere bijstand krijgen.

Regie deels kwijt

Wethouder Eelco Eikenaar: ‘Een gevolg hiervan is dat we de regie deels kwijtraken en dat we niet meer op alle inwoners met financiële problemen zicht hebben. We hadden de regie over alle mogelijke maatregelen die helpen om financiële moeilijkheden op te lossen. We kunnen nu niet meer op tijd bij inwoners, die zich bij commerciële bewindvoerders melden, de noodzaak van beschermingsbewind beoordelen en het meest passende instrument kosteloos inzetten.’ De Groningse Kredietbank biedt bewindvoering kosteloos aan voor inwoners met een laag inkomen.

Deze werkwijze is de afgelopen jaren ook bewezen effectief gebleken. Zo is de instroom van het aantal bewindvoeringen voor inwoners met problematische schulden significant gedaald sinds de inwerkingtreding van het beleid in 2018. De gemeente heeft geen enkele financiële prikkel om een bepaalde maatregel in te zetten, anders dan de maatregel die voor de inwoners het meest passend is. Zo heeft de gemeente kunnen voorkomen dat mensen onnodig (lang) onder bewind kwamen te staan. Deze grip raakt de gemeente als gevolg van de uitspraak van de rechter nu kwijt.

Belang van inwoner telt! 

Eikenaar laat het hier echter niet bij zitten en ziet mogelijkheden om bij het Rijk te gaan bepleiten om de wetgeving rondom beschermingsbewind zodanig te wijzigen dat het alsnog mogelijk wordt om de toeleiding van bewind via de gemeente te laten verlopen. ‘Het stelsel van schuldhulpverlening zou enkel het doel behoren te hebben om inwoners op de best mogelijke manier te kunnen ondersteunen, aldus Eikenaar. Helaas is dat nu niet altijd het geval. Bij ons telt alleen het belang van de inwoner. ‘We geloven dan ook in het door ons gevoerde beleid en zullen alles op alles zetten om onze werkwijze in wetgeving vastgelegd te krijgen.’ Dit om onze inwoners zo goed mogelijk bij te staan en weer perspectief te geven.’