Fraude met uitkeringen

De gemeente Groningen wil dat het geld voor uitkeringen bij de mensen komt die het echt nodig hebben en er recht op hebben. Bewust of onbewust wordt soms verkeerde informatie gegeven. Onderzoek naar misbruik is belangrijk voor ons allemaal.

Fraude met uitkeringen tegengaan

De gemeente Groningen ondersteunt u als u zelf tijdelijk niet in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien. Als u recht hebt op een uitkering, dan krijgt u deze ook.

Daar hoort ook bij dat de gemeente actie onderneemt als iemand ten onrechte of een te hoge uitkering krijgt. De gemeente doet dit door fraude actief aan te pakken.

Wat is fraude

We hebben het over fraude als u onjuiste of onvolledige informatie doorgeeft aan de gemeente. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude wanneer:

  • U de inkomsten, vermogen, vakantie of detentie niet of gedeeltelijk opgeeft.
  • U opgeeft dat u bent gescheiden maar dat niet zo is.
  • U niet doorgeeft dat u samenwoont of dat er iets anders is gewijzigd in de woonsituatie.
  • U een adres opgeeft waar u niet verblijft.

Hoe voorkomt u fraude

Als u een bijstandsuitkering hebt, bent u verplicht alle informatie op te geven die van belang kan zijn voor uw uitkering. Bij de aanvraag van uw uitkering, bent u al uitgebreid geïnformeerd over de regels die bij een uitkering horen.

Begrijpt u iets niet? Of twijfelt u over een bepaalde situatie? Bel of mail met ons en u weet het zeker. Zo voorkomt u dat u onbewust en ongewild verkeerde informatie heeft en u hierdoor later in de problemen komt.

Wat doet de gemeente om fraude tegen te gaan

Als u een bijstandsuitkering heeft, geeft u informatie over uw situatie door. De gemeente controleert regelmatig of deze gegevens nog kloppen.

Dit doet de gemeente onder andere door uw gegevens te vergelijken met informatie die andere instanties over u hebben. Dit is bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UVW of de RDW.

Wij doen daarnaast steekproeven om misbruik op te sporen en te voorkomen. Als wij vermoeden dat u misbruik maakt van de uitkering, stellen wij een onderzoek in.

Onderzoek naar fraude met de uitkering

De gemeente start een onderzoek naar uw situatie als er twijfel bestaat of de gegevens nog wel juist zijn. Wij gaan dan eerst zoveel mogelijk informatie verzamelen. Hierna nodigen wij u uit voor een gesprek.

Soms is er meer nodig dan een gesprek alleen en komen wij bij u op huisbezoek. Hierbij zijn er regels, rechten en plichten voor u maar ook voor de gemeente.

Als blijkt dat uw gegevens kloppen met de informatie die wij van u hebben sluiten wij het onderzoek af. Mocht uw situatie daadwerkelijk afwijken van de informatie die wij van u hebben kan er nog een gesprek volgen.

Gevolgen van fraude

Als blijkt dat de situatie niet klopt en/of er is sprake van fraude heeft dit gevolgen:

  • U moet het bedrag dat ten onrechte aan uitkering is ontvangen, terugbetalen.
  • U kunt een boete krijgen die net zo hoog is als het bedrag wat u moet terugbetalen.
  • Uw uitkering kan direct stopgezet worden.
  • Uw uitkering kan aangepast worden naar het juiste bedrag.
  • Uw inkomsten kunnen tot zes maanden terug worden verrekend met de uitkering.

Contact