Fraude met uitkeringen

Als u ten onrechte een uitkering of een te hoge uitkering krijgt, onderneemt de gemeente actie. De gemeente controleert of de informatie klopt die u hebt doorgegeven. Zij vergelijkt die informatie met gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Als de gemeente vermoedt dat u uitkeringsfraude pleegt, doet zij een fraudeonderzoek.

Wat u moet weten

Fraudeonderzoek

Bij een fraudeonderzoek verzamelt de gemeente zoveel mogelijk informatie over uw situatie. U kunt een uitnodiging voor een gesprek krijgen, maar de gemeente kan ook (onaangekondigd) bij u op bezoek komen. Daarnaast mag de gemeente ook bij uw adres of op andere plekken gaan kijken of de informatie wel klopt die u hebt doorgegeven.

Sociale recherche

Er komt een strafrechtelijk onderzoek als de gemeente vermoedt dat u langere tijd hebt gefraudeerd en onterecht meer dan € 50.000,00 aan bijstand hebt ontvangen. Sociaal rechercheurs voeren dit onderzoek uit. Dit zijn ambtenaren met opsporingsbevoegdheid. Zij kunnen daarbij wettelijke opsporingsmiddelen gebruiken zoals:

 • Buurtonderzoek
 • Getuigen horen
 • Heimelijk observeren en volgen van verdachten van de ene locatie naar de andere
 • Camera's plaatsen
 • Telefoons afluisteren
 • Huiszoeking
 • Verdachten aanhouden voor verhoor op het politiebureau.

Let op! De sociaal rechercheurs zetten deze middelen in na overleg met en toestemming van de Officier van Justitie.

Gevolgen fraude

 • U moet het bedrag bruto terugbetalen dat u ten onrechte aan uitkering hebt ontvangen.
 • U krijgt een boete die net zo hoog is als het (netto) gefraudeerde bedrag. Deze wordt verrekend met uw uitkering.
 • Krijgt u ten onrechte een uitkering, dan wordt deze onmiddellijk stopgezet.
 • Krijgt u teveel uitkering, dan wordt uw uitkering verlaagd tot het juiste bedrag.
 • Pleegt u herhaalde fraude, dan loopt u het risico voor een bepaalde periode helemaal geen uitkering meer te krijgen.
 • Hebt u voor meer dan € 50.000,- gefraudeerd, dan maakt de sociale recherche een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal gaat naar de Officier van Justitie, waarbij aangifte wordt gedaan. U moet dan voor de strafrechter verschijnen en kunt veroordeeld worden. U kunt dan een boete, een taakstraf of een gevangenisstraf krijgen. Dit alles kan tot gevolg hebben dat u een strafblad krijgt.

Fraude melden

Als u weet dat iemand uitkeringsfraude pleegt, dan kunt u dit (anoniem) melden bij de gemeente:

Werk en Inkomen

Postbus 1125
9701 BC Groningen

Fraudetiplijn 050 367 51 11

Fraude voorkomen

Krijgt u een uitkering, dan bent u verplicht om alle informatie aan de gemeente door te geven die van belang is voor uw uitkering. Voorkom problemen, houd u aan de regels.