U bent hier

Essentaksterfte

In 2019 moeten om veiligheidsredenen 945 essen worden gekapt in de gemeente Groningen.

Net als mensen en dieren kunnen ook bomen ziek worden. De bekendste boomziektes zijn de iepziekte en kastanjeziekte. Sinds 2010 komt essentaksterfte voor bij essen in Nederland. Dit is een agressieve schimmelziekte die zich in snel tempo verspreidt onder essen en daarmee een groot deel van de bomen aantast. De gevolgen zijn ernstig: de boom sterft langzaam af en afgestorven takken kunnen uit de bomen vallen.

Onderzoek 2018

We hebben in 2018 alle gemeentelijke essen laten onderzoeken door twee specialistische bedrijven. Hieruit bleek dat 56,2% van de 17.109 geïnspecteerde bomen is aangetast door de essentaksterfte. Uit zorgvuldigheid is nog een second opinion uitgevoerd. Dit om zeker te weten dat wij niet onnodig essen hoeven te kappen.

Veiligheid

Hoe drukker de locatie, hoe hoger ook het risico dat de boom schade of letsel kan veroorzaken. Uit het onderzoek is gebleken dat bij 945 essen de veiligheid in het geding is als we ze niet kappen. We doen dit niet graag. Om de veiligheid van de openbare ruimte te garanderen moeten we de 945 aangetaste bomen in 2019 kappen.

Vanwege veiligheid snoeien we in totaal meer dan 4.000 bomen extra. Als we een boom kunnen sparen door alleen de aangetaste takken te verwijderen, dan beperken we ons daartoe. Om het verloop van de aantasting goed in de gaten te houden, inspecteren we vanaf nu ook jaarlijks bijna 15.000 essen op risicolocaties. Op basis van deze inspecties besluiten we of verdere beheermaatregelen nodig zijn.

Es op eigen terrein

Als u in de gemeente Groningen een es op particulier terrein heeft staan, adviseren wij deze goed te controleren. De gemeente onderzoekt deze bomen niet. U bent daar als eigenaar van de boom zelf verantwoordelijk voor. Vermoedt u dat uw boom ziek is dan kunt u de dode takken snoeien. Ook kunt u een erkend boomverzorgingsbedrijf inschakelen voor advies.

Hoe herken ik een es, en kan ik zien of deze es ziek is?

We kunnen ons voorstellen dat u niet weet of u een es in uw tuin heeft staan en zo ja, hoe u kunt zien dat de es ziek is. In de video herkennen van de es en essentaksterfte van de universiteit Wageningen ziet u hoe u dit doet.

Is er een kans dat de es eroverheen groeit?

Dat is moeilijk te voorspellen. Over het algemeen is er sprake van voortgaande taksterfte, waardoor een steeds groter deel van de boom afsterft. Tegelijkertijd lopen vooral oudere bomen weer uit op de nog levende, gezonde delen. Hierdoor kunnen oudere bomen meerdere jaren overleven en soms ook weer (deels) herstellen. Bij jongere bomen is de kans op sterfte groter.

Als ik een zieke boom in mijn eigen bezit wil kappen, heb ik dan een kapvergunning nodig?

Wilt u een boom kappen? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt. De regels daarvoor zijn verschillend in Groningen en de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer.

Worden de bomen die de gemeente kapt herplant?

Ons kapbeleid is dat er voor elke gekapte boom een boom moet worden teruggeplant. We hebben gekeken op welke locaties de 945 te kappen bomen staan en komen tot de conclusie dat herplant op dit moment niet overal mogelijk is. Reden hiervoor is dat een gedeelte van de bomen in bosverband staat waardoor er te weinig ruimte is voor gezonde herplant. Ook is er voor een deel van de bomen te weinig ondergrondse ruimte. Waar dat kan, planten we nieuwe bomen wanneer er meer gekapt zijn. Op sommige plekken kunnen we helaas helemaal niet herplanten, omdat ook op langere termijn geen ruimte ontstaat voor de gezonde aanplant van bomen.

Worden er essen teruggeplant?

De kap van zoveel essen is ingrijpend. Daarom worden bewoners in de buurt van locaties waar essen gekapt en gesnoeid moeten worden goed geïnformeerd over de maatregelen. In samenspraak met bewoners en ondernemers in de buurt wordt ook bepaald welke boomsoorten gekozen worden voor herplant. De gemeente plant geen nieuwe essen meer tot er een remedie is tegen essentaksterfte.

Hoe zit het met de essen in Haren en Ten Boer? Zijn deze onderzocht en moeten hier in 2019 ook essen gekapt worden?

We hebben alleen de essen onderzocht in de voormalige gemeenten Groningen en Ten Boer. Onder de zieke essen in Ten Boer zijn ook bomen die we moeten kappen. In de zomer van 2019 gaan we de essen in Haren onderzoeken op de aanwezigheid van essentaksterfte.