Eerste hulp bij Geldzaken

De gemeente Groningen wil mensen met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk kunnen helpen. Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat mensen met schulden hulp zoeken. De schulden lopen daardoor steeds verder op en om hulp te vragen wordt steeds moeilijker.

Voorkomen is beter dan genezen!

Gemeente Groningen, Menzis, Zilveren Kruis, VGZ, Waterbedrijf Groningen, De Huismeesters, Lefier, Wierden en Borgen en Nijestee werken samen in het project ‘Eerste hulp bij Geldzaken’ om schulden bij inwoners van Groningen te voorkomen. Daarvoor gaan wij op pad in de Groningse wijken en dorpen om hulp aan te bieden.

Eerste Hulp bij Geldzaken begint bij het opmerken van betalingsachterstanden. De gemeente ontvangt hierover meldingen van bijvoorbeeld zorgverzekeraars en woningcorporaties. Als de gemeente vindt dat het nodig is, neemt het Eerste Hulp bij Geldzaken-team contact op met de bewoner om te kijken of hulp gewenst is.

Wat doet de gemeente?

De gemeente brengt betalingsachterstanden op tijd in beeld. Dit noemen we vroegsignalering. We gaan bij inwoners op huisbezoek als er een betalingsachterstand is gesignaleerd. Tijdens het huisbezoek willen we graag met de inwoner in gesprek over zijn of haar financiële situatie. Zo willen we voorkomen dat de betalingsachterstanden hoger worden en het lang duurt voordat iemand hulp krijgt.

De gemeente kijkt mee of het inkomen voldoende is om van te leven en of de inwoner gebruik kan maken van aanvullende regelingen. Als blijkt dat er een betalingsregeling getroffen moet worden kan de gemeente hierin bemiddelen. Eventueel kunnen we doorverwijzen naar (schuld)hulpverlenende instanties. Samen met de inwoner zoeken we naar de beste oplossing voor zijn of haar situatie. Het is mooi als het de inwoner lukt om maandelijks de vaste lasten weer op tijd te kunnen betalen

Wilt u eerder hulp?

Het kan zijn dat u eerder hulp wilt of een andere vraag heeft over uw financiën. Neem dan contact op met de Groningse Kredietbank (GKB). Daarnaast werkt er in elk WIJ-team een specialist schuldhulpverlening van de Groningse Kredietbank (GKB). U kunt met het WIJ-team bij u in de wijk contact opnemen om te informeren op welke dagen de specialist aanwezig is.

Wilt u geen huisbezoek?

Stelt u de hulp van de gemeente bij eventuele betalingsachterstanden niet op prijs? Dan kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen naar ehbg@groningen.nl. De gemeente zal dit verwerken en u wordt niet benaderd. Wij verwerken alle gegevens volgens de richtlijnen van de AVG. Dit is vastgelegd in ons privacyprotocol. En we houden ons aan de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (pdf 120kB) die 1 januari 2021 van start gaat.