Ingang winkelcentrum Paddepoel

Een groot hart voor Winkelcentrum Paddepoel

Als derde in de reeks spreken we Harold Lubberts. Uit het gesprek blijkt dat hij een bevlogen centrummanager is met een groot hart voor Winkelcentrum Paddepoel. Harold is al enkele jaren betrokken bij de besprekingen over Kloppend Hart Paddepoel en weet als geen ander wat de wensen en zorgen van de ondernemers in het winkelcentrum zijn. “De vernieuwing van het winkelcentrum is een prachtige uitdaging, maar we moeten er ook voor waken dat het straks geen winkelcentrum wordt zonder ondernemers,” aldus Harold.

Harold is inmiddels al bijna acht jaar centrummanager van Winkelcentrum Paddepoel. En dat doet hij met veel plezier: “Ik heb mijn hele leven in de stad gewoond en kwam als kind ook altijd in Winkelcentrum Paddepoel. Het is een fantastisch winkelcentrum met veel potentieel. Maar ondernemers hebben het druk en hebben niet de tijd om allerlei extra dingen op te pakken. 

Dat is de reden dat ik hier als centrummanager ben gekomen. Ik heb veel contact met alle ondernemers, maar ook met de eigenaren, de gemeente en het Lab Kloppend Hart. Ik ben eigenlijk de spin in het web en zorg dat ondernemers goed worden betrokken bij de ontwikkelingen van het centrum.”

 Wat speelt er nu?

“Ik maak mee wat de dagelijkse gang van zaken in het winkelcentrum is en waar ondernemers tegenaanlopen,” vertelt Harold. “Denk bijvoorbeeld aan de problemen rondom parkeren. We hebben nu twee mooie parkeerterreinen voor onze bezoekers, maar ondernemers moeten ook hun auto kwijt. Als dit soort problemen nu al spelen, is het des te belangrijker om deze mee te nemen in de nieuwe plannen. 

Het winkelaanbod is ook een aandachtspunt. Wil je bezoekers blijven trekken, dan moet je zorgen voor een divers winkelaanbod. Wil je studenten trekken, dan moet je zorgen dat je voorzieningen voor ze hebt, zoals trendy koffietentjes. Als vertegenwoordiger van de ondernemers neem ik dit mee in de bijeenkomsten over de vernieuwing van het winkelcentrum.”

Grote interesse, maar ook grote drukte

“Ik betrek ondernemers onder andere door de nieuwsbrief die we verspreiden en onze groepsapp. Daarin doen we bijvoorbeeld verslag van de werksessies. Ook organiseren we regelmatig bijeenkomsten voor ondernemers om de plannen toe te lichten. Met een soepje en een broodje gaan we dan samen in gesprek. 

Ondernemers zijn super geïnteresseerd, maar je merkt gewoon dat ze niet de tijd hebben om bij allemaal bijeenkomsten aan te sluiten. Een groot deel van mijn tijd besteed ik dan ook aan rondes door het winkelcentrum, om mensen te spreken. Overigens niet alleen over de plannen voor het winkelcentrum, ook om gewoon even bij te kletsen,” lacht Harold. “Dat individuele contact is juist erg belangrijk en vind ik ook leuk.” 

Gemengde gevoelens

Op dit moment hebben ondernemers nog gemengde gevoelens over de plannen, volgens Harold. “De ondernemers ontvangen de ideeën positief en iedereen juicht het toe dat er iets met het winkelcentrum gaat gebeuren. Maar eigenlijk had er allang iets moeten gebeuren. En de nuchterheid van de Groningers is dan wel: ‘eerst zien, dan geloven.’” 

“Ook merk je soms een verschil in de belangen van de ondernemers en die van andere partijen. In de plannen gaat het vaak over autoluwe zones en meer groen rondom het winkelcentrum. Maar als dit ten koste gaat van een parkeerplaats, dan zitten ondernemers daar niet per se op te wachten. Dat wil niet zeggen dat we niet geven om duurzaamheid of het milieu, maar voor ondernemers is de zorg: ‘ben ik nog wel goed bereikbaar voor mijn klanten?’” 

Anders kijken

De plannen van het Lab Kloppend Hart spelen daar gelukkig goed op in, geeft Harold aan. “Alleen maar meer winkels en parkeerplaatsen is ook niet de oplossing, want de retail staat al enorm onder druk. Je ziet steeds meer dat het niet alleen winkelgebieden moeten worden, maar ook verblijfsgebieden. 

Uiteindelijk is dat ook weer goed voor de ondernemers. Dat is op een andere manier kijken naar je winkelcentrum: jaren geleden werd daar heel anders over gedacht en dat moet bij sommigen ook even landen.”

Bezig met het nu

Ondanks al deze prachtige plannen is het volgens Harold ook belangrijk om te denken aan het winkelcentrum op korte termijn. “We zijn erg enthousiast over de plannen, maar ik ben ook wel heel erg bezig met het nu. Het onderhoud en de andere projecten moeten ook doorgaan. We kunnen niet zeggen van: ‘we gaan straks toch verbouwen, dus we laten het voor wat het is’. Je moet wel doorgaan, de faciliteiten en voorzieningen moeten goed zijn.” 

“Daarom is het ook zo mooi dat de plannen voor de tweede supermarkt nu concreet lijken te worden. Dit kan het begin zijn van de verdere vernieuwing van het winkelcentrum en daar zijn we natuurlijk erg blij mee,” vertelt Harold. “De wens voor een tweede supermarkt is ook iets wat vanuit het Lab Kloppend Hart is gekomen. En we gaan ook alle fietsvoorzieningen uitbreiden, zodat mensen veiliger hun fiets kunnen stallen. Dat doen we op zo’n manier, dat we het straks gewoon mee kunnen nemen in het nieuwe winkelcentrum.”

Toekomstvisie

“Over vijf jaar is dit een heel ander winkelgebied dan dat we het nu kennen. Een toekomstbestendig stadsdeelcentrum, met ruime woon- en parkeergelegenheid, een gevarieerd winkelaanbod met speciaalzaken, een mooie integratie met de wijk en goede toegangswegen. Waar iedereen welkom is en wil winkelen. En tot die tijd gaan we gewoon lekker door met het winkelcentrum.”

< Terug naar projectpagina