Economisch profiel en beleid

De stad Groningen is met 205.000 inwoners verreweg de grootste stad van het noorden. In de gemeente Groningen - sinds 2019 inclusief de dorpen van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer - wonen ruim 230.000 mensen.

Economisch hart

Daarnaast komen dagelijks zo’n 75.000 mensen voor hun werk naar de stad Groningen. In totaal zijn er bijna 200.000 banen binnen de gemeentegrenzen. Dat maakt Groningen tot het economische hart van Noord-Nederland.

De bevolking van de stad Groningen is opvallend jong en hoogopgeleid. De helft van de Groningers is jonger dan 35 jaar. 44% is hoger opgeleid. Dat heeft alles te maken met de aanwezigheid van grote kennisinstellingen: Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en UMCG.

Economische motor

De gemeente Groningen wil haar rol als economische motor van de regio actief versterken:

  • door het ondernemerschap te bevorderen;
  • door te zorgen dat nog meer mensen delen in de economische vooruitgang.

Daarbij werkt Groningen nauw samen met buurgemeenten, provincies, ondernemers en kennisinstellingen.

Aanbestedingen

De overheid is ook een grote opdrachtgever voor het bedrijfsleven. Bent u geïnteresseerd in zaken doen met de gemeente, kijk dan op aanbestedingen.

Economische agenda

De economische agenda beschrijft hoe de gemeente Groningen samen met haar partners gaat werken aan een toekomstbestendige economie, die een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de brede welvaart.