U bent hier

Drank- en Horecawet ontheffing aanvragen

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Een langlopende drank- en horecavergunning is niet altijd nodig. U kunt een tijdelijke ontheffing van de Drank- en Horecawet aanvragen. Dat kan alleen voor het schenken van zwak-alcoholische drank zoals bier en wijn (maximaal 15% alcohol). Voor sterk-alcoholische dranken kunt u geen ontheffing aanvragen.

Let op: De ontheffing Drank- en Horecawet is géén onderdeel van een evenementenvergunning. De ontheffing moet u naast het evenement aanvragen.

Aanvraag

U moet bij een aantal vragen documenten meesturen. Deze documenten kunt u gemakkelijk bijvoegen (het liefst als pdf-bestand).

Naar het loket

Let op: momenteel zijn er geen horecaspreekuren vanwege de Coronamaatregelen. U kunt ons telefonisch bereiken via telefoonnummer 14 050 of via horecaloket@groningen.nl.

U kunt de ontheffing ook aan het loket aanvragen tijdens het spreekuur Horeca.

Neemt u bij de afspraak aan het loket het volgende mee:

  • Benodigdheden voor internetbankieren.
  • Verklaring waaruit blijkt dat de leidinggevende (21 jaar of ouder) verantwoordelijk is voor de drankverstrekking.
  • De leidinggevenden moeten zijn ingeschreven in het SVH register.
  • Plattegrond met vermelding en afmetingen van de tappunten.

Ontheffing in combinatie met evenement

  • Als u tijdens een kleinschalige gelegenheid wilt schenken waarvoor geen evenementenvergunning nodig is: 3 weken vóór het evenement
  • Als u tijdens een grootschalige bijzondere gelegenheid (>1500 bezoekers per dag) wilt schenken waarvoor geen evenementenvergunning nodig is: 6 weken vóór het evenement
  • Als u tijdens een groot evenement wilt schenken waarvoor een evenementenvergunning nodig is: tegelijk met evenementenvergunning
  • Wilt u ontheffing aanvragen voor een evenement op Koningsdag of Groningens Ontzet? Dan moet uw aanvraag 16 weken vóór dat evenement bij de gemeente binnen zijn.

Kosten

Vanaf 1 januari 2021 gelden overal in de gemeente dezelfde tarieven en regels.

Kosten vergunning/melding evenement
Beschrijving Prijs 2021
Evenement € 295,60
Melding € 56,10