Doorontwikkeling Jeugdhulp

De gemeente Groningen wil de basis jeugdhulp en ondersteuning dichter bij de gezinnen, meer in de eigen leefomgeving organiseren. We gaan van het bieden van hulp naar het versterken van de leefwereld van het kind en gezin en geven ruimte aan de professional.

SAMEN.

We sluiten hiermee aan bij de beweging die landelijk gaande is. De basis jeugdhulp zal meer in samenhang met de sociale basis en Wmo vormgegeven worden. Dit noemen we SAMEN. Deze nieuwe taak zal bij WIJ Groningen ondergebracht worden.

De gemeente Groningen zet nu een grote stap met de keuze om daadwerkelijk te starten met de implementatie van SAMEN. Het college heeft op 26 oktober 2021 besloten om de opdracht hiervoor aan WIJ Groningen te geven. De gemeente werkt samen met WIJ en ketenpartners om SAMEN. op 1 januari 2023 fasegewijs van start te laten gaan met het bieden van ondersteuning aan kinderen en gezinnen. We starten met nieuwe aanmeldingen vanuit WIJ Groningen. We verwachten tot in ieder geval 31 december 2024 bezig te zijn met de implementatie.

SAMEN. en WIJ Groningen

De raad van de gemeente Groningen staat achter de visie om de basis jeugdhulp laagdrempelig, dichtbij kinderen en gezinnen, in hun omgeving te organiseren, dus in de wijken en de dorpen. De afgelopen maanden hebben we gesprekken gevoerd met diverse jeugdhulpaanbieders en met ketenpartners (zoals onderwijs, verwijzers en GGD) en betrekken, mede op verzoek van de raad, de ouders en kinderen hier zoveel mogelijk bij. We maken gebruik van de ervaringen tot nu toe en leren daarvan voor de nieuwe situatie. Dit gebruiken we voor het implementatieplan van SAMEN.

Bij de documenten kunt u de impressies van deze gesprekken lezen. Op 6 september 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen het besluit genomen om het implementatieplan SAMEN., de kaders van de opdracht en het financiële kader vast te stellen, onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de raad. De gemeenteraad zal op 28 september  2022 een besluit nemen over de financiering en kan eventuele wensen en bedenkingen uiten over het implementatieplan en de kaders van de opdracht.

Voor inwoners zal er tot 1 januari 2023 nog niets veranderen. U kunt ook nu al bij WIJ Groningen terecht met uw vragen over jeugdhulp. Kijk voor de verschillende locaties op de website van WIJ.

Nieuwsbrief

De komende tijd zullen wij regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen over deze doorontwikkeling. Wilt u die ontvangen? Meld u dan aan via het formulier.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen? Maak dan gebruik van ons contactformulier.

Documenten

Het bestand 'Impressie consultatiegesprekken' vullen we regelmatig aan met de 3 belangrijkste opbrengsten uit ieder gesprek.