Doorontwikkeling Jeugdhulp

De gemeente Groningen gaat de basis jeugdhulp en ondersteuning dichter bij de gezinnen organiseren. Dus meer in de eigen leefomgeving. We gaan van het bieden van hulp naar het versterken van de leefwereld van kind en gezin. De professional, de expert op dat gebied, krijgt meer ruimte dit te realiseren.

SAMEN.

Onze gemeente sluit hiermee aan bij de beweging die landelijk aan de gang is. De basisjeugdhulp geven we vorm in nog meer samenhang met de sociale basis en Wmo. Dit noemen we SAMEN. Deze nieuwe taak brengen we onder bij WIJ Groningen.

De gemeente Groningen zet een grote stap met het invoeren van SAMEN. Het college besloot op 26 oktober 2021 om de opdracht hiervoor aan WIJ Groningen te geven. Daarna zijn we gestart met het opstellen van het implementatieplan die op 6 september door het college is vastgesteld. De gemeente werkt samen met WIJ Groningen en ketenpartners om op 1 januari 2023 te starten met SAMEN. Dit doen we stapsgewijs. We beginnen met het bieden van ondersteuning aan kinderen en gezinnen met nieuwe aanmeldingen vanuit WIJ Groningen. De verwachting is dat de invoering van SAMEN. duurt tot eind 2024.

SAMEN. en WIJ Groningen

De raad van de gemeente Groningen staat achter de visie om de basis jeugdhulp laagdrempelig te organiseren. Dus in de wijken en de dorpen, in de eigen omgeving van de kinderen en gezinnen. De afgelopen maanden voerden we diverse gesprekken met jeugdhulpaanbieders en met ketenpartners, zoals onderwijs, verwijzers en de GGD. Mede op verzoek van de raad betrekken wij de ouders en kinderen hier ook zoveel mogelijk bij. De ervaringen tot nu toe en de huidige leermomenten gebruiken wij voor het invoeren van SAMEN. Bij de documenten leest u de impressies van deze gesprekken.

Op 6 september 2022 nam het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen het besluit om het implementatieplan SAMEN. de kaders van deze opdracht en het financiële kader vast te stellen. Uiteraard onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de raad. De gemeenteraad heeft op 28 september het besluit genomen om in te stemmen met de voorinvestering van SAMEN.

Wij Groningen en de gemeente Groningen starten nu met de implementatiefase, zodat de taak SAMEN. vanaf 1 januari 2023 geleidelijk bij WIJ Groningen ondergebracht kan worden.

Voor inwoners verandert er tot 1 januari 2023 nog niets. U kunt nu ook bij WIJ Groningen terecht met uw vragen over jeugdhulp. Voor de  locatie van WIJ Groningen bij u in de buurt kijkt u op de website van WIJ.

Nieuwsbrief

De komende tijd zullen wij regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen over deze doorontwikkeling. Wilt u die ontvangen? Meld u dan aan via het formulier.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen? Maak dan gebruik van ons contactformulier.

Documenten

Het bestand 'Impressie consultatiegesprekken' vullen we regelmatig aan met de 3 belangrijkste opbrengsten uit ieder gesprek.