Doorontwikkeling Jeugdhulp

De gemeente Groningen wil meer hulp en ondersteuning voor ouders en kinderen zonder indicatie beschikbaar maken en de jeugdhulp dichter bij de gezinnen, meer in de eigen omgeving en kosten efficiënter organiseren. 

We sluiten hiermee aan bij de beweging die landelijk gaande is. We zien: lokale teams zijn succesvoller als zij ook zelf jeugdhulp uitvoeren.

De gemeente Groningen zet nu een grote stap met de keuze om daadwerkelijk te starten met de implementatie van SAMEN. Het college heeft op 26 oktober besloten om de opdracht hiervoor aan WIJ Groningen te geven. De gemeente werkt samen met WIJ en ketenpartners om SAMEN. op 1 juli 2022 van start te laten gaan.

In het kort

  • SAMEN. start op 1 juli 2022.
  • Dit zal fasegewijs gebeuren; eerst nieuwe instroom.
  • Tot 1 juli verandert er nog niets.
  • Bestaande indicaties blijven gewoon doorlopen tot einde indicatie.
  • Ondersteuningsaanbod wordt afgegeven passend bij de vraag van inwoners (net als nu).
  • Vanaf 1 juli 2022: cliënten gefaseerd naar SAMEN. (op basis van nieuwe instroom).

SAMEN. en WIJ Groningen

De raad van de gemeente Groningen staat achter de visie om de basis jeugdhulp in de leefwereld, dichtbij kinderen en gezinnen, in hun omgeving te organiseren, dus in de wijken en de dorpen. De basisjeugdhulp zal meer in samenhang met de sociale basis en Wmo vormgegeven worden. Om SAMEN. bij WIJ Groningen goed vorm te kunnen geven hebben we nog wel wat te doen.

We gaan daarom vanaf januari verder met de gesprekken met aanbieders en andere ketenpartners (o.a. onderwijs, verwijzers en GGD) en gaan mede op verzoek van de raad de ouders en kinderen hier zoveel mogelijk bij betrekken. We maken een implementatieplan in afstemming met de raad. In 2022 zullen we uitwerking geven aan het implementatieplan en de interne WIJ organisatie ter voorbereiding daarop inrichten.

We zullen SAMEN., zoals eerder ook gecommuniceerd, gefaseerd invoeren. De gemeenteraad heeft benadrukt dat zorgvuldigheid belangrijk is, we nemen daarom de tijd die nodig is en verwachten tot in ieder geval 1 juli 2024 bezig te zijn met het neerzetten van deze ontwikkeling.
Ook de komende tijd blijven we graag met aanbieders in gesprek, wij zullen daartoe initiatief nemen in januari, voor vragen kunt u ook zelf contact met ons opnemen via het contactformulier.

Lees ook de antwoorden op de gestelde vragen tijdens en na de bijeenkomst op 11 november.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen? Maak dan gebruik van ons contactformulier.

Documenten