Doe mee en Orange the World!

Wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes van 25 november t/m 10 december 2024.

Orange the World

Van 25 november tot en met 10 december vindt de jaarlijkse campagne Orange the Worldexterne-link-icoon plaats. Dit is een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. 

1 op de 3 vrouwen maakt geweld mee in haar leven. Daarom doet de gemeente Groningen sinds 2018 mee aan deze campagne. En ieder jaar sluiten meer organisaties zich aan. Dit jaar willen we alle plannen en activiteiten zo veel mogelijk verbinden en een nog groter publiek bereiken.   

We denken dat ook uw organisatie een waardevolle bijdrage kan leveren aan het succes van deze campagne en daarom nodigen we u van harte uit om ook mee te doen.  

Campagnedoelen en activiteiten

De Orange the World-campagne heeft als doel bewustwording te creëren over geweld tegen vrouwen en meisjes. De boodschap dit jaar richt zich voornamelijk op omstanders.

Hoe herken je geweld tegen vrouwen? Waar moet je op letten? Wat kun je doen als je iets ziet gebeuren? We willen handvatten bieden zodat mensen iets kunnen én durven doen in situaties waarbij geweld voorkomt.

Een belangrijk onderdeel van de campagne is een programma met verschillende activiteiten die bijdragen aan de boodschap. De volledige campagne, inclusief alle activiteiten, publiceren we op onze website: gemeente.groningen.nl/orange-world. Vanuit alle communicatiemiddelen verwijzen we door naar deze webpagina.

Hoe u kunt meedoen 

U kunt aan de campagne bijdragen door activiteiten te organiseren, maar ook door het verspreiden van de boodschap via uw eigen netwerk en kanalen.

Op de website orangetheworld.nlexterne-link-icoon is campagnemateriaal te vinden, gebundeld in toolkits voor organisaties en instellingen. Op deze site kunt u zien op welke manieren u aan kunt sluiten bij Orange the World.

Startbijeenkomst in september

In september organiseren we een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst geven we meer informatie, bespreken we ideeën en praten we over hoe we samen kunnen werken tijdens de campagne. We willen graag horen wat u te zeggen heeft en hoe u kunt helpen.

Samen zorgen we ervoor dat onze gemeente veiliger en vriendelijker wordt voor vrouwen en meisjes. We hopen dat uw organisatie wil bijdragen aan deze belangrijke campagne.

Contact

Elise Kamminga
elise.kamminga@groningen.nl
06 21 34 93 34

Fransien Saalbrink
fransien.saalbrink@groningen.nl
06 52 09 85 41

Naomi Dijkstra
naomi.dijkstra@groningen.nl
06 29 31 90 73