Ingang winkelcentrum Paddepoel

Derk den Boer: “Laten we er samen een fantastisch gebied van maken”

Derk den Boer is een betrokken bewoner van Paddepoel en deelnemer van het LAB Kloppend Hart Paddepoel. In 2020 bracht het LAB het ‘Masterplan Kloppend Hart Paddepoel’ uit. Dit plan vormt een leidraad om te zorgen voor meer samenhang in en rondom het winkelcentrum in Paddepoel. “We willen een plek waarvan iedereen zegt: als je érgens wilt zien hoe het ook kan, dan moet je in Paddepoel zijn. Want daar gebeurt het.”

Het LAB wordt gevormd door allerlei organisaties die in en voor de wijk Paddepoel werkzaam zijn, waaronder de gemeente, bewoners, coöperaties en vertegenwoordigers van ondernemers. We spraken Derk over de kracht én de uitdagingen van dit gezamenlijk initiatief.

Dat deden we bij het Wijkpaleis Paddepoel: een plek midden in het winkelcentrum waar bewoners met hun vragen kunnen komen. “Winkeliers en eigenaren moeten daaraan wennen. Dat is een beetje een vooruitstapje: dat zo’n winkelcentrum eigenlijk een andere plek moet krijgen in de samenleving,” vertelt Derk. Maar laten we beginnen bij het begin.

Het ontstaan van co-creatie

“Het proces van co-creatie heeft een lange geschiedenis, vanaf 2009. Toen is er een visie op de wijk ontwikkeld, een wijkperspectief. We hebben destijds in de wijkraad gezegd: we hebben nu een mooi document, maar als we daar niet actief iets mee gaan doen, dan gebeurt er niets. Dus zijn we gaan kijken naar een aantal zaken die we belangrijk vinden, zoals verduurzaming, vergroening en sociaal-maatschappelijke vraagstukken,” vertelt Derk.

“Rond 2012 hadden verschillende partijen plannen om hier te gaan bouwen. We waren bang dat dit ten koste zou gaan van de samenhang in de wijk. Daarom riepen we in de zomer van dat jaar al die partijen bij elkaar. We vroegen hen om te luisteren naar wat wij denken dat goed is voor de bewoners. En om alle bouwprojecten op elkaar af te stemmen, zodat het centrum een samenhangend geheel wordt: het kloppend hart van de wijk.”

Unieke samenwerking

Toen kwam de financiële crisis. Er werd niet meer geïnvesteerd en niet meer gebouwd. Toen de stilte in 2015 voorbij was, werd de co-creatie een nieuw leven ingeblazen onder de naam ‘LAB Kloppend Hart Paddepoel’. Derk vertelt: “Op nadrukkelijk verzoek van bewoners zijn we destijds opnieuw gestart met een werkgroep. Van daaruit is het initiatief genomen voor het LAB. Dat was best wel uniek, om met bouwers, investeerders, coöperaties en bewoners bij elkaar te zitten en te zeggen: wij gaan een masterplan maken voor dit gebied.”

Wat hierbij heeft geholpen, is dat er tegenwoordig allemaal nieuwe ideeën zijn over stedenbouwkundige ontwikkelingen. Derk lacht: “Om het even in het netjes Nederlands te zeggen: eigenlijk moet een plek zoals Paddepoel een ‘social hub’ zijn. Dus ontmoetingsplekken, waar je elkaar kan treffen, waar je prettig kan verblijven en dingen kan uitwisselen. Een plek die gaat werken als een soort magneet, waar mensen samenkomen en waar van alles kan ontstaan. Het is veel meer dan alleen het economisch aspect van een winkelcentrum.”

Een lange adem

“Maar hier heb je een lange adem voor nodig. Een héle lange adem. Het proces duurt al enkele jaren en daardoor zijn de bewoners in de wijk langzaam afgehaakt. Daarom heb ik steeds geroepen dat we dingen zichtbaar moeten gaan maken, want dan krijgen mensen het idee dat het wat kan worden.”

Naast de financiële crisis, heeft ook de coronapandemie zijn sporen achter gelaten. “Een hele groep bewoners die betrokken was bij de co-creatie, is uit beeld geraakt in de coronatijd. We kwamen gemiddeld eens in de maand samen om de voortgang te bespreken en successen te vieren, maar dat kon niet meer. Veel mensen zijn daardoor afgehaakt en moeilijk weer terug te krijgen.”

Bewoners opnieuw betrekken

“En daar heb je een probleem, want hoe betrek je bewoners nadat het heel stil is geworden? Bewoners betrekken was al een uitdaging, en dat hebben we met veel plezier gedaan, maar opnieuw betrekken is een lastige opgave. Als er een punt komt dat er goede plannen liggen, dan ben ik er zeker van dat mensen wel weer mee gaan doen.”

Op dit moment wordt er een stedenbouwkundige visie opgesteld, waarbij tegelijkertijd gekeken wordt naar de haalbaarheid ervan. “Dat is een heel spannend moment,” aldus Derk. “Hoe dit plan gaat uitpakken bij inwoners, hangt af van hoe zichtbaar en leefbaar het resultaat van de visie straks is. Op dit moment hoor ik vooral: het moet haalbaar zijn. Dat brengt het risico met zich mee dat iets niet of niet goed genoeg wordt gedaan, omdat het uiteindelijk draait om geld. En dat snap ik heel goed, maar dat is wel iets wat veel Paddepoelers ontmoedigt om nóg weer een keer actief te worden.”

Luister naar de bewoners

Daarom vindt Derk dat de gemeente en ontwikkelaar MWPO vooral goed moeten luisteren naar bewoners. “Vanuit het LAB denken we natuurlijk mee over de stedenbouwkundige visie. Maar ook ná het opstellen van de visie is het belangrijk om te blijven luisteren.

Het zou namelijk nog wel eens zo kunnen zijn dat er een paar dingen boven water komen die we niet met elkaar verzonnen hebben. Dat zullen heus geen opmerkingen zijn van doe dit nou maar niet, want mensen snappen echt wel dat we rekening moeten houden met vraagstukken zoals verstedelijking. Maar mochten er nog nieuwe dingen komen vanuit de inwoners, dan zou het vreemd zijn als we dat niet kunnen inbouwen in het proces.”

Een leefbaar gebied

“Bovenal moet je één ding garanderen: dat het leefbaar blijft. Dat je bewoners niet de stad uit jaagt. Dus moet je voorzieningen maken waardoor het prettig is om in zo’n dichte stad te leven. Zo’n beleef- en ontmoetingsplek is daar een prachtig voorbeeld van. Mijn oproep is dan ook om daar samen voor te gaan zorgen. Laten we er nu met elkaar, en daar spelen bewoners een belangrijke rol in, een fantastisch gebied van maken.”

Wil jij je graag inzetten voor de wijk Paddepoel en heb je goede ideeën voor de ontwikkeling van het winkelcentrum Paddepoel? Of ben je gewoon benieuwd wat je kan betekenen? Dan kan je contact opnemen met Derk via derkdenboer@zonnet.nl.

Volgende keer een terugblik op de bijeenkomst met onder andere het Lab Kloppend Hart Paddepoel over de ontwikkeling van de stedenbouwkundige visie.

< Terug naar projectpagina