Van der Hoopstraat 3

Derde afvalbrengstation wordt een ‘circulaire hub’

28 maart 2024
Nieuws

Het college van B&W heeft woensdag 20 maart besloten dat de gemeente een derde afvalbrengstation krijgt. Als locatie is gekozen voor bedrijventerrein De Hoogte. Daardoor zal het met name voor bewoners van de wijken en dorpen in het noorden en oosten van de gemeente veel eenvoudiger worden om hun grofvuil weg te brengen.

De bestaande afvalbrengstations, aan de Duinkerkenstraat en de Electronstraat, kunnen de groei niet langer aan. Sinds de opening van het tweede afvalbrengstation zijn de bezoekersaantallen inmiddels verdubbeld. De nieuwe locatie aan de Van der Hoopstraat 3 ligt vlak naast de noordelijke ringweg en is dus goed te bereiken. De verwachting is dan ook dat er meer huishoudelijk afval gescheiden zal worden ingeleverd en dat de hoeveelheid afvaldumpingen zal verminderen.

Circulariteit

Het derde afvalbrengstation krijgt een iets ander karakter dan de eerste twee: meer aandacht voor circulariteit. Op het terrein komen een kringloopwinkel en bedrijfsruimtes voor demontage, upcycling en reparatie. Dit deel zal worden geëxploiteerd door WerkPro Goudgoed. Het hele concept is ingericht op hoogwaardig hergebruik van spullen en op het maximaal betrekken van omwonenden en onderwijsinstellingen bij de activiteiten. 

Afvalvrij

Hiermee brengen we het doel van Groningen Afvalvrij 2030 dichterbij. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de realisatie van de circulariteitshub, zal de nieuw te ontwikkelen afvalinbrengstraat te zijner tijd een voorbeeld zijn voor modernisering van de bestaande afvalbrengstations.