Slavernij tentoonstelling Bitterzoet

De slavernijgeschiedenis van Groningen

29 februari 2024
Nieuws

Op 30 juni 2021 heeft de gemeenteraad de motie 'Onderzoek de rol van de overheid in het slavernijverleden' aangenomen. Naar aanleiding hiervan is besloten om de rol van Groningen in het slavernijverleden te laten onderzoeken door het Groninger Museum in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. 

Dit onderzoek (pdf 671 kB) is inmiddels gereed en op woensdag 28 februari teruggekoppeld aan de gemeenteraad. 

Donkere kanten

Het onderzoek heeft tot doel de donkere kanten van de geschiedenis van Groningen te ontrafelen, met name haar betrokkenheid bij slavernij en handel in tot slaaf gemaakte mensen in de vroegmoderne tijd (ongeveer 1600 - 1800). Het gaat onder andere in op de organisatie van de Verenigde Oost Indische Compagnie en West Indische Compagnie en de betrokkenheid van stadsbestuurders.

Onderzoeksresultaten

Dit rapport plaatst de onderzoeksresultaten daarnaast in een bredere historische en hedendaagse context en kan helpen bij de invulling van de excuses die het stadsbestuur in een later stadium gaat aanbieden.