Dagaccount voor bedrijven

Maakt u vaak gebruik van een incidentele ontheffing? Of hebt u vaak een bedrijvendagvergunning nodig? Geef u dan op voor het dagaccount, dan ontvangt u van alle toegekende ontheffingen 1 keer per 6 weken een factuur.

Aanvragen

U kunt het inschrijfformulier als bijlage meesturen met ons contactformulierexterne-link-icoon.

Hoe het werkt

  • Een incidentele ontheffing is een ontheffing voor op door uzelf gekozen dagen, incidenteel geldig. Deze ontheffing vraagt u aan voor het in- en uitrijden van de venstertijdgebieden in de binnenstad. 
  • Een bedrijvendagvergunning is een parkeervergunning voor één dag (voorheen 'dagparkeervergunning' genoemd). Deze vraagt u aan als u in de binnenstad of in een van de schilwijken aan het werk bent en u voorkomen wilt dat u telkens naar de parkeerautomaat moet. Met deze vergunning moet u wel in een vak parkeren.

U kunt zelf in uw parkeeraccountexterne-link-icoon  een ontheffingen of bedrijvendagvergunningen aanvragen.

Hebt u een ontheffing of dagvergunning nodig, maar wilt u dit niet zelf digitaal regelen in uw parkeeraccount? Kom dan langs bij de balie van Loket Parkeren.

Kosten per kenteken

Beschrijving2024
Centrum bedrijvendagvergunning€ 48,18
Schilwijken bedrijvendagvergunning€ 34,06

Contact