Buurtschap Hooge Hunze

Het voormalig Cornelis/Iveco terrein is gekocht door Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf. De naastgelegen panden zijn onder andere van Woningstichting Wierden en Borgen. Een deel van de grond is van de gemeente Groningen. Deze drie eigenaren onderzoeken samen met buurtbewoners hoe ze van het huidige bedrijfsterrein een fijne en goede plek kunnen maken om te wonen en te leven. Op 7 juli 2022 was daarvoor een eerste buurtbijeenkomst.

Klankbordgroep

Begin 2023 is er een klankbordgroep vanuit de buurt gevormd. In de klankbordgroep zitten buurtbewoners, de wijkraad en lokale ondernemers. Zij adviseren de drie eigenaren, waaronder de gemeente, over de inpassing van het ontwerp in de buurt. Op deze manier willen we een zo goed mogelijk plan maken met aandacht voor de belangen van de omgeving.

Het projectgebied is de afgelopen maanden met hulp van de klankbordgroep verder onderzocht. Ook is er gewerkt aan het ontwerp. De voortgang van de plannen presenteerden we op zaterdag 10 juni 2023 in wijkcentrum De Schakel. 

Duurzaam wonen

Dit bedrijfsterrein verandert in een plek waar je fijn en duurzaam kunt wonen. Hierbij zoeken we naar een goede balans tussen koop- en sociale huurwoningen. Het gebied krijgt een groene uitstraling. Ook willen we de loop van de oude rivier De Hunze terugbrengen in dit gebied. De plannen beginnen vorm te krijgen. De ideeën over bijvoorbeeld wonen, groen en De Hunze worden ingevuld en uitgewerkt.

Locatie

De locatie van Buurtschap Hooge Hunze ligt aan het begin van de Pop Dijkemaweg, ter hoogte van de Oostersluis. Op het terrein zijn nu onder andere een DHL-servicepunt en een tankstation van Tamoil gevestigd.

Bijeenkomst 10 juni 2023

Aan de hand van posters en een maquette, gebaseerd op de toenmalige versie van het ontwerp, hebben we op 10 juni 2023 gesprekken gevoerd met buurtbewoners en andere geïnteresseerden.

De opmerkingen van de aanwezigen worden deze periode besproken door het projectteam. We verwerken de ideeën, voorgestelde aanpassingen en kritische vragen waar mogelijk.

De komende maanden maken we de plannen definitief. Deze volgende stap in de planvorming presenteren we ook aan de buurt. Dit gebeurt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024. 

De posters van de bijeenkomst staan onder 'documenten' op deze pagina.

Documenten

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang? Vul dan het aanmeldformulierexterne-link-icoon in.