build-reside iconBuurtschap Hooge Hunze

Het voormalig Cornelis/Iveco terrein is gekocht door Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf. De naastgelegen panden zijn van Woningstichting Wierden en Borgen. En een deel van de grond is van de gemeente Groningen. Deze 3 eigenaren willen samen met buurtbewoners onderzoeken hoe ze van het huidige bedrijfsterrein een fijne en goede plek kunnen maken om te wonen en te leven. Op donderdagavond 7 juli 2022 was daarvoor een eerste buurtbijeenkomst.

Klankbordgroep

De 3 eigenaren willen samen met buurtbewoners onderzoeken hoe ze van het huidige bedrijfsterrein een fijne en goede plek kunnen maken om te wonen. Op donderdagavond 7 juli 2022 was daarvoor een eerste buurtbijeenkomst.

Sinds begin 2023 is er een klankbordgroep vanuit de buurt gevormd. In de klankbordgroep zitten buurtbewoners, de wijkraad en lokale ondernemers.  Zij adviseren de gemeente en de grondeigenaren over de inpassing van het ontwerp in de buurt. Op deze manier willen we een zo goed mogelijk plan maken met aandacht voor de belangen van de omgeving.

De afgelopen maanden is met hulp van de klankbordgroep het projectgebied verder onderzocht en is er hard gewerkt aan het ontwerp. De voortgang van de plannen is op zaterdag 10 juni gepresenteerd in wijkcentrum De Schakel.  

Duurzaam wonen

Dit bedrijfsterrein wordt een plek waar je fijn en duurzaam kunt wonen. Hierbij zoeken we naar een goede balans tussen koop- en sociale huurwoningen. Het gebied krijgt een groene uitstraling en we gaan kijken hoe we de loop van de oude rivier De Hunze kunnen terugbrengen in dit gebied. De plannen zijn nog in een beginstadium. De ideeën over bijvoorbeeld wonen, groen en De Hunze zijn nog niet ingevuld.

Locatie

De locatie van Buurtschap Hooge Hunze ligt bijna aan het begin van de Pop Dijkemaweg en ter hoogte van de Oostersluis. Op het terrein is nu onder andere een DHL-servicepunt en een vestiging van tankstation Tamoil.

Bijeenkomst 10 juni 2023

Aan de hand van posters en een maquette, gebaseerd op de huidige versie van het ontwerp, hebben we gesprekken gevoerd met buurtbewoners en geïnteresseerden. De positieve én kritische opmerkingen van de aanwezigen gaat het projectteam de komende periode bespreken. We nemen de ideeën, voorgestelde aanpassingen en kritische vragen mee om waar het goed past de plannen te verbeteren. De komende maanden worden de plannen definitief gemaakt. Deze volgende stap in de planvorming presenteren we ook aan de buurt. Dit gebeurt waarschijnlijk in de herfst van 2023. De posters van de bijeenkomst kunt u onder het kopje "bijlagen" downloaden om te bekijken.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang? Vul dan het aanmeldformulier in.