Burgemeester Koen Schuiling

Inleiding

Koen Schuiling (1959) is sinds 30 september 2019 burgemeester van Groningen. Hij keerde hiermee terug naar de stad waar hij zijn politieke loopbaan begon. Nadat hij studeerde en werkte bij de Rijksuniversiteit Groningen, werd hij politiek actief voor de VVD. Hij werd fractievoorzitter en later wethouder van onder andere Economische Zaken. 

Na verschillende functies in het bedrijfsleven werd hij in 2010 burgemeester van Den Helder en nu dus van het bloeiende centrum van Noord-Nederland: Groningen.

Contact

Onderwerpen

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Toezicht en Handhaving openbare ruimte
 • Nationaal Programma Groningen
 • Externe betrekkingen en Stedenbanden
 • Regionale Samenwerking
 • Media en Communicatie
 • Coördinatie Akkoord van Groningen
 • Asielbeleid in relatie tot Veiligheidsberaad
 • Algemene Zaken
 • Gemeentearchief

Andere functies

Vanuit de functie als burgemeester van Groningen

 • Regioburgemeester politieregio Noord-Nederland
 • Voorzitter Veiligheidsregio Groningen
 • Voorzitter stuurgroep Akkoord van Groningen
 • Voorzitter stuurgroep Actiecentrum Zorg en Veiligheid
 • Lid van de Regiegroep Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling historisch centrum Groninger Archieven
 • Lid stuurgroep Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord (RIEC)
 • Lid VGG Portefeuillehouderoverleg Bestuur, Veiligheid, Europa en Internationaal
 • Bestuurslid Scholten-Kammingafonds
 • Lid Commissie van Advies en Aanbeveling Stichting Van der Leeuwlezing

Op persoonlijke titel

 • Lid Raad van Toezicht adviesbureau PBLQ (betaald)

Toespraken

Lees de toespraken van burgemeester Koen Schuiling.

Foto's

Klik op een foto om te downloaden in hoge resolutie.