Burgemeester Koen Schuiling

Contactgegevens, portefeuille en foto's van burgemeester Koen Schuiling.

Inleiding

Burgemeester Koen SchuilingKoen Schuiling (1959) is sinds 30 september 2019 burgemeester van Groningen. Hij keerde hiermee terug naar de stad waar hij zijn politieke loopbaan begon. Nadat hij studeerde en werkte bij de Rijksuniversiteit Groningen, werd hij politiek actief voor de VVD. Hij werd fractievoorzitter en later wethouder van onder andere Economische Zaken. Na verschillende functies in het bedrijfsleven werd hij in 2010 burgemeester van Den Helder en nu dus van het bloeiende centrum van Noord-Nederland: Groningen.

Contact

Koen (K.F.) Schuiling
050 367 76 03
burgemeester@groningen.nl

Perswoordvoerder Hans Coenraads
050 367 76 51 / 06 53 13 50 26
hans.coenraads@groningen.nl

U kunt de burgemeester ook uitnodigen voor een evenement of bijeenkomst.

Portefeuille

 • Algemene Zaken
 • Openbare Orde & Veiligheid
 • Externe Betrekkingen & Stedenbanden
 • Regionale Samenwerking
 • Gemeentearchief
 • Coördinatie Akkoord van Groningen
 • Stadstoezicht
 • Media
 • Versterking & Herstel
 • Groningen Airport Eelde
 • Voorzitter stuurgroep revitalisering stadhuis

Nevenfuncties

Vanuit de functie als burgemeester van Groningen

 • Regioburgemeester politieregio Noord-Nederland
 • Voorzitter Veiligheidsregio Groningen
 • Voorzitter stuurgroep Akkoord van Groningen
 • Voorzitter stuurgroep Actiecentrum Zorg en Veiligheid
 • Lid van de Regiegroep Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling historisch centrum Groninger Archieven
 • Lid stuurgroep Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord (RIEC)
 • Lid VGG Portefeuillehouderoverleg Bestuur, Veiligheid, Europa en Internationaal
 • Bestuurslid Confuciusinstituut
 • Bestuurslid Scholten-Kammingafonds
 • Lid Commissie van Advies en Aanbeveling Stichting Van der Leeuwlezing

Op persoonlijke titel

 • Lid Raad van Toezicht adviesbureau PBLQ (betaald)

Foto's

Klik op een foto om deze te downloaden in hoge resolutie.

Burgemeester Koen SchuilingBurgemeester Koen SchuilingBurgemeester Koen Schuiling

 

Toespraken

Lees de laatste toespraken van burgemeester Koen Schuiling